Dunia Palangeanu - creaţii proprii

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe | Translations |

Dunia PalangeanuDUNIA PĂLĂNGEANU

Scriitoare, poetă, prozatoare, publicistă, personalitate a vieţii culturale din orasul Giurgiu ,România.

S-a născut la 14 martie 1954 ,la Giurgiu.
~Este membră a Uniunii Ziaristilor Profesionisti din România (U.Z.R.) şi a Societăţii Scriitorilor Români (S.S.R.)
~Personalitate a vieţii culturale giurgiuvene,Dunia Pălăngeanu este cadru didactic,absolventă a Institutului pedagogic din Giurgiu,fost director al Casei de cultură “Ion Vinea” şi Universităţii populare Giurgiu,coordonator al Centrului Zonal Pentru Educaţie Permanentă Giurgiu.
~Este redactor şef al publicaţiilor de literatură şi artă:”Sub zodia Luceafărului” şi “Donaris”,pe care le înfiinţează sub auspiciile Asociaţiei culturale şi de tineret “Ion Vinea” ,al cărei preşedinte este din anul 1996 şi până în prezent.
~Se numără printre fondatorii Revistei culturale “Valahia”,iar în prezent este colaborator al acestei reviste giurgiuvene.
~Preşedinte al Cenaclului literar “Luceafărul”, fondator şi coordonator al Cenaclului transfrontalier de Literatură şi Artă”Constelaţii Dunărene”,pe care îl înfiinţează la Giurgiu, în anul 2002, o adevărată platformă culturală şi spirituală care reuneşte scriitori,oameni de cultură şi artă din oraşele riverane Dunării, Giurgiu (România)şi Ruse (Bulgaria).
~A fost reporter la televiziunea locală “Muntenia Tv” şi realizator de emisiuni folclorice la televiziunea “Diva Tv”.

~Laureată a unor numeroase concursuri şi festivaluri literare din România:”Ion Minulescu”,”Zaharia Stancu”,”Ion Vinea”,”Dimitrie Bolintineanu”,” Nichifor Crainic”,”Carmen Patriae”,”Traian Demetrescu”,”Sorin Titel”,”Flori de ger” şi multe altele.

2

Debutul literar are loc în anul 1944 , cu volumul de versuri”Scrisori provinciale”,prefaţat de scriitorul Petre Ghelmez/Ed Pressco, Giurgiu .

Volume publicate:


~“Scrisori provinciale”/versuri/Ed. Pressco,Giurgiu 1944

~“De vorbă cu îngerul meu păzitor”/proză /Ed.Vinea,Bucureşti 1995

~“Rugă pentru dimineţile oraşului” /versuri /Ed
“Pelican”,Bucuresti ,2002

~“La Turnul cu Ceas”/ versuri / Ed. ”Amurg Sentimental”,
Bucuresti,2013

~”Remember literar-Cenaclul Luceafărul în pagini de presă”/publicistică/Editura “Amurg Sentimental”,Bucuresti,2014

Albume de literatură şi artă vizuală editate:


~“Mişcarea literar artistică <Sub Zodia Luceafărului>”/Ed. “Amurg Sentimental” ,Bucuresti, 2012

~“Giurgiu - popas spiritual şi turistic” /Ed.”Amurg Sentimental”,Bucureşti ,2013

~“Poemele Oraşului” /Ed .”Amurg Sentimental”,Bucureşti,2014

3

Publică în antologii literare ,reviste şi în alte apariţii editoriale:

~“Verticala curgere spre soare”/versuri,Slatina,1993

~“Caietele Revistei Sud”/versuri,Giurgiu,2003

~“Sub zodia Luceafărului”/culegere de versuri şi proză ale membrilor Cenaclului literar “Luceafărul” ,Giurgiu,1996


~“Chemare-ntre noi” /antologie literară,Casa de Editură “Amurg Sentimental”,Bucuresti,2006/poezie
~“Revista Sud” /selectie de texte,Bucureşti,2006

~“Paideia” ,Revistă de cultură şi educaţie ,editată de Asociaţia Natională a Universităţilor Populare din Romania,Bucureşti,2002


~“Scrieri pentru o posibilă istorie a Amurgului Sentimental”/Ed. Amurg Sentimental,Bucureşti , 2009/poezie
~“Scriitori în devenire” ,vol IX ,editat de Biblioteca jud.”Alexandru Odobescu” Călăraşi, Ed. Alas, Călăraş i ,2013/proză

~“20 de prozatori şi eseişti”/Antologie literară /Ed. “Amurg Sentimental” ,Bucureşti,2015,proză

~Revista de istorie,literatură şi educaţie artistică “Valahia”, Giurgiu/ versuri,proză,cronici literare şi de cenaclu,recenzii de carte,medalioane de autor,articole cu subiect cultural.


