Th3mirr0r - texte adăugate

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe


"Omul literat" - Gheorghe Asachi

"Iubirea de patrie" - Gheorghe Asachi

"Sufletul românesc" - Liviu Rebreanu

"Departe, departe..." - V - Barbu Ştefănescu Delavrancea

"Departe, departe..." - IV - Barbu Ştefănescu Delavrancea

"Departe, departe..." - III - Barbu Ştefănescu Delavrancea

"Departe, departe..." - II - Barbu Ştefănescu Delavrancea

"Departe, departe..." - I - Barbu Ştefănescu Delavrancea

Lumina ce se stinge - Mircea Eliade

Omogenitate spațială - Mircea Eliade

Amintiri dintr-o călătorie (fragment) V - Calistrat Hogaș

Amintiri dintr-o călătorie (fragment) IV - Calistrat Hogaș

Amintiri dintr-o călătorie (fragment) III - Calistrat Hogaș

Amintiri dintr-o călătorie (fragment) II - Calistrat Hogaș

Amintiri dintr-o călătorie (fragment) I - Calistrat Hogaș

Când Omul vorbește - Mateiu Ion Caragiale

"Filozofia adevarului" - Constantin Noica

"Scoala mult visata" - Constantin Noica

"Umbra mea" - Mihail Eminovici

Din experianța Sacrului - Mircea Eliade

"Un visător" - George Andone Vasiliu

Pietre pentru templul meu - Lucian Blaga

Copilului poți să-i spui tot - Feodor Dostoievski

"Privighetoarea" - Ioan Alexandru Brătescu-Voinești

Țara. Poporul - fragment - Alexandru Vlahuţă

”Cuibul cu soare” - Ion Agârbiceanu

A murit Luchi... - Otilia Cazimir

Pădurea copiilor - Tudor Arghezi

Căutăm o frunză - Marin Sorescu

M-am dus să văd numai cu duhul - Mihail Sadoveanu

Laudă satului românesc - Lucian Blaga

"Laudă ţăranului" - Liviu Rebreanu

Exerciţii de admiraţie - fragment - Emil Cioran

"Ce iaste omul?!" - Neagoe Basarab

Garanţia învingerii adevărului şi binelui în lumea aceasta este moartea. - Mihai Eminescu

Dar de ce n-am aminti cu iubire trecutul ? - Mihai Eminescu

Despre naturile oneste și trezirea Conștiinței Umane - Mihai Eminescu

Cauţi un înţeles vieţii.. - Antoine de Saint-Exupery

Cele mai minunate cuvinte - "Pietre pentru tempul meu" - Lucian Blaga

"Privesc înmărmurit, aşa cum privesc uneori universul" - Seneca

Marea pe care-o văz pentru-ntâia oară - Mihai Eminescu

Mâțule, măi mâțule, mânca-ți-aș ochii! - Mihai Eminescu

Te sărut, Momoțelule - Mihai Eminescu

E natural ca, trecând fericirea mea, să-mi reînceapă nefericirea - Mihai Eminescu

Supus ca un câne și înamorat ca un cărăbuș - Mihai Eminescu

Se mistuie viața mea și chiar puținul talent ce mi l-a îngăduit natura - Mihai Eminescu

Să-mi trimeți o guriță îndărăt pe aripele vântului - Mihai Eminescu

Eu sunt un om urât de multă lume - Mihai Eminescu

Năzuiesc spre viața noastră nouă - Mihai Eminescu

Caut să-mi port vina mea proprie - Mihai Eminescu

Am înțeles că un om poate avea totul neavând nimic, și nimic având totul. - Mihai Eminescu

Eu voi inimă curată și amor vecinic - Mihai Eminescu

Dulce și drăgălașă amică - Mihai Eminescu

A fi Critic, cu adevărat, a face o Critică Reală - Mihai Eminescu

Geniul, în zdreanţă sau în vestminte aurite, tot geniu rămâne - Mihai Eminescu

Limba şi caracterul naţional a poporului - Mihai Eminescu

Sus flamura, jos masca! - Mihai Eminescu

Aș dori din toată inima să vin acasă.. - Mihai Eminescu

Schimbăcioasa lume de visuri spulberânde - Mihai Eminescu

În curentul unor nefericiri familiale - Mihai Eminescu

Soarta nefericitului Şerban - Mihai Eminescu

"Despre perfecţiune" - Nichita Stănescu

Scrisoare de mulţumire - Mihai Eminescu

Îmbolnăvirea lui Şerban - Mihai Eminescu

Iubite Tată - Mihai Eminescu

Eu ș-așa nu mai pot fi fericit în lume - Mihai Eminescu

Întristătoarea voastră tăcere - Mihai Eminescu

Tăcerea lui Iorgu mă împle de nelinişte - Mihai Eminescu

Din prea mare grijă - Mihai Eminescu

Dragă Șerbane, abia pot trăi din ceea ce-mi trimite tata - Mihai Eminescu

Mult iubită Harietă - Mihai Eminescu

În aceste atome de spațiu și timp, cât infinit! - Mihai Eminescu

Iertaţi-mi amărăciunea, dragi părinţi - Mihai Eminescu

Scumpii mei părinți - Mihai Eminescu

"Dor şi mustrare" - Ion Creangă

"Vino, frate Mihai" - Ion Creangă

Prietenia Adevărată - Ion Creangă