DANACIOBY - texte adăugate

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe | Translations |


- Nu merită să plângi pentru nimeni, iar cei care merită nu te vor face să plangi. (Gabriel Garcia Márquez)