9.9.(10.9.5) Kei Khosro Afrasiab îl zvârli pe Bijan în temniță - Firdousi
Adăugat de: ALapis


Lui Guersivez poruncă îi dădu Afrasiab:
„Lanțuri grele pregăteşte şi o temniță-n pământ
leagă bratele-amândouă ale lui Bijan în fier,
ferecă-l din tălpi în creştet într-un lanț de la Bizanț
mai vârtos decât otgonul unui pod, şi-aşa legat,
țintuieşte-l în piroane; şi pe urmă dă-i un brânci
să se prăbuşe în groapă, greu, cu capu-n jos, nicicând
să mai vadă Soare, Lună !... Ia cu tine elefanți
şi porneşte-te să-mi cauți stânca divului Akvan
piatra ce stăpânul lumii-a smuls-o din al mării-adânc
şi-a zvîrlit-o în pădurea din Kitai — cu piatra grea
mă vei răzbuna-mpotriva lui Bijan; să mi-o aduci:
elefanților sălbatici pe spinare să le-ncarci
astă lespede ce-nchide gura gropii lui Arjang,
şi-ăpoi pe deschizătura gropii lui Bijan s-o pui,
căci îl vei lăsa să zacă la-ntuneric până când
chinu-l va lipsi de minte. Cu un pumn de cavaleri
vei intra vuind ca vântul în serai la Manije,
fata cea neruşinată care neamu-şi necinsti,
pustiindu-l; păcătoasa o vei despuia smulgând
diademu-i de pe frunte, glăsuindu-i într-astfel:
« 0, odraslă blestemată şi nemernică, nu eşti
vrednică de tron, coroană; dinaintea celor şahi
umilitu-l-ai pe tata, neamul ți l-ai înjosit
să se târîie în pulberi ! » Goală s-o târăşti de păr
până-n temnită şi spune-i: « Uită-te în groapă-aici,
şi zăreşte-l pe acela-ntrezărit de tine-n tron...
I-ai fost dulce primăvară; mângâie-l acum cât vrei,
fii în temnița îngustă preaplecata roabă-a lui ! »"
Guersivez făcu întocmai precum şahul porunci;
pe sub cea spânzurătoare îl trecură pe Bijan
şi cu mîinile legate îl târâră spre gropan.
Guersivez dădu poruncă, de la creştet până-n tălpi
tot în fiare să-l încarce, şi-ntr-un lanț de la Bizant
să-i încolăcească trupul, iară mîinile-n cătuşi;

Notă informativă
temniță-n pământ - Temniţele Orientului medieval
erau de obicei gropi adânci și fântâni.
stânca divului Akvan - Divul Akvan l-a aruncat în mare
pe Rostam adormit pe o stâncă.
gura gropii lui Arjang - Divul Arjang a fost înfrânt
şi zăvorât într-o peşteră de Rostam.

puse să îi nituiască lanţurile-n cuie mari —
pe impovăraţii fauri cu baroase de oţel;
îi dădură brânci în groapă şi rostogoliră-apoi
lespedea pe gura gropii.
De-acolo Guersivez
năpustindu-şi cavalerii la prinţesă în serai,
lăsă jafului să cadă giuvaeruri şi comori,
smulse unuia un sipet plin de aur, şi dădu
altuia coroană de-aur. Despuie pe Manije
de veşminte, şi desculţă şi cu capul dezgolit,
o târî la gura gropii, cu amarnic chin în piept,
şi obraji scăldaţi în lacrimi care-i şiroiau fierbinţi.
Și pe urmă-i zise : „Uite, ăsta-i noul tău lăcaş
unde vei rămâne pururi slujnică !" Şi Manije
mai rămase-acolo frântă de durere, şi din piept
picături de sânge proaspăt podidiră pe obraji.
Rătăci-n deşert, nebună, şi boci; şi când trecu
astfel ziua şi-apoi noaptea, se apropie ţipând
de gropan, şi-o scobitură îşi deschise strecurând
doar o mână. De pe-atuncea, Soarele cum răsărea
de pe crestele de munte, Manije se şi pornea
pe la porţi să ceară pîine; după zile lungi de-ocol,
pîinea o-mpingea în groapă prin cea bortă ce-o scobi,
şi-o dădea scăldată-n lacrimi lui Bijan înlănţuit.
Întru-această sărăcie îşi ducea amarul trai,
suspinând, bocind zi-noapte, pururi temniţa veghind.

Notă informativă:
altuia coroană de-aur - Adică făcu împărşeala lucrurilor
jefuite la nimereală.
desculță și cu capul dezvelit - Capul neacoperit fiind
semnul dezonoarei la mahomedani,
atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi.


Cronica Șahilor

traducerea George Danvezi mai multe poezii de: Firdousi
Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.