Nota Discordantă - Flavius Laurian Duverna
Poezie adăugată de: Duverna

    marţi, 04 august 2015

Nota Discordantă

Isuse Domn, ce-n veşnicie
Erai şi-ai fost dela început
Cu Tatăl una, în măiestrie
În cea mai sfântă armonie,
Un Univers sfânt-ai făcut!...

Când lumile, în el le-ai pus
Şi-n drumul lor le-ai aşezat
N-a mai fost nimic de-adus,
Totul sublim,... era nespus
Complet în ceiace-ai creat!

Perfect-a fost a Ta lucrare
Şi ordinea, sta prima lege,
Impusă-n vasta guvernare
Pentru a vieţii prosperare
A lumilor spre-a o-nţelege!

Iar dragostea, cea arătată
De Dumnezeu era supremă,
Din veci de veci era cântată
Căci nu se-iscase niciodată -
În cerul vast, nici-o dilemă.

Astfel, trăindu-şi veşnicia
Viaţa curgea nestingherită,
Ducând prin spaţii bucuria
Demmonstrând că armonia
Sta-n liniştea desăvârşită.

Şi-n întregime, în Univers
Erai o Doamne,-n adorare,
Căci liniştea şi bunul mers
Ce decurgea-n acelaş viers
Sta în putera-Ţi creatoare!

Şi nimeni, o, nu a-ncercat
Să pună-n balanţă iubirea,
Prin timpul cel nemăsurat
În vreun punct de-obiectat
Ce lumilor, marca zidirea.

În liniştea-unei păci eterne,
Prin Lucifer, în starea-naltă,
S-a văzut cum se discerne
Şi cum pe ascuns se cerne
O notă falsă, discordantă.

Atunci, el în scenă-a intrat
Vociferând nemulţumirea,
Şi pacea sfântă-a tulburat
Prin ordinea ce-a contestat
Expunându-şi, răzvrătirea.

Nevrând de-a mai fi supus
Ca orice fiinţă, ce-i creată,
În cer a fost, primul intrus
Prin răzvrătirea ce-a adus
În ordine de-a fi schimbată.

Adunând mulţi dintre îngeri
De partea-i, în confruntare,
Le-a trezit în minte plângeri:
Că sunt supuşi la înfrângeri
Şi nu sunt liberi în mişcare.

Că Legea pusă le restrânge
Voinţa lor, de-a-şi împlini -
Orice gând care se frânge,
Orice dorinţă, ce decurge
Din Legea-n sine de-ai opri.

Şi că-s făpturi desăvârşite
Şi n-au nevoie de restricţii,
Căci nu pot fi deloc greşite
În concepţii ce-s gândite -
Şi nici puse sub interdicţii.

Şi-astfel în cursă i-a atras,
Declarând că-l vor susţine,
Prin concurs, la orice pas
Că nu-l vor lăsa în impas -
Pe front cu forţele Divine.

Când în sfârşit, s-a stabilit
În Consiliile sfinte, cereşti,
Că al său loc, nu-i de găsit
De-a sta în trendul pregătit
În guvernările Dumnezeeşti,

Războiul crunt, s-a anunţat
Şi-n lupta crâncenă purtată,
Din cer, el a fost alungat -
De-oştirea care s-a luptat
Să nu se-ntoarcă niciodată.

Atunci văzând că a pierdut
Locul menit, din cerul sfânt,
Prin răscularea ce-a făcut
A conştientizat, că e căzut
Făr-a avea drept la cuvânt.

Şi-a pus în gând şi-a izbutit
De-a-nfige în om cugetarea,
Prin şarpele, cel ce-a vorbit
Şi-astfel cu tact, l-a amăgit
Că nu-i nimic, neascultarea.

Şi-astfel, el a câştigat teren
Ascunzându-se sub viclenie,
Cu-al său şiretlic obscen -
Dorind să-şi facă din Eden
Un scaun veşnic de domnie.

Dorea-n triumfu-i infernal
Al lumilor, de-a fi şi el rege,
Unde-al său Cartier general
Marcând imperu-i triumfal -
Să-i fie-un centru fără Lege.

