Citate şi Maxime - Lume


Lumea este o ţesătură de sentimente, puse în mişcare de diferite voinţe.

Al. Constantinescu

Lumea: o scrisoare pierdută de Dumnezeu.

Costel Zăgan

Lumea e, poate, schiţa rudimentară a vreunui zeu copilăros, care a abandonat-o la jumătate, ruşinat de execuţia deficientă; e opera unui zeu subaltern, de care zeii superiori se amuză; este producţia confuză a unei divinităţi pensionate şi senile, care a şi murit.

David Hume

Lumea nu este doar un dar, ci şi o sarcină pentru om.

Dumitru Stăniloae

Lumea nu-i decât un Nicăieri universal.

Emil Cioran

Lumea nu e o sumă de indivizi juxtapuşi, ci aceşti indivizi şi raporturile dintre ei.

Garabet Ibrăileanu

Lumea e o scenă nepăsătoare şi nesimţitoare pe care vieţile păşesc ţanţoş, sau se furişează şi se adună prin ungherele-i întortocheate.

John Galsworthy

Lumea este o închisoare în care este de preferat să fii singur în celula ta.

Karl Kraus

Lumea este hanul diavolului. De aceea, oriunde ne ducem, găsim pe hangiu acasă.

Martin Luther

Lumea e un vis - un vis searbăd, de motan.

Mihai E

Lumea este şcoala noastră pentru descoperire spirituală.

Paul Brunton

Lumea este mormântul Domnului.

Sfântul Maxim Mărturisitorul

Lumea este o mare oglindă. Ea îţi arată ceea ce eşti.

Thomas Dreier

O cuşcă de nebuni este lumea.

Tommaso Campanella

Lumea este doar o închisoare uriaşă, din care câţiva sunt selectaţi zilnic pentru execuţie.

Walter Raleigh


Distribuie:


Adaugă un comentariu: