Maria.filipoiu - texte adăugate

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe | Translations |


- *268–278// CITATE DESPRE IUBIRE *Iubirea este cea mai puternică atracție universală și puritatea prieteniei. (Maria Filipoiu) *Să iubești înseamnă să privești cu ochii celui pe care îl adori, să gândești cu imaginația lui și să respiri prin plămânii lui. (Maria Filipoiu) *Dragostea este copacul care înflorește în toate anotimpurile, pentru că are rădăcinile în inimă. (Maria Filipoiu) *Iubirea este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi cuiva. (Maria Filipoiu) *Ne naștem pentru a iubi și murim spre a renaște. (Maria Filipoiu) *Drumul iubirii începe din sufletul tău și se termină în inima celui pe care îl iubești. (Maria Filipoiu) *Nu poți iubi pe altcineva, dacă nu să știi să te iubești. (Maria Filipoiu) *Mai fericit este cel care dăruiește iubire, decât cel care primește. (Maria Filipoiu) *Învață să iubești și iubind vei fi fericit, cât prin lume ești trubadur rătăcit! *Iubești atunci când ești îndrăgostit și când pe cel visat l-ai întâlnit. (Maria Filipoiu) *Fă o sărbătoare a iubirii din fiecare zi și cel mai fericit om de pe Pământ te vei simți. (Maria Filipoiu)

- 267) * Copilăria este tărâmul de poveste, pe care adultul refuză să-l părăsească. - Maria Filipoiu / Despre copilărie

- 253-266/ CITATE DESPRE POEZIE *Poezia este însuflețirea amintirii care nu poate fi îngropată de timp. *Hrana poetului este poezia, pe care o însămânțează în brazda cuvântului, o udă cu lacrimi de spirit, pentru a-și răscoace roadele sub razele privirii cititorului, ca pâinea pentru sufletul iubitor al artei. *Poezia este o legendă vie, care curge din fântâna inimii și se revarsă în sufletul cititorului. *Când poetul pe ogorul cuvântului ară, în brazdă e însămânțată pulbere stelară. *Poezia este hrană spirituală destinată în egală măsură, scriitorului și cititorului de oriunde și dintotdeauna, până când va dăinui omenirea pe Terra. *Poezia este filosofia scrisă în versuri, în care condeierul exprimă starea de spirit asupra lucrurilor, faptelor și principiilor prin idei cosmetizate de stilul artistic al cuvintelor. *Poezia este cea mai profundă formă de terapie, care tămăduiește sufletul de traume emoționale sau de dureri sufletești, prin descătușarea eliberatoare a sufletului de stresul negativ. Datorită influenței harice, stresul negativ este metamorfozat în cel pozitiv. *Poezia este cântecul inimii pe vioara sufletului, când cuvântul devine arcuș, iar spiritul uman plutește pe aripile visului pictat. *Poezia înalță spiritul uman pe aripile acordurilor lirice spre Raiul fericirii absolute, prin mesajul transmis cu glasul inimii. *Poezia este gramatica matematicii literare, prin care se rezolvă cele mai dificile probleme ale vieții, la care numai sufletul găsește răspunsurile corecte. *Poezia este spiritul artei prin însuflețirea cuvântului și dialogul inimii cu spiritul creativității. *Poezia este spiritul artei care înaripează cuvântul și dă glas inimii în dialogul inimii cu muza cuvântătoare. *Poezia este însuflețirea cuvântului pentru declarația de dragoste la prima vedere cu cititorul. - Maria Filipoiu/ citate despre poezie * Poezia este spiritul care înaripează amintirea și o duce pe Tărâmul Eternității. - Maria Filipoiu

- *252) *Realizarea cea mai prețioasă a vieții este menirea care te face fericit. - Maria Filipoiu / Citat despre fericire

- *246-251: CITATE DESPRE CARTE/ Maria Filipoiu * Tot timpul am căutat să citesc articole și cărți care mi-au fascinat trăirea lăuntrică și întotdeauna am scris ceea ce mi-ar fi plăcut să citesc. * Gândurile tâlcuite fac minuni pecetluite de sfântă divinitate, dezvăluite în carte. * O carte deschisă este asemenea unei oglinzi din care te privește autorul cu ochii spiritului și din care se revarsă gândurile de bucurie sau tristețe, de nostalgie sau duioșie, care să-l facă părtaș la pasaje ale vieții. *Cartea este prietenul sincer și devotat, care îți predă lecții de viață fără pedagog. *Caută prietenii cărților și vei avea dragostea necondiționată, pură și înălțătoare. *Cartea este pașaport pentru cel mai inedit itinerariu, surprinzător și gratuit, spre care cititorul străbate cu aripile gândului sub cerul înstelat al ochilor.

