Odiseea Mesianică ( VII ) - Flavius Laurian Duverna
Poezie adăugată de: Duverna

    joi, 10 decembrie 2015

Odiseea Mesianică ( VII )

Evocare Biblică

Partea VII -a

Irod

,, Aşa vorbeşte Domnul: Un ţipăt se aude
la Rama, plângeri şi lacrimi amare; Rahela îşi
plânge copiii; şi nu vrea să se mângâie pen-
tru copiii ei, căci nu mai sunt!” ,, Aşa vorbe-
şte Domnul: Opreşte-ţi plânsul, opreşte-ţi
lacrimile din ochi; căci truda îţi va fi răsplătită,
zice Domnul; ei se vor întoarce iarăşi din ţara
vrăjmaşului. ,, Este nădejde pentru urmaşii
tăi, zice Domnul; copiii tăi se vor întoarce în
ţinutul lor!” Ier. 31, 15 – 17.

........................................

Şi după ce Magii, au plecat
În vis lui Iosif când dormea,
Din cer un înger s-arătat
De-al instrui, ce-i de urmat
Şi-n glas omenesc, zicea:

,, Tu scoală-te acum îndată!
Ia Pruncul şi pe mama lui!
Fugi în Egipt, deocamdată,
Cu viaţa Pruncului salvată,
Acesta-i planul Domnului!”

,, Acolo-ai să rămâi o vreme
Până Eu din nou voi spune,
Că nu mai ai de a te teme
Şi că nu mai sunt probleme,
Spre-a reveni în zile bune.”

,, Şi iată acum o înştiinţare:
Irod pe Prunc... va căuta,
Să-L găsească şi omoare,
Să-i treacă necazul mare
Nemulţumirea, a-şi arăta.”

,, Căci el se zbate de mânie
Să stingă vestea cea bună,
Tiran şi-umplut de gelozie
Că de Prunc nimic nu ştie
Va izbucni, ca o furtună.”

Şi Iosif de grab' s-a sculat,
A luat pe Prunc şi pe Maria,
Şi-nspre Egipt ei au plecat
Îndreptându-se ne-ntârziat
Să scape pe Pruncul Mesia.

Şi-a aşteptat mult Împăratul
Ca Magii duşi să mai revină,
Zicând că e deschis palatul
Pentru-ai aduce rezultatul -
Privind vestirea cea divină.

Şi după ce-a trecut o vreme
Destul de lungă-n aşteptare,
Ivindu-se-n mers alte teme
S-a hotărât la el să-i cheme
Pe toţi aprozii-n grabă mare.

N-au trebuit cercetări multe
Ca toţi să poată a înţelege,
Că Magii n-au vrut s-asculte
Prefăcătoriile-i prea multe -
Şi pe la el de a mai merge.

Astfel gândind, c-au şi ajuns
Acolo, în ţara lor din Răsărit,
Înseamnă că-au ţinut ascuns
Posibilul... de dat răspuns -
Despre copil cum L-au găsit!

Atunci, Împaratul s-a mâniat
Şi-n supărarea-i foarte mare,
Văzând cum Magii l-au trişat
Şi el degeaba,... a aşteptat -
Iar ei s-au dus pe-altă cărare…

La gându' întoarcerii, turba,
Că mai de mult n-a priceput,
Şi-n mintea lui... se întreba:
,, Cum s-ar putea, rezolva?
Ce poate-acum fi de făcut?”

Atunci în minte, a născocit
Un groaznic plan de nimicire,
Un plan de martiraj cumplit
Prin front de sabie pornit
Ce nu aştepta... zăbovire.

Şi cum dela Magi se-aflase
Când sus pe cerul înstelat,
O stea în lumină se-arătase
În licăriri de-aur frumoase
Vestind acel mare Împărat,

A socotit spre-a se-nţelege
Copilul când s-ar fi născut,
Copil, ce-urma să fie Rege
După a cerului sublimă Lege
După cum Magii, au văzut,

După câtva timp, de socotit
Cam câtă vreme-ar fi trecut,
De când şi Magii s-au pornit
Din Ţara lor,... din Răsărit
Să afle Pruncul nou născut...

A stabilit de grab' s-omoare
Pe cei de parte bărbătească,
Pe pruncii toţi, fără cruţare,
O! Niciunul, să aibă scăpare,
Niciunul, să nu mai trăiască!

Şi-n Betleem au fost trimişi
Şi-n toate-acele împrejurimi,
(Pruncii mici, spre-a fi ucişi)
De la doi ani, fiind proscrişi,
Ostaşii cruzi, şi făr' de inimi.

Şi-au junghiat fără cruţare
Pe toţi, de la doi ani în jos,
Ca prin această răzbunare
Ce-a provocat o jale mare
Să fie-ucis, şi Isus Hristos.

Astfel, s-a împlinit profeţia
Cum Dumnezeu a înştiinţat,
Prin proorocul... Ieremia -
Că-n inimi va intra pustia,
Atunci, când El a declarat:

,, Un ţipăt se-aude în Rama!
E plângere şi bocet mult,
Rahela-şi vesteşte teama
Că-n suflet se-ntinde rana,
Ostaşii cruzi, însă n-ascult.”

,, Ea îşi jeleşte-ai săi copii
Şi nu primeşte mângâiere;
Ei nu mai sunt între cei vii
Pentru-a le-aduce bucurii...
Cuprinsă-i de grea durere!”

După o vreme,... oarecare,
Irod, regele crud a murit,
Ducând cu el osânda mare
A mii de lacrimi, arzătoare
Pentru pruncii, ce-a jertfit.

Din nou, un înger se arată
Lui Iosif noaptea iar in vis,
Zicând: ,, Scoală-te, îndată,
Căci calea ţi-este aranjată,
În faţă ai drumul deschis.”

