Firul istoriei - Mihai Eminescu
Adăugat de: Victor Borziac

Propunerea Windhorst asupra regicidului și estradițiunii asasinilor politici a fost prezentată luni în Reichstag... În tînărul regat al Romîniei s-au prezentat în Senat un proiect de lege din inițiativa parlamentară ce stipuleazâ espulsiunea străinilor cari ar compromite interesele statului. Există, se vede, într-o parte a Europei o mișcare vie de reprobațiune împotriva regicizilor și revoluționarilor cari abuzează de dreptul de azil pentru a propaga asasinatul politic. Ici mișcarea se manifestă prin proiecte de legi specioase, dincolo prin urmărirea jurnalelor, dar nu e cestiune de a propune ferm o Ligă internațională contra revoluționarilor cosmopoliți. Această propunere se va produce poate și s-a anunțat că cancelarul Imperiului german are de gînd a lua înițiațiativa. Dacă noutatea aceasta se va confirma, statele solicitate de-a intra în Sfînta Alianță de la 1881 se vor întreba dacă legile lor le înarmează îndeajuns în contra apostolilor asasinatului; dar consimți-vor ele a colabora la redacțiunea unui nou drept public european și a-l lăsa să se aplice la ele numai pentru că Germania e bîntuită de socialism și Rusia minată de nihilism?

Traducere din “Journal des debats”, 3 aprilie 1881.

La proposition Windthorst sur le régiside et l'extradition des assassins politiques sera présentée lundi au Reichstag... Dans le jeune royaume de la Roumanie, un projet de loi dû a l’initiative parlamentaire et portant expulsion des étrangers qui compromettraient les intérêts de l’Etat a été présenté au Sénat. Il y a, on le voit, dans une partie de l’Europe un vif mouvement de réprobation contre les régicides et contre les révolutionaires qui abusent du droit d’asile pour prêcher l’assassinat politique. Ici ce mouvement se manifeste par des projets de loi speciaux, ailleurs par des poursuites contre les journaux; mais îl n’est pas encore question d’une proposition ferme de Ligue internationale contre révolutionnaires cosmopolites. Cette proposition pourra se produire, et il a été annoncé que le chancelier de l'empire d'Allemagne songerait à en prendre l'initiative. Si cette nouvelle se confirme, les Etats sollicités d'entrer dans la Sainte-Alliance de 1881 pourront se demander si leurs lois les arment suffisamment contre les apôtres de l'assassinat; mais consentiront-ils a collaborer à la redaction d'un nouveau droit européen et à le laisser appliquer chez eux parce que l'Allemagne est travaillée par le socialisme et la Russie minée par le nihilisme?

vezi mai multe texte de: Mihai EminescuDistribuie:

  • Facebook
  • Twitter

Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.Comentarii:

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k461481w pagina 1, coloana 2
Victor Borziac
miercuri, 23 septembrie 2020