4


~Revista Literară a Societăţii Scriitorilor Români,Bucureşti/ versuri


~Revistele de creaţie literară şi artistică :”Sub zodia Luceafărului” şi “Donaris”editate de Asociaţia Culturală şi de Tineret “Ion Vinea” şi Cenaclul literar “Luceafărul” Giurgiu/versuri,articole,medalioane literare.


~În diverse publicaţii giurgiuvene şi naţionale,precum şi din Bulgaria şi Republica Moldova :”Sud”,”Dunarea Albastră”,”Reverii culturale”,”Paideia”,”Amurg Sentimental”,”Valahia”,”Cuvântul liber”,”Vlaşca”,”Jurnal Giurgiuvean”,”Informaţia de Giurgiu”,”Giurgiu-Express”, “Dimineata”( Ruse,Bulgaria ),”Gazeta de Sud”( R. Moldova )…/articole având ca subiect viaţa culturală şi spirituală ,educaţie permanentă,poezie,cronici de cenaclu ,evocări,medalioane literar artistice.5

PREMII,DISTINCŢII :

Personalitate a culturii giurgiuvene ,publicistă cu o intensă activitate ,scriitoare ,Dunia Pălăngeanu este răsplătită pentru activitatea sa neobosită cu numeroase distincţii,diplome şi medalii :

~Medalia şi brevetul pentru contribuţie importantă adusă la ridicarea prestigiului cultural,acordată de Inspectoratul pentru Cultură Giurgiu (1996)

~Medalia “600 de ani de existenţă citadină”,cu isignă şi Diplomă de “Orăşean de Vază”,pentru realizări deosebite în plan profesional ,acordate de Primăria şi Consiliul Local Giurgiu (23 septembrie,2003)
~Medalia şi Diploma “Meritul Cultural” cl. I, (categoria “Promovarea Culturii”) conferită prin Decretul nr.38 din 07.02.2004 al Preşedintelui României ,la propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor,pentru contribuţii deosebite în promovarea culturii şi civilizaţiei româneşti,pentru realizarea unor programe complexe de mediatizare a acestora atât în ţară cât şi peste hotare(2004)
~Medalia aniversară “Nicolae Iorga” pentru participarea deosebită,promovarea educaţiei permanente şi mediatizarea Cursurilor de vară ale Universităţii populare “Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte .
~Medalie şi Diplomă aniversară “40 de ani-Ansamblul folcloric “Dunărea”,Giurgiu 2012,pentru promovarea folclorului vlăscean şi românesc


6~Premiul Cultural “In memoriam Ion Mihai”cu medalie şi diplomă ,Giurgiu,2012,acordat de Familia regretatei personalităţi a culturii
giurgiuvene Ion Mihai şi de Cenaclul literar “Luceafărul”, pentru promovarea folclorului vlăscean şi românesc.
~Premiul Cultural pentru Literatură ,cu medalie şi diplomă ”Marga Dumitrescu Frasinu “,ed. a III-a, Giurgiu, 2013,oferit de Cenaclul literar “Luceafărul” Giurgiu
~Premiul Cultural cu medalie şi diplomă ”Sub zodia Luceafărului”, ed. a IV-a,Giurgiu, 2014 ,oferit de Cenaclul literar “Luceafărul”.


7


Biografia scriitoarei Dunia Pălăngeanu,informaţii privind viaţa literară şi activitatea culturală sunt evidenţiate în :

~Monografia Oraşului Giurgiu/Compendiu Monografic/Ed. “Universul Familiei”,Bucuresti 2005.
~Dicţionarul personalităţilor giurgiuvene “Asalt spre crestele destinului” /autori,Elena Ştefan şi Ion Gaghii/ Ed. Cronos,Giurgiu 2006.
~Dicţionarul de personalităţi ”Scrieri pentru o posibilă istorie a Amurgului Sentimental /autor Ion Machidon,/Ed. “Amurg Sentimental”,Bucureşti ,2009.
~Dicţionarul de scriitori postdecembrişti /autor Ion Machidon/Casa de editură “Amurg Sentimental”,Bucureşti ,2010.
~Antologia:”Lecturi retrăite-critică şi istorie literară”/autor Ion Machidon /Ed. “Amurg Sentimental”,Bucuresti 2013.
~Culegerea “20 de prozatori şi eseisti “/autor Ion Machidon /Ed. “Amurg Sentimental”,Bucuresti ,2015.
~Alte publicaţii.
- - - - - - - - - - -