,, Ia Pruncul şi pe mama Lui
Şi mergi în ţară, c-au murit,
Toţi cei ce viaţa Pruncului
Călcând glasul Cuvântului,
Au căutat mult şi-au râvnit!”

Iosif tăcând, a ascultat de el,
A luat pe Prunc şi pe Maria,
Şi iar, ei s-au întors în Israel
Marcaţi de groaznicul măcel,
Să-L aibă în grijă, pe Mesia.

Doreau acum să locuiască
În Betleemul drag, regăsit,
Şi ei copilul să şi-L crească
În dragostea părintească,
De-ntâi născut şi prea iubit.

Dar când ei veste-au auzit
Cum că-n Iudeea, Arhelau,
Domneşte după ce-a murit
Irod, al său tată nelegiuit -
Să se-ntoarcă, se temeau.

Stau în cumpănă, gândind
Spre care cetate s-apuce,
Şi tot plănuind şi socotind
Pentru copil, în grijă fiind -
Au înţeles că-s la răscruce.

Şi tot Domnul, i-a înştiinţat
Să se întoarcă din Iudeea,
Şi ascultând, ei au plecat
Spre Nazaretul ce-au lăsat,
Să locuiască... în Galileea.

De îngerul ce-a fost trimis
Ei s-au convins, povăţuiţi,
Privind cu gândul deschis
Peste încercările de vis -
În toate ce-au fost sfătuiţi.

Mergeau cu inima-mpăcată
Că Domnul poartă grija lor,
Pe-acelaş drum de altă dată
Ca şi-o familie... întemeiată
Ducând cu ei un Pruncuşor.

Prin greutăţile ce au trecut
Dela venirea,... la-nscriere,
Ei amândoi,... au cunoscut
În multe lucruri ce-au făcut
C-au împlinit o sfântă vrere.

Şi tot astfel... de-aci-nainte
Încrezători căci Dumnezeu,
Le-a îngăduit, învăţăminte,
Privind lucrările Lui sfinte -
Îl vor urma cu drag mrereu.

La Nazaret,... s-au stabilt -
Pruncul crescand an de an,
Prin prooroci cum s-a vestit
Ca un Lăstar verde şi iubit,
Căci El va fi,... Nazarinean.

Şi-astfel, El zilnic se-ntărea
Făcând în jur tot fapte bune,
Iar Duhul Sfânt, Îl ocrotea
Spre slava cerului, creştea
Şi era plin, de înţelepciune!

Sfârşit

Flavius Laurian Duvernavezi mai multe poezii de: Duverna
Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.Comentarii:

Am luat în consideraţe toate obiecţiile la care faceţi referire, şi mă voi strădui să fac rectificările adecvate.
Cu mult respect şi multă stimă!
S-aveţi parte de binecuvântări cereşti şi Sărbători fericite!
Duverna (autor)
joi, 10 decembrie 2015


Este de apreciat faptul ca ai scris aceasta odisee, mesajul este unul care nu are cum sa nu atinga corzile sensibile ale sufletului . Mai ales ca ne apropiem de marea Sarbatoare a nasterii lui Iisus
Insa am intalnit foarte multe greseli in poezia ta, greseli de ortografie si gramaticale si as dori ,daca nu este cu suparare, sa ajut la remedirea lor
Cateva exemple ar fi:

,, Să te întoarci în zile bune.”

In primul rand, nu este necesar ca la fiecare vers sa pui ghilimele daca urmatorul vers arata ce spune aceeasi persoana, mai ales ca tu pui ghilimele doar la inceputul versului Apoi , acel ''intoarci '' cred ca este o greseala de tastare, corect fiind ''intorci''.

Şi-n spre Egipt, ei au plecat

Aici unirea cuvintelor ''si''+ "inspre" se face astfel: si-nspre...In nici un caz nu despartim cuvantul ''inspre''. In plus , nu se pune virgula dupa "Egipt".

Pe cei ce-ascultă şi se teme

Aici trebuie acordat corect subiectul cu predicatul. Daca ''cei ce asculta " este corect, in nici un caz nu e corect ''cei ce se teme". Pentru a nu modifica rima poti folosi "cel ce se teme" .

Văzând cum Magii la-nşelat

Aici este o dubla greseala : de ortografie si gramaticala. Pentru ca este corect "Magii l-au inselat"

Şi-n sinea lui stând se-ntreba

Stand in sinea lui ? E mai bine sa eviti aceasta ...afirmatie

A stabilit de grab s-omoare

Se poate anula ultima litera a unui cuvant, situatie valabila in anumite cazuri, dar pui un apostrof in locul acelei litere si nu desparti cuvantul in doua
Deci: degrab'...asa cum se intampla si la "pan' la, far' de"...Apostroful acesta arata modul fonetic in care dorim sa fie citit cuvantul respectiv

În tot ce au fost sfătuiuiţi.

Greseala de tastare

Şi către el, vorbind zicea: Aici este un pleonasm , ma refer la ''vorbind zicea"

Cum aş putea, mai rezolva?
Ce poate fi-acum de făcut?


Nu e bine sa inversezi ''as mai putea rezolva'' in forma aleasa de tine "Fi" si " acum" nu pot fi unite cu cratima pentru ca , desi am incercat, nu le pot pronunta astfel.

Am incercat sa dau cateva niste exemple si sa le argumentez
Sper ca nu am suparat cu acest comentariu venit din dorinta de a da o forma cat mai corecta unei poezii frumoase prin mesajul ei .

Cu mult drag
Adina Speranta
joi, 10 decembrie 2015


Ai ales un titlu frumos pentru poem, îmi place !
estera
joi, 10 decembrie 2015