Samoila - texte adăugate

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe


- Pentru orice rǎu existǎ douǎ lucruri: timpul şi tǎcerea. Al. Dumas-tatǎl

- Nebunul pe mai-marele sǎu nu-l cunoaşte. Cine a fǎcut pe bunul, a fǎcut şi pe nebunul. samoila