Citate - Emil Cioran
Autori | Categorii

Distribuie acest autor:


Timiditatea este un dispreţ instinctiv al vieţii.[..]
Emil Cioran despre Timiditate
Timpul este un surogat metafizic al mării.[..]
Emil Cioran despre Timp
Mistica este suprema expresie a gândirii paradoxale.[..]
Emil Cioran despre Mistică
Profeţia este actualitatea viitorului.[..]
Emil Cioran despre Profeţie
Orice eroare este un fost adevăr.[..]
Emil Cioran despre Eroare
Optimismul este un aspect degradant al spiritului, fiindcă nu pleacă din febră, din înălţimi şi ameţeli.[..]
Emil Cioran despre Optimism
Nefericirea este starea poetică prin excelenţă.[..]
Emil Cioran despre Nefericire
Nemurirea este o concesie de eternitate pe care moartea o face vieţii.[..]
Emil Cioran despre Nemurire
Permeabilă demoniei, tristeţea este ruina indirectă a moralei.[..]
Emil Cioran despre Tristeţe
Boala este modul în care moartea iubeşte viaţa, iar individul teatrul acestei slăbiciuni.[..]
Emil Cioran despre Boală
Muzica este timp sonor.[..]
Emil Cioran despre Muzică
Frica de moarte este un fruct bolnăvicios al zorilor suferinţei.[..]
Emil Cioran despre Frica de moarte
Idioţenia este o groază ce nu poate gândi asupra ei însăşi, un neant material.[..]
Emil Cioran despre Idioţenie
Singurătatea este o operă de convertire la tine însuţi.[..]
Emil Cioran despre Singurătate
Prostia este o suferinţă nedureroasă a inteligenţei.[..]
Emil Cioran despre Prostie
Divinitatea este ipostaza abstractă şi impersonală a lui Dumnezeu.[..]
Emil Cioran despre Divinitate
Viaţa este ceea ce aş fi fost, de nu m-ar fi robit ispita nimicului.[..]
Emil Cioran despre Viaţă
Fiece clipă este o groapă, neîndestulător de adâncă.[..]
Emil Cioran despre Clipă
Eternitatea este luciditatea devenirii.[..]
Emil Cioran despre Eternitate
Blestemul este o provocare nemăsurată şi el creşte în tărie cu cât se îndreaptă înspre nemăsurat.[..]
Emil Cioran despre Blestem
Mâhnirea este veghea la nivelul unei inimi de diavol.[..]
Emil Cioran despre Mâhnire
Spiritul este materie ridicată la rangul de suferinţă.[..]
Emil Cioran despre Spirit
Indefinibilul este o aproximaţie delicată a infinitului.[..]
Emil Cioran despre Indefinibil
Devenirea este un dor imanent firii, o dimensiune ontologică a nostalgiei.[..]
Emil Cioran despre Devenire
Orice gând este un viciu pozitiv.[..]
Emil Cioran despre Gând