Maria Ieva - creaţii proprii

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe | Translations |

Maria Ieva
CV
m-am născut între zodii
în anul morţii mele
la răscrucea dintre cer şi pământ
învăţând să mă tem de ziua
în care îmi voi vedea goliciunea
oglindită în umbra unui vis de iubire
am crescut
din întrebările răsucite între corzile sufetului
din durerile care au căutat alinare pe altarul
poeziei
ca o rugăciune şoptită -
un ecou risipit în Valea Plângerii

- - - - - - - - - - -