Poeţi Contemporani

Poeţi Clasici | Poeţi Contemporani | Poeţi Străini


Conceptul de "poezie contemporană" vizează, evident, un criteriu temporal (din latinescul « con-temporaneus » – «con » – « împreună » şi « temporaneus » – « timp »), reunind scriitori din generaţii diferite, a căror creaţie se individualizează prin aderenţa la o anume estetică, la un curent literar, la o grupare, la o formulă lirică, dar care se întâlnesc, inevitabil, prin trăirea aceluiaşi timp. Mai mult, poezia contemporană românească pare a fi profund marcată de confluenţa a două drumuri ale istoriei, de dinainte şi de după 1989, primul încarcat de toate tensiunile, frustrările, angoasele regimului totalitar, dar rezistând, paradoxal, prin profunzimea compensatorie a unor poeţi geniali.