Apollo91 - texte adăugate

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe | Translations


Adio? - Mihail Simionescu