Infernul   - cântul XXVII - Dante Alighieri
Adăugat de: Gerra Orivera

Cercul al optulea: Bolgia a opta. Sfătuitorii de rele. Guido da Montefeltro. Despre starea politică a Romagnei.
Şi ridicase creasta-n sus şi-ncet1 făclia mută-n depărtări pierea, cu voia plină a dulcelui poet,
când2 alta-n drum, ce-n urma ei venea, ne trase ochii către ea-n cărare prin zvonul surd ce străbătea din ea.
Precum mugea boul Siciliei3, care scrâşni dintâi cu plânsu-ndreptăţit al calfei ce-l durase ca atare,
precum mugea cu plânsul canonit al celui pus în burta lui să piară, deşi de-aramă era-ntreg cioplit,
la fel4 dintâi şi vorbele din pară
ce nu-şi aflară loc prin vreo spărtură,
în însăşi glasul ei se preschimbară.
Dar mai apoi, când pârtie-şi fă*ă spre vârf5, făcându-l să zvâcnească-atare, precum rostind zvâcnea şi limba-n gură,
grăiră-astfel: „O, tu, care-adineoare pe limba mea6 te-ai prins la vorbă-n joc zicând: ŤTe du, n-am să-ţi mai fac rugareť
nu-ţi pară rău stai puţin în loc,
chiar dacă-n vorbă nu m-am prins de-ndată,
de pot sta eu care mă zbat în foc7.
141
Dac-ai venit pe valea blestemată
de scurt răstimp din dulcea ţară8-ncoace,
de unde vina9 mi se trage toată,
spune-n Romagna e război sau pace, căci m-am născut între Urbin, pe văi din care Tibrul râu spumos se face."
Eu stăm plecat şi mă uitam la răi, când domnul meu văzând că iau aminte, „Vorbeşte-i10, zise, că-i latin de-ai tăi".
Iar eu" ce-aveam răspunsul gata-n minte, fără zăbavă-am început zicând: „O, duh ascuns în faţa ta fierbinte,
în ţara ta n-au fost tirani nicicând să nu urzească-n suflet silnicia; dar n-am lăsat război făţiş plecând.
Ravennari cum o ştii şi seminţia acvila12 din Polenta i-o păzeşte, ce sub aripi cuprinde şi Cervia.
Cetatea13 strânsă ani de zile-n cleşte, ce-a căsăpit francezii cu toporul, sub gheara verde-a leului tânjeşte.
Iar cei doi câini14, bătrânul şi feciorul, ce pe Montagna l-au căznit cât zece, pe acelaşi loc îşi muşcă şi-azi poporul.
Un pui de leu să ţie-n frâu se-ntrece
Imola15 şi Faenza dintr-o dată
şi când de-o parte, când de alta trece.
Cetatea l6-n schimb de Savio scăldată e tot mereu robită-ori dezrobită, precum şi-n văi şi-n munte-e aşezată.
142
Vorbeşte acum şi tu, te rog; zgârcită nu-ţi fie vorba, dacă vrei cândva să tragi folos pe sus17 şi mulţumită."
După ce para scoase zvon din ea, pre limba ei, din creasta-nvolburată prinse-a zvâcni şi cuvântă aşa:
„De-aş sta de vorbă c-un drumeţ ce-odată ar mai păşi pe-al lumii dulce prund, n-ar cuteza văpaia-mi să se zbată.
Dar fiindcă ştiu că dintr-acest străfund pre câte-aud, nu-i om să fi ieşit, de-ocară nu mi-e teamă şi-ţi răspund18
Am fost oştean dintîi şi m-am popit19 ca-n cer să dobândesc milostivie; şi-aşa-ar fi fost; dar vezi că s-a chitit
să vină-un papă20 (afurisit să fie!) ce mă făcu să cad din nou în culpe şi când şi cum vreau duhul tău s-o ştie.
Cât timp am fost din oase şi din pulpe,
cum maica m-a făcut, a mele fapte
n-au fost de leu, ci mai *ând de vulpe21.
Maestru-am fost în uneltiri şi-n şoapte şi-am pus la cale înşelăciuni atare că-mi merse vestea până hăt-departe;
dar când simţii că tinereţea moare şi-i vremea22-n care cată, fiecine, să tragă-n port şi pânza să-şi coboare,
de tot ce-am îndrăgit îmi fu ruşine
şi pocăit23 purces-am cu temei
pe Domnul să-l slujesc şi-ar fi fost bine.
143
Dar prinţul24 marei clici de farisei, pornind război cu cei din Lateran25, şi nu cu saracini sau cu iudei,
căci doar26 creştinii i-au fost veci duşmani, deşi n-au fost la Acre27 să trudească, nici n-au făcut negoţ pe la sultani,
deoparte dând şi legea creştinească, şi-naltul rang, şi-acel veşmânt28 terestru, care-i făcea pe fraţi să mai slăbească,
cum cel29 ce-n munţi cerut-a lui Silvestru să-l vindece de lepră, -aşa şi mie veni să-mi ceară, ştiindu-mă maestru,
să-l vindec eu de multa-i semeţie, şi sfat ceru, dar vorba lui străină părea de el, parcă vorbea-n beţie30.
ŤDe-o fi, te mântui3' de pe-acum de vină; dar tu mă-nvaţă, mă-ndemna mereu, cum să răzbesc cetatea Penestrină.
Căci cerul pot să-ncui şi nu mi-e greu nici să-l descui cu cheile preasfinte32 ce nu le-a vrut33 înaintaşul meu.ť
înduplecat de-atare mari cuvinte şi vrând s-alung cu dinadinsul sfada, eu i-am răspuns: ŤDacă mă speli, părinte,
de vină-astfel încât să nu-i simt roadă, vei dobândi izbânda cu cuvântul, făgăduind34 şi-apoi uitând făgadať.
Dar când murii, veni Francesco, sfanţul,
ca să mă ia; ci-un heruvim de-acei
cu negre-aripi35, grăi: ŤPăzea! Mormântul
144
i-l voi săpa în iad, cu robii mei, căci sfat viclean a dat şi-n paza mea îl ţin de-atunci, să-l zvârl printre mişei
pe cel ce nu-i căit nu-l porţi ierta:
păcatul cu căinţa nu se-mbie,
căci nu-i putinţă-n veci a le-mpăca.ť
Cum tresării când mă-nhăţă, vai mie, zicând ciudos: ŤNu bănuiai, se pare, că-i meşter dracul36 şi-n filozofie!ť
Mă duse-apoi la Minos, monstrul care muşcându-şi coada37 şi poruncă dându-i să-l înconjoare de opt ori pe şale,
grăi scrâşnind: ŤSă-l ardă38 para-i rândui!ť drept care-aicea-mi mistuiesc veninul şi pribegind, în strai39 de foc mă tângui."
Când isprăvi şi-şi descarcă tot plinul,
porni văpaia să-şi ajungă şirul,
zvâcnind40 din vârf cum îi zvâcnea suspinul.
Iar noi prin stânci, urmând cărării firul, ajuns-am teferi puntea ce-mpresoară şi-astupă groapa-n care-şi varsă birul
cei ce-nvrăjbind41 şi-au câştigat povară.
145vezi mai multe poezii de: Dante Alighieri
Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.