Infernul - cântul XXXII - Dante Alighieri
Adăugat de: Gerra Orivera

Cercul al noulea: Trădătorii. Zona întâi, Căina: trădătorii de rude.
Zona a doua, Antenora: trădătorii de patrie sau de partid. Bocea
degli Abaţi. Contele Ugolino della Gherardesca.
De-ar fi să am1 cuvinte potrivite cu-adâncul sur ce poartă-n spate2-o lume, cuvinte grele, aspre şi dogite,
mi-aş stoarce mintea strop de strop s-adune în versuri miez; dar fiindcă n-am s-aleagă, cu teamă încep şi cu-ndoieli a spune.
Căci nu-i uşor, nici lucru nu-i de şagă s-arăţi ce-ascunde-al lumii fund3 în pivă, şi nici de grai4 ce-abia-abia se-ncheagă.
M-ajute dar fecioarele5 ce-n stivă clădiră pietre, pe-Antifon plăcându-l, spre-a fi cu fapta versul deopotrivă.
O, voi, scursori6 ce locuiţi străfundul7 ce-n rime greu de pomenit se-arată, mai bine oi v-ar fi făcut preablândul!
Cum stăm în puţ pe marginea-nclinată,
mai jos decât uriaşul8 din poveşti,
şi cum priveam spre zidu-nalt, deodată
un glas strigă: „Ai grijă cum păşeşti, să nu-mi calci fraţii-n calea ta semeaţă şi biata ţeastă-n mers să le stâlceşti".
Drept care eu mă răsucii şi-n faţă văzui sub mine-un lac ca sticla stând, căci apa lui se prefacuse-n gheaţă.
167
Nici Donul sus, sub pururi ger curgând,
nici Dunărea pe-al nemţilor hotar
polei mai gros nu cred c-a prins nicicând
ca cel de-aci; căci ar fi fost zadar şi-un munte-ntreg9 să cadă-n el povară; nici către mal n-ar fi trosnit măcar.
Cum sade broasca-n lac cu capu-afară orăcăind, când grânele10 se coc şi-n vis ţăranca spice-n lan doboară,
la fel în gheaţă stau mişei pe loc,
până la fălci înfipţi cu mâini şi spată,
bătând din dinţi cu mâini'' ca berzele din cioc.
Ţineau cu toţii faţa-n jos12 plecată, prin gură13 dând dovada iernii-n toi, şi-a chinului prin pleoapa-nlăcrimată.
Privind dintâi jur împrejur şi-apoi în jos, văzui doi strânşi atare-n gheaţă, că păru-n cap li se-ncâlcise sloi.
„Au cine sunteţi voi cei prinşi în braţă?" grăii; iar ei, lăsându-şi capu-n ape, în jos pe spate, mă priviră-n faţă;
ci ochii lor14, scăldaţi dintâi sub pleoape, porniră-a curge-n lacrimi calde, -amare, de ger sleite şi-ncleştate-aproape.
Nicidând o scoabă15 n-a strâns grinzi mai tare; drept care ei, ca ţapii16, pe-ntrecute se luară-n coarne, vineţi de turbare.
Şi-un duh atunci, cu-urechile căzute de-atâta ger şi faţa-n jos, anume, „De ce, grăi, privirea ta se-ascute
168
ca-ntr-o oglindă17? - Aceştia doi în lume cu-al lor părinte stăpâniră valea unde Bisenzo se revarsă-n spume.
Sunt fraţi18; dar nici de-ai bate-ntreagă calea
acestui brâu, nu vei găsi vreodată
mai vrednic duh să-şi rabde-n gheaţă jalea:
nici cel19 cu pieptul şi-umbra sfârtecată de spada lui Arthur ce-l găuri, Foccaccia20 nu, nici ţeasta ridicată
ce văzu-mi ia şi care printre vii
fu Sassol21 Mascheroni, blestematul;
de eşti toscan, de bună seamă-l ştii.
