XVII. 1. Kesra Nușirvan. Bozordjmer tălmaci visul șahului - Firdousi
Adăugat de: ALapis

Părăsind ei codru-acesta, merseră pe drumul lor
zornici până poposiră la seraiul şahului.
Cel trimis intră naintea tânărului şi pe loc
se înfăţişă la tronul lui Kesra zicând astfel
„O, şah Nuşirvan, în vreme ce nepăsător tu dormi,
tânăru-ţi noroc veghează ! Curtea părăsind spre Merv
alergai ca potârnichea-n tufele de trandafiri.
Printre cărturari găsit-am pe-unul tânăr ; l-am luat
şi grăbitu-m-am cu-ntorsul." Şi pe urmă-i povesti
toate câte auzise-n gura lui, şi cum văzu
o minune : negrul şarpe ! Al Iranului stăpân
îl chemă pe învăţătul Bozordjmer şi-i agrăi
pe-ndelete despre visu-i. Tînărul îl ascultă
pe şah Nuşirvan, şi capu-i de cuvinte se umplu
iară limba-i de neastâmpăr şi-astfel îi dădu răspuns:
„În serai şi printre idoli din haremul tău bogat —
e un tânăr ce se-ascunde în veşminte femeieşti.
Scoate-i din această sală şi alungă-i pe străini,
să nu afle ce vom face. şi apăi poruncă dă

idolilor tăi să treacă dinaintea ta, din ochi
să le numărăm toţi pașii ce-i vor face pe podea,
şi pe urmă nepoftitul îndrăzneţ l-om întreba
cum ajunse în culcuşul leului." Măritul şah
din cea sală-de-ascultare izgoni străinii toţi,
puse să se zăvorască porţi şi uşi de la-ncăperi.
În alai de frumuseţe ale şahului femei,
răsăriră, trupuri mândre, miresmând a iasomii,
sfiicioase şi semeţe, lunecară-n pas uşor
lui Kesra pe dinainte; dar astfel nu se ghici
vrun bărbat în rând cu ele ; Nuşirvan se mânie
ca un leu când se-ntărâtă. Apoi zise cel tălmaci
„Nici că trebuia să fie, dar aici printre femei
e un tânăr, şi tu visul dacă bine l-ai văzut,
o, mărite şah, atuncea trebui-va-n orice chip
să-i găsim şi tălmăcirea. Pune-alaiul de femei
să mai treacă înc-o dată însă fără văl pe chip,
şi-om pătrunde-n adâncimea vicleniei muiereşti.
Şahul şi dădu poruncă eunucului de-ndat'
pe toţi idolii aceştia să-i aducă, şi le-a zis :
,,Trebuie din nou să treceţi chipul să vi-l arătaţi
iără văl de sfiiciune." Ele mai trecură deci
încă-o dată dinainte-i şi recunoscură-n cor
agerimea minții celui ce de vise e tălmaci,
căci şi răsări-ntre ele un flăcău mlădiu la trup
ca un chipreş şi cu faţa unui falnic keicinid
trupu-i tremura ca salca, inima i se zbătea
în adâncă deznădejde după dulcea viaţă-a sa.
Nuşirvan avea-n haremu-i copilandre, şaptezeci,
fiecare s-o asemeni cu un mândru chiparos.
Între ele era fața căpeteniei din Djadj ;
mijlocu-i era un chipreş, fildeş obrăjorii ei;
un flăcău, ca iasomia chipu-i, miresmat cu mosc,
a iubit-o în seraiul părintesc; se aţinea
dinainte-i ca o slugă ; pretutindeni, pas cu pas,
el o urmărea ca umbra... Şahul o-ntrebă, domol,
cine-i tânărul acesta, cine-i, oare, acest om
ocrotit aici de-o sclavă şi-aducând nenorociri,
tânăr, însă cu-ndrăsneală ascunzându-se-n harem
printre mândrele copile ale şahului Kesra.

Idolița zise : „Este frăţiorul meu mai mic,
tânăr din aceeaşi mumă ca şi mine, dar avem
taţi deosebiţi, dar mumă-aceeaşi şi nimica rău
nu s-a întâmplat vreodată între mine şi-ntre el.
Și-a luat veşmântul ăsta pentru că, cinstind pre şah,
nu-ndrăzneşte să-l privească drept în faţă."
Cam aşa bâigui copila ceea care chip de Lună-avea,
şi se-nfricoşă de şahul Nuşirvan îndrăgostit.
Ea ştiu că tot ce spuse-i gând mişelnic şi mârșav,
însă flacăra mâhnirii la minciună o-mbie.
Şahu-şi încruntă sprânceana; în adâncu-i tulburat
se simţi de fapta-acestor tineri, şi-ndârjit răcni
către cel ce-nfăptuieşte prea înaltele-i porunci :
„Ţărna rece să-i înghită pe-aceşti doi învinuiți !"
Gâdele-i târî afară, pe după perdeaua grea
a haremului cu taine, şi-n serai îi spânzură
pe-amândoi să nu mai cadă şi-alţii în păcatul lor.
Nuşirvan dădu acelui care visu-i tălmăci
un sipet ticsit cu aur, cai, veşminte după plac.
Mulţumit fu de ştiinţa-i; vorba lui îl îndemnă
mai adânc să chibzuiască. Numele lui i l-au scris
în împărăteşti izvoade, printre nume de mubezi,
bunii tronului său sfetnici; Bozordjmer se pricopsi,
şi tot cerul ce se-nvârte faţa blândă-i arătă.
Zi de zi, spori norocu-i şi Kesra ferice
fu ca să-l aibă lângă tronu-i.


Cronica Șahilor.

traducerea George Danvezi mai multe poezii de: Firdousi
Împărtăşeşte-ne opinia ta:

Pentru a scrie un comentariu trebuie să fii autentificat. Click aici pentru a te autentifica.