Citate - Gabriel Liiceanu
Autori | Categorii

Distribuie acest autor:


Sinuciderea este expresia paroxistică a orgoliului nemăsurat.[..]
Gabriel Liiceanu despre Sinucidere
Umilirea este cel mai teribil atentat la adresa libertăţii.[..]
Gabriel Liiceanu despre Umilire
Libertatea este putinţa de a alege între mai multe posibilităţi ale mele.[..]
Gabriel Liiceanu despre Libertate
Frica este punctul de supremă concentraţie a fiinţei mele dinaintea deznodământului nefast.[..]
Gabriel Liiceanu despre Frică
Curajul este mersul prin frică înspre faptul de a fi liber.[..]
Gabriel Liiceanu despre Curaj
Cel curajos este cel căruia, fiindu-i frică, merge înainte.[..]
Gabriel Liiceanu despre Curajos
Hotărârea este această trecere a pragului în necunoscutul riscului.[..]
Gabriel Liiceanu despre Hotărâre
Infernul este locul în care întrebarea "ce e de făcut?" nu se mai pune.[..]
Gabriel Liiceanu despre Infern
Promisiunea nu este decât un avans al împlinirii, o aluzie a ei.[..]
Gabriel Liiceanu despre Promisiune
Leneşul este un recidivist al paradisului după cădere, un insurgent al eternităţii în condiţiile finitudinii.[..]
Gabriel Liiceanu despre Leneş
Bovarismul este o boală de resurse provocată de o limită de atins care joacă rol de fantasmă.[..]
Gabriel Liiceanu despre Bovarism
Prostia este aberaţia care a primit o consacrare afectivă.[..]
Gabriel Liiceanu despre Prostie
Comunismul este societatea care garantează prostia ca încremenire în proiect.[..]
Gabriel Liiceanu despre Comunism
Supunerea este prima formă a libertăţii, pentru că ea se naşte din însăşi recunoaşterea premiselor ei.[..]
Gabriel Liiceanu despre Supunere
Relaţia de constrângere este esenţa puterii pervertite.[..]
Gabriel Liiceanu despre Relaţia de constrângere
Răul este devenirea ratată în spaţiul libertăţii, căderea din relaţia de comandă-supunere în relaţia de constrângere.[..]
Gabriel Liiceanu despre Rău
Istoria lumii este lupta fără sfârşit dintre veghea voinţei în vederea eliberării şi lenea universală a supunerii necondiţionate.[..]
Gabriel Liiceanu despre Istoria lumii
Destinul colectiv este complicitatea dintre cei care şi-au concesionat libertatea şi cel care a preluat-o pentru a se defini pe sine şi pentru a-i defini pe toţi.[..]
Gabriel Liiceanu despre Destin colectiv
Sculptura este bucuria finitului.[..]
Gabriel Liiceanu despre Sculptură
Creaţia nu este altceva decât delimitare.[..]
Gabriel Liiceanu despre Creaţie
Depresia este insurecţia nevăzutului.[..]
Gabriel Liiceanu despre Depresie
Iubirea este de fapt mila de tine proiectată asupra altuia sau uitarea de sine care se înalţă pe o prealabilă conştiinţă a eului propriu.[..]
Gabriel Liiceanu despre Iubire
Vulgaritatea este doar fenomenul de suprafaţă (devenit deja impercepti­bil) care ascunde - sau pune indirect în lumină - depărtarea maximă pe care această comunitate a atins-o în istoria ei în raport cu vocaţia sa lingvis­tică pe acest pământ.[..]
Gabriel Liiceanu despre Vulgaritate
Creştinismul este primul umanism real: Evangheliile exclud programatic vio­lenţa şi crima din economia faptei umane.[..]
Gabriel Liiceanu despre Creştinism
Iadul este, neîndoielnic, starea celui care, aplecat deasupra prăpastiei, nu mai poate fi tras de nimeni înapoi.[..]
Gabriel Liiceanu despre Iad