Iconic - creaţii proprii

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe | Translations |

iconicPictorul VASILE NEGUŞ
S-a născut în anul 1967 în Pucioasa şi locuieşte de la început, şi îşi doreşte până la sfârşit, în satul Dealu-Frumos, com. Pietroşiţa, jud. Dâmboviţa. Pictorul şi teologul VASILE NEGUŞ este un pictor de factură mistică, bizantină, şi este cu creionul în mână de la vârsta de 3 ani, iar traseul vieţii îl poartă lucrând şi abordând mereu tehnici şi stiluri diversificate, ajungând cu darul lui Dumnezeu, ca în a doua parte a vieţii, să poată studia şi picta mai ales pictură bisericească, iconografică, dar şi o pictură de creaţie proprie, în stilul suprarealist mistic. Tehnicile sunt pe diferiţi suporţi, de lemn, pânză, piatră şi zidărie, şi poartă în ele o îndelungată experienţă şi studii asupra tehnicilor vechi, consacrate. Dar, parcă lipsindu-i ceva, domnul Vasile Neguş, a început să cocheteze şi cu scrisul, în special poezia creştină, îmbinând foarte bine imboldul artistic prin “hrana” pentru vedere, adică pictura, şi “hrana” pentru auz, adica poezia creştină, amândouă aceste “oferte” ale dânsului, având un puternic caracter iconic, bizantin!...

STUDII: Liceul “Voievodul Mircea”- Târgovişte, Şcoala de Artă „Octav Enigărescuˮ – Târgovişte, Facultatea de Teologie Pastorală – Targovişte, Facultatea Psihopedagogie - Târgovişte

ACTIVITATE ARTISTICĂ:
-Ȋnainte de anul 1989, participă la expoziţii personale şi de grup în cadrul şcolii şi liceului de Petrol – Târgovişte;
-Prima expoziţie mai amplă în anul 1990, cu icoane pe lemn şi piatră, la Centrul Cultural, Pucioasa;
-Ȋncepând cu anul 1991, participă la mai multe expoziţii de grup, la târguri tradiţionale şi organizează alte expoziţii personale în ţară şi străinatate;
-Activitatea principală are la baza lucrări făcute la comandă, mai ales în domeniul iconografic, bisericesc, dar şi al tradiţiei troiţei de la margine de drum;
-Nu a reuşit să-şi numere toate lucrările de pictură, dar cu aproximaţie acestea ajung la câteva mii, ele găsindu-se în colecţii particulare sau de stat, la sute de colecţionari şi cumpărători, atât din ţară cât şi străinătate, cum ar fi: America, Anglia, Spania, Italia, Grecia, Israel, etc.
-Începând cu anul 2014, pictorul şi teologul Vasile Neguş, reînvie o mai veche înclinare spre scris, mai ales scrierea de poezie creştină cu înţelesuri adânci teologice şi ziditoare de suflet. Astfel, în toamna anului 2015, îşi face debutul publicând prima carte de poezie creştină, numită “Teologie în poezie”, în comuna sa natală mult prea iubită, Pietroşiţa. Desigur, va trebui să se împartă acum, între pictură şi poezie, însă amândouă, aşa cum spune şi dumnealui, îi oferă marele prilej de a ”descoperi” Adevărul, prin culoare si litere!..

- - - - - - - - - - -