5.4 Zohhak.  Fereidun văzu fetele lui Geamșid - Firdousi
Adăugat de: ALapis

Fereidun cu buzduganu-i ghintuit cu cap-de-bou,
sparse piepturile celor care îi ţinură piept;
sfărâmă cu buzduganu-i greu la căpăţâni de vraci,
divii de prin tot seraiul, toţi vestiți şi preamăriţi;
se-aşeză în tronul celui ce la idoli se-nchina,
şi îşi puse talpa-n tronul lui Zohhak, îşi însuşi
-mpărăteasca lui coroană şi în locul lui şezu.
Scotoci seraiul mare dar nici urmă de Zohhak;
scoase din harem perechea minunatelor femei
cu ochi negri şi cu faţa Soarelui în miez de zi !
Porunci întîi să-şi spele trupurile lor şi-apoi
le spălă de întuneric duhurile. Le-arătă
calea Celui sfînt ce este-al lumilor judecător,
şi le curăţi de pete ruşinoase; au crescut
printre spurcați idolatri având duhul tulburat,
cum îl au cei ce se-mbată. Fetele lui şah Geamşid
cu ochi de narcişi udară-obrajii lor de trandafiri,
gura deschizând naintea şahului, grăiră-astfel:
„Fie să rămii tot tânăr pînă lumea s-o-nvechi !
Care-i steaua-ti fericită, care-i ramul ce purtă
un asemeni rod ca tine? Pe culcuşul unui leu
te-aşezaşi venind, războinic, omule viteaz şi bun !
Oh ! Cât rău şi câte chinuri îndurarăm de la cel ce
lui Ahriman se-nchină şi-are umerii şerpeşti !
Roata cerului rotit-a peste noi — de câte ori? —
cât am îndurat necazuri de la un smintit de vraci.
N-am văzut un om pe lume dăruit cu harul tău
şi cu-atîta vitejie să se-ncumete-a privi
tronul lui Zohhak dorindu-şi să se-aşeze-n locul lui !"
Fereidun le-a spus: „Norocul şi-acest tron n-or răminea
nimănuia pe vecie. Sunt feciorul lui Abtin,
lui Abtin preafericitul, cel pe care l-a fost prins
Zohhak vânturând Iranul. Crud, pe tata l-a ucis,
şi-am pornit acum spre tronul lui Zohhak să mă răzbun.
El ucise însăşi vaca Purmaj, care mi-a fost doică,
şi avea ea trupul fără seamăn . Ce-a dorit
omul scârnav de la duhul necuvântătoarei vaci?
Mă-narmai, de luptă gata, şi pornii de prin Iran
pentru cruntă răzbunare ! Țeasta i-o voi sfărâma
fulgerindu-mi ghintuitul buzdugan cu cap-de-bou;
nici iertare şi nici milă de la mine n-o afla !"
Ascultînd aceste vorbe (duhul ei neprihănit
a-nteles întreaga taină) îi răspunse Arnavaz:
„O, tu, Fereidun, eşti şahul hărăzit de-a nimici
vracii şi vrăjitoria, cel de-al cărui aprig brat
trebuie Zohhak să piară, cel ce trebuie luptând
lumea să ne-o mântuiască. Suntem surioare noi,
lujeri fără de prihană, os din os de şahi, şi lui
ne-am supus de frica mortii. Şahule, cine-ar răbda
să se culce, să se scoale c-un balaur drept bărbat?"
Fereidun răspunse: „Cerul dacă îmi va da de sus
direptate după voie, smulge-voi de pe pământ
ghiara gădinei spurcate, lumea s-o neprihănesc !

Trebuie acum să-mi spuneti unde-i şarpele proclet?"
Și femeile cu fața mândră-i spuseră gândind
că-n sfârşit cel cap de şarpe va să cadă sub tăiş.
Ziseră: „S-a dus în țara vrăjilor, în Hindustan ,
vrăji să facă. Şi pe-acolo, de pe umeri vor zbura
mii de capete de oameni ce-or muri nevinovați;
teme-se de nenoroace de pe când un ințelept
îi prezise că pământul mântuit va fi de el,
că altcineva veni-va să-i ia scaunul de şah
şi-o să facă să-i pălească tot norocul de acum.
Inima îi arse-n flăcări şi de-această piază rea
viața-i se făcu amară; şi-atunci sânge el vărsă
de la biete dobitoace, de la bietii muritori,
şi umplând cu sânge-o baie şi-n ăst chip nădăjduind
că va-ntoarce zodii rele, zodieri cum i-au prezis,
îşi spălă în sângiuri capul şi tot trupu-şi înbăie
În estimp, de-acele chinuri care le-ndura din vremi
de la şerpii de pe umeri, mintea i se tulbură;
el fugi din țară-n țară, însă cazna celor şerpi,
geană nu-i lăsă în geană să le-nchidă pentru somn.
Dar acum veni sorocul de-a se-ntoarce printre noi,
căci nicicind un loc statornic pre pămînt nu-şi va găsi."
Ăstfel, inimă zdrobită, preafrumoasa-i povesti
taina-aceasta şi viteazul cel cu fruntea lângă cer
îşi plecă-ncordat urechea, vorbele-n auz sorbind.

Notă explicativă

În episodul Naşterea lui Fereidan Firdousi descrie vaca astfel: „Fiecare fir de păr stralucea-ntr-altă culoare, semanând cu un păun"

Hindustan, numele indian al Indiei.


Cronica Șahilor

traducerea George Danvezi mai multe poezii de: Firdousi
Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.