208.La berărie
Adăugat de: 0741348048

LA BERĂRIE

Actul I

Scena I
Nu obișnuiam să mă duc la berărie dar tocmai în acea zi era o căldură de te sufocai în acest oraș.Și cum necum mă întînlesc cu Sălăjan care mi propune să intrăm și să mai discutăm cîte una alta
Sălăjan: -Bună ziua coane Dane zice el politicos.....-Bună ziua îi răspund eu și intrăm înăutru.
Sălăjan: -Ai auzit despre Tache îmi zice el ce a făcut?...eu ridic din umeri neștiind nimica.
Sălăjan:-Cum nu știi nimica ai ajuns la Județeana de partid.
Dan:- Bravo lui!....îi spun eu Sălăjan....după luînd berea în mîini îmi zice: -Noroc!...... și dă un sfert din ea pe gît.
Sălăjan: -Dar de astă cum îl cheamă știi?.
Dan:-Despre cine domnule.....îi spun eu lui.
Sălăjan:-Despre primarul acesta cum îl cheamă?
Dan:-Despre Frunzăreanu?
Sălăjan:-Da,da,da,..... îmi zice el ...și iar dădu o un gît după care se șterge la mustăți de spumă.
Scena a II a
Cînd deodată întră în berărie un comesean Gică îl chemă ce zice:
Gică:-Dau un rînd pentru toți de la masă celor ce pot să imi spună de ce sunt eu vesel ....la masa alăturată un comesean cam apropiat de o vîrstă cu mine.Dar fiind mai grăsuț îi zice:
Comeseanu:-Ori ai cîstigat la loterie ca domnul Tache?.....altul de la o masă mai îndepărtată zice:
Alt comesean:-Ori ca Frunzăreanu ai ajuns?....acesta dintîi zimbi și dădu din cap și sorbind cu nesaț din halba de bere zice:
Gică:-Voi avea doi gemeni și caut să sărbătoresc cu voi...
Gică:- Mi-am lăsat nevasta pe Aurica cu un bărbat atît de frumușel.Și nici nu vă închipuiți cît de frumoasă e.Și cît de ageră și de ascuțită la minte de învîrte vrute și nevrute....după care zise;
Gică:-Încă un rind ....un alt comesean de la o masă alăturată îl întreabă:
Scena a III
Alt comesean:-Și pe cine ai lăsat domnule să se ducă cu dînsa la spital ?....
Alt comesean: -Cum de nu ești și dumitale cu dînsa?
Gică-Stați două secundă că revin ...zise el....după care intră in toaletă.
Cum intră toți cei care erau la mese și ascultară începură să se prăpădească de rîs zicînd:
Comeseni:-Vai de el!...după care zice:
Comeseanul:-Auziți voi, ce vorbă e asta, mi-am lăsat nevasta cu un alt bărbat...... și iar începuseră să rîdă.
Ieșind de la toaletă toți cînd îl văzură deîndată și tăcură...după care comeseanu zice:
Comeseanul:-Și cum domnule dragă ai lăsat tu așa frumusețe de femeie să se ducă cu un alt bărbat?...întrebă el.
Gică:-Da domnule am lăsat-o pentru că îi este cumnat.
Acești cînd auziră pe loc încremeniră încît nici nu mai schițară și luîndu-le din față berile le bău pe toate pe nerăsuflate.Și salutînd politicos.
Gică:-Bună ziua!....plecă voios cum și intră în berărie.
Și eu cu Sălăjan plătirăm ale noastre beri și o intinsem și noi pe pe ale noastre cărări.


DREPTURILE REZERVATE AUTORULUI


''SCHIȚE ȘI SCENETE''


Radu Dan Alexandru''Alias''-MISTERUL POEZIEI.


Distribuie:

  • Facebook
  • Twitter

Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.