Să poată practic demonstra
Un nou sistem de guvernare,
La şi-alte lumi ce-or asculta
La ce schimbări el va făcea
Prin libertatea cea mai mare.

Si să vestească, în Univers
Pe noi principii o-mpărăţie,
Ce să preia direct din mers
Direcţii noi în sens invers -
Prea-nalta-n slăvi, filozofie.

Şi când toţi se vor convinge
Din şi-alte lumi, imaculate,
Că principiul său va-nvinge,
Atunci dragostea s-o stinge
De Dumnezeu, şi dreptate.

Va trebui-atunci, ca în final
Să-i fie-n veci recunoscută,
Chiar dela egal, pân-la egal
În cor de îngeri, triumfal -
Puterea-i mare şi-absolută.

Dar o, Doamne-a Ta iubire
Adâncă-a fost şi generoasă,
Când viaţa pentru omenire
S-o aibă-n veci Neprihănire
Ţi-a fost oferta grandioasă!

Când în planul etern a sunat
În ceruri sus, ceasu-mplinirii,
Jos, în lumea plină de păcat
Ca Prunc umil Te-ai întrupat
Reverberând gândul iubirii.

Şi ca s-aduci la îndeplinire
Aici, voinţa Tatălui ceresc,
Din cerul plin de fericire -
În planul sfânt de mântuire
Tu luata-i chipul omenesc!

Părtaş la carne şi la sânge
Tu-ai devenit cu muritorii,
Dovedind că jertfa ajunge
Să poţi salva şi a-i strânge
Sfărmând porţile-nchisorii!

Şi moartea era-nchisoarea
Ce nu da drumul nimănui,
Era-acea forţă cu teroarea
Că prin păcat vine pierzarea
Ce anunţa sfârşitu-oricui!

Robia morţii a fost ştearsă
Călcând peste grumazul ei,
Prin dragostea neînţeleasă
'N puterea cea misterioasă
Căci Te-au urât fără temei!

Prin semnele ce-au devenit
Trofee, în culmi de biruinţă,
Isuse Doamne, ai dovedit
Prin chinul dus pân-la sfârşit
Iubirea-Ţi mare-n umilinţă!

S-a remarcat în jertfa pusă
Pe crucea cea de la Calvar
Ce-n răstignire-a fost adusă,
C-ai fost fiinţa cea supusă
Pe-al mântuirii-n veci altar!

Iar dragostea întru jertfire
În planul de răscumpărare,
Redată-n sfânta nemurire
Prin scumpa-Ţi neprihănire
S-a remarcat triumfătoare.

Doar semnele ce vei purta
La mâini, picioare şi coastă
Ce pururea-n triumf vor sta,
În veşnicie,-or demonstra
Lucrarea celui rău, nefastă.

Atunci tot Universul liberat
Din controversa milenară,
Va medita, cum ai răbdat
Ca Miel blând pentru păcat
Suportând chinuri şi ocară!

O! Şi va-nţelege, în bucurie
Că pacea-n veci restaurată,
Egală în timp, şi-n veşnicie
Curgând solemnă-n armonie
N-o mai putea, fi tulburată.

Flavius Laurian Duverna
13 februarie 2009vezi mai multe poezii de: Duverna
Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.Comentarii:

Sunt momente în creaţie când inspiraţia solicită o arie a subiectului mai largă, tocmai pentru a se putea cuprinde motivaţia determinantă a expunerii pentru înşelegerea commpletă.
Tuturor cu multă stimă şi respect!
Duverna (autor)
miercuri, 05 august 2015


Foarte frumos dar cam lung!! Concizia cred că îi este plăcută și lui Dumnezeu!
Nelu Preda
miercuri, 05 august 2015


Foarte frumos descrisa istoria aparitiei universului si a credintei in divinitate. Imi place!
stomff
miercuri, 05 august 2015


Frumos parcurs al istoriei caderii celui rau si al rascumpararii omului de catre Iisus! Am citit cu mare placere.
andreionthepoetry
miercuri, 05 august 2015


Un poem ce e drept lung dar minunat.
casandra
marţi, 04 august 2015