Floris - creaţii proprii

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe | Translations |

FlorisNăscută la 18.01.1971 în localitatea Brașov, județul Brașov
Studii: Liceul industrial nr 1 Electroenergetic Brașov
Membră a Ligii Scriitorilor Români filiala Brașov din anul 2017
Debut: Cuget românesc / pagina poeților

Ziare și reviste:
1. „Cuget românesc”– Debut literar pagina culturală
2. "Destine adevărate” –pagina poeților
3. Revista „Amprentele sufletului”- revistă de cultură și artă nr.2 aprilie 2015
4. Ritmuri Brașovene – Revistă semestrială de cultură anul IV nr.1(9) iunie 2017
5. Revista Amprentele sufletului Anul III nr.1-iulie 2017
6. Ritmuri Brașovene – Revistă semestrială de cultură anul IV. Nr.2 (10)
decembrie 2017
7. Ritmuri Brașovene – Revistă semestrială de cultură anul IV. Nr.3 (11) iunie 2018
8. Ritmuri Brașovene – Revistă semestrială de cultură anul IV. Nr.4 (12) decembrie
2018

Volume de autor :
1. Trecător prin viața mea –Editura Armonii Culturale colecția Lirik 2013
2. Foșnet de frunze - Editura Armonii Culturale colecția Lirik 2014

Antologii :
1. Preludii pentru fluturi (Gala poeziei de dragoste) - Editura Art Creativ București 2015- volum colectiv de versuri - coordonator Daniela Toma
2. Doisprezece - Editura Topoexim București 2015- Antologie colectivă - coordonator Tei George
3. Actori printre astre - Antologie de poezie contemporană românească 2016 - coordonator Gheorghe A. Stroia
4. Poeți și scriitori contemporani în Regal eminescian -Antologie, Editura Epigraph Buzău – iunie 2017 sub egida Amprentele sufletului - coordonator Eugenia Enescu Gavrilescu
5. Iubiri înrourate - Antologie de poezie românească -Editura Liric Graph 2017 - coordonator Liliana Liciu
6. România pentru tine – Antologie de poezie Armonii Culturale 2017- coordonatori Gheorghe A. Stroia și Cristian Petru Bălan
7. Pod de flori și pod de dor - Antologie internațională de poezie - Editura Liric Graph - Colecția Grai românesc 2017 – coordonator Liliana Liciu
8. Valsând prin anotimpuri - o altfel de antologie (calendar A3) - Revista Amprentele sufletului - Editura Editgraph 2017
9. Antologia literară UT SIS POPULUS (SA FIM OAMENI) - CC 2018 - coordonator Prof. Izabela Tănasă
10. Poeți și prozatori contemporani în Regal eminescian - Antologie 2018, Editura Epigraph Buzău - coordonator Eugenia Enescu Gavrilescu
11. Evadați din zăpadă – Antologiile Editurii Inspirescu 19 – Editura Inspirescu 2018- coordonator Florin Cezar Călin
12. În dialog cu inima – Interviuri cu scriitori români contemporani- volumul 2- Armonii Culturale 2018 – Gheorghe A. Stroia
13. Anthology of the world championship of Poetry 2018- Editura Liric Graph - coordonator Trandafir Sâmpetru
14. Zbornik poezije Medunarodnog Festivala Poezije- Mesopotamia 2018 – Beograd Serbia – Sabah Al-Zubeidi
15. Iubirea ca o poezie - Antologie de poezie românească – Editura Liric Graph 2018 - coordonator Marilena Răghinaru
16. „ BOŽANSTVENA ŽENO 2019 Serbia 2019 – Antologie international de poezie
17. Muzica sufletului meu – Antologie de poezie românească – Editura Liric Graph 2019 – coordonator Florentina Danu
Apariții online
1. Printre sute de cuvinte / http://sentimente.huarenblog.com ( blog personal)
2. www.poezii de dragoste.ro
3. Canal youtube (Mistiyk Rosse)
4. Pagina de autor Florentina Danu (facebook)
5. Cenaclul de urgență
6. Peregrinări – ediția a VI a Dublin 2015 – volum colectiv de poezie
7. Peregrinări - ediția a VII a Dublin 2016 – volum colectiv de poezie
8. Amprentele sufletului blogspot.ro
9. Radio Poema
10. www.ecreator.ro
11. https://grairomanesc.com
12. Arhiva literară – Platformă de literatură, artă și poezie – redactor sef
13. Ctatepedia.ro – cel mai mare site cultural –literar românesc


Premii :

• Premiul de excelență acordat de revista Amprentele sufletului -Regal Eminescian ( 17.01.2017)
• Diplomă de participare la proiectul literar internațional Pod de flori și pod de dor (1.12.2017)
• Diplomă de excelență acordată de revista Amprentele sufletului- Antologia În așteptarera lui Moș Crăciun – Povești și poezii românești la gura sobei
• Diplomă de excelență pentru cele mai frumoase creații literare cuprinse în antologia poeți și prozatori contemporani în Regal eminescian ediția 2018
• Diplomă de excelență pentru talentul literar de excepție acordată de Revista Internațională de Cultură Cervantes
• Certificat de participare Campionatul mondial de Poezie – Sinaia 6-7 octombrie 2018
• Festivalul Internațional de Poezie Mesopotamia 2018 - Medalia Mesopotamiei (premiul special )
• Diplomă pentru participarea la Antologia Iubirea ca o poezie – Liric Graph România 10.11.2018
• Diplomă de excelență pentru merite deosebite în acțiunile desfășurate în cadrul manifestărilor literar-culturale ale Ligii Scriitorilor – filiala Brașov – 8 decembrie 2018
• Diplomă de recunoaștere pentru aportul adus comunității și societății prin creearea, promovarea sau simpla susținere a emoțiilorexprimate prin artă – Gala Premiilor Art Respect – Brașov 8 decembrie 2018

- - - - - - - - - - -