Dan Lazarescu - creaţii proprii

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe | Translations |

Dan LazarescuBiografia autorului

Dan Lăzărescu (pseudonim), cu numele real Gîrbuleţ Lazăr Dănilă, s-a născut la data de 12.03.1974, în Municipiul Reghin. Este fiul lui Lazăr Dănilă şi al Lucreţiei din satul Dedrad, comuna Batoş, judeţul Mureş.
A copilărit şi a urmat cursurile şcolii generale în satul natal, Dedrad, clasa a IX-a şi a X-a în comuna Batoş. Începând din clasa a XI-a a urmat cursurile Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu” din Tg.-Mureş, profilul Filologie, în perioada 1990-1992.
În perioada 1992-1997 a urmat cursurile universitare în cadrul Univestităţii Ecologice „Dimitrie Cantemir” Iaşi, Filiala Tg.-Mureş, Facultatea de Drept. Este licenţiat în drept al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, promoţia 1997.
În perioada 1998-prezent a activat şi activează în profesia de avocat, membru al Baroului Mureş.
Preocupările lirice îşi au sorgintea în perioada copilăriei. Au fost dezvoltate, cu sprijinul profesorului de limba română Timotei Enăchescu, devenit mentor, în perioada efectuării studiilor liceale la Liceul Pedagogic Mihai Eminescu din Tg.-Mureş, perioadă în care, cu ajutorul mentorului său, autorul a avut scurte apariţii editoriale în presa locală, la postul local de radio şi a activat în cadrul Cenaclului literar „Liviu Rebreanu” din Tg.-Mureş. În acea perioadă s-a cristalizat pasiunea autorului pentru arta lirică.
Odată cu începerea studiilor universitare pe profilul juridic, în tumultul preocupărilor profesionale şi al vieţii cotidiene, preocupările lirice s-au estompat, dar, aşa cum susţinea autorul:” Sufletul de poet nu moare niciodată. Îl îngropi sub un noian de ani, de vremuri neprielnice poeziei şi, când ai crede că s-a stins, îmbobocesc în cugetul tău cuvintele armonioase, ca nişte flori de cactus în mijlocul pustiului, la prima ploaie, după zeci de ani de secetă. E o trăire pe care greu ai putea să o explici, să o defineşti, doar o trăieşti... şi taci sau o exprimi... prin versuri!”.
Urmare a acestui imbold lăuntric renăscut, de a scrie versuri, a luat naştere primul volum de poezie al autorului, „Mi-a picurat din suflet poezie”, publicat, sub acelaşi pseudonim, Dan Lăzărescu, la editura Vatra Veche, volum lansat la data 13.09.2018, în care sunt adunate scrieri din perioada liceului, cea mai tumultoasă perioadă a preocupărilor lirice, precum şi scrieri actuale.
Încurajat de reacţiile pozitive ale cercului restrâns de cititori care au avut acces la volumul publicat anterior şi neostoindu-şi pasiunea de a scrie, autorul adună şi scoate la lumina tiparului, la aceaşi editură, alte două volum de poezii, intitulate " Versuri de ieri Versuri de azi Versuri de suflet"lansat la data de 27.12.2018 şi "Sub tropotul vremii", lansat la data de 12.10.2019, susţinând că: „ Spiritul poetic pătrunde tot mai adânc în chintesenţa existenţei noastre efemere, descoperind ecoul sufletesc generat de ceea ce se poate transmite dincolo de cuvinte. Cuvintele par prea puţine uneori să poţi rezona simţirea lăuntrică....”.

- - - - - - - - - - -