Şi-acum ca să te-astâmperi cu-ntrebatul
să ştii că-s Pazzi22 şi pe căi greşite
l-aştept pe Carlo23 spre-a-mi umbri păcatul."
Văzui apoi de frig învineţite mulţimi de chipuri, îngrozit cum stăm, de şi-azi mă-nfrică bălţile sleite24.
Şi-n timp ce-n doi cu domnul meu păşeam pe unde-atârnă-a lumii-ntregi cădere şi eu, în gerul veşnic, dârdâiam,
de-a fost destin ori întâmplare-ori vrere25 n-aş şti să spun, dar unui duh grumazul şi faţa-n mers i le izbii-n putere.
„De ce mă calci?26 îşi revărsă necazul.
De n-ai venit trimis cu tâlc de-acei
din Montapert27, la ce-mi stâlceşti obrazul?"
„Aşteaptă, -am zis, maestre, pe polei să-mi spulber o-ndoială şi porunci ca să zoresc pe urmă dă-mi cât vrei."
169
Şezu maestrul şi-am grăit atunci spre el ce blestema cu-nverşunare: „Au cine eşti de-atari sudălmi arunci?"
„Răspunde tu, grăi, care-n picioare prin Antenor ne calci cu câinoşie, că viu să fii şi n-ai izbi mai tare."
„Sunt viu şi drag s-ar cuveni să-ţi fie, să ştii — de faima ţi-e şi-n iad ispită -că numele28 ţi—I voi cânta-n poezie."
„Uitarea-aş vrea29, răspunse, să mă-nghită; te cară dar şi pune-ţi gurii frână, căci nu-i de noi făgada ta smintită."
De chică30-atunci îl apucai c-o mână strigând: „Ori spui şi mi te smulgi tăcerii ori fir de păr nu-ţi las pe căpăţână".
Drept care el: „De-ar fi să-mi smulgi toţi perii eu tot nu-ţi spun - şi iar zvârli sudalmă. Stâlceşte-mă, dar n-ai cum să mă sperii."
Eu stăm cu păru-i răsucit în palmă
(şi multe smocuri i-oi fi smuls, vezi bine)
iar el lătrând, cu faţa-n jos, când calmă
o umbră zise: „Bocea, ce-i cu tine? De clănţănit nu eşti sătul pe-afară? Mai şi blestemi? Te calcă dracii-ori cine?"
„înghite-ţi limba, vânzător de ţară,
i-am spus. De-aici nimica-n veci se schimbă,
voi şti pe sus să mi te fac de-ocară31."
„Fă cum pofteşti, dar şterge-o, şi din drimbă de-o fi să cânţi, să-mi pomeneşti şi soţul ce s-a vădit atât de lung la limbă.
170
Căci de la franci furat-a bani pohoţul şi ŤL-am văzut, să spui, pe Buoso32 care înfruntă ger şi-şi plânge-amar negoţulť.
Iar de-or avea şi alţii sus cătare, să ştii c-aici e Beccherin33. Toporul Florenţei gâtu-i căsăpi atare.
Şi Soldanier şi Ganellon34 seniorul, cu Tebaldello35 din trădarea cui pieri Faenza când dormea poporul."
Pornisem cale când în puţ văzui
36
doi strânşi atare, -ncât un cap rozându-l pe celălalt, părea că-i cuşma38 lui.
Şi cum îmbucă din dărab flămândul, la fel cu dinţii-l înşfăca năprasnic, în dreptul cefii, pân' la os muşcându-l,
de nici Tideu39 nu se vădi mai vajnic când se-nfrupta din ţeasta retezată, de cum acesta-nfuleca din praznic.
„O, tu, ce ura ţi-o reverşi spurcată ca fiara, -am zis, în codru hămesită să-mi spui de ce; şi eu mă prind drept plată,
de-o fi să-ţi aflu jalea-ndreptăţită şi ura ta cu vina pe-o măsură, să-ţi dau pe lume plata cuvenită,
de nu va fi să-mi sece40 limba-n gură."
171vezi mai multe poezii de: Dante Alighieri
Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.