- *239-245 / CITATE DESPRE SCRIITOR * Scriitorii sunt mesagerii cuvântărilor dumnezeiești și purtătorii de cuvânt ai muzelor. *Cuvântul se naște din gând și este însuflețit de spiritul scriitorului. *Cine citește, respectă munca scriitorilor și împreună călătoresc în universul imaginar, unde totul este posibil. *Lectura îl îmbogățește spiritual pe cititor, reușind astfel să lege prietenii sincere și indestructibile cu scriitorii. *Lectura este leacul scriitorului pentru cititor, pe care îl îmbogățește spiritual. * Hrana îndestulătoare a scriitorului este inspirația. Nu există un gust mai plăcut al condeierului ca gustul cuvântului așternut pe hârtia imaculată, spre tainica sațietate a sufletul împlinit! *Scriitorul este cel mai devotat prieten al cititorului. Nu îi declară iubire, dar se dăruiește necondiționat, cu trupul și sufletul pe o aripă de timp. 3 martie - Ziua Mondială a Scriitorului (Maria Filipoiu/ Citate despre Scriitor

- *238) Omul care încetează să mai fie copil, începe să moară. - Maria Filipoiu/ Despre Copii

- *237) Patria este sufletul unei națiunii care i-a făurit istoria, asemenea păsării cu picioarele în pământ și cu aripile în cer.” - Maria Filipoiu / Despre Patrie

- *236) Copiii sunt cele mai prețioase comori ale lumii și roadele vieții. În ei se află rădăcinile vieții din arborele genealogic, ce își trag seva din rădăcinile neamului. - Maria Filipoiu /Despre Copii

- *235 - Mama este ființa unică și universală, așa cum este patria pentru fiii devotați pământului pe care s-au născut. /Maria Filipoiu - citat despre Mamă

- 234.* Cel mai mare dar primit la orice aniversare este făclia vieții. -Maria Filipoiu / despre viață

- 233 *Viața este cel mai prețios dar al omului, al cărui miracol îl simți în fiecare dimineață, când te trezești și realizezi că Dumnezeu ți-a mai dăruit încă o zi să te bucuri de splendorile lumii terestre. - Maria Filipoiu / despre Viață

- 232 *Bogați nu sunt cei cu buzunarele pline de bani, ci aceia care au știut să adune comori în suflet. / Citat despre bogăție - Maria Filipoiu

- 228-231:Citate despre Prietenie/ Maria Filipoiu *Prietenia este floarea care înflorește la fereastra sufletului, prin orice anotimp. *Prieten îți este acela care împarte cu tine, tot ce are mai valoros - timpul și dragostea sufletească. *Prietenii sunt darurile cele mai prețioase și niciodată prețuite la valoarea reală. *Prietenul adevărat uită de necazul său și face tot posibilul să scoată prietenul din necaz, atunci când îi cere ajutorul.

- *219 - 227 (+3) CITATE DESPRE GENIU *Dumnezeu a pus sămânța genialității în om, ca să rodească în operele sale.” - Maria Filipoiu/ citat despre Geniu * Dumnezeu este geniul vieții, iar rivalul Său se numește geniul morții. - Maria Filipoiu/ citat despre Geniu *Geniul este santinela pe hotarul dintre rațiune și nebunie.” - Maria Filipoiu/ citat despre Geniu *Genialitatea este rodul înmulțit în talantul dăruit de Dumnezeu.” - Maria Filipoiu/ citat despre Geniu *Prețul genialității este nebunia, care își pune amprenta pe roadele îndrăgostiților de nemurire.- Maria Filipoiu/ citat despre Geniu *Geniul este gazda spiritului luminat de făclia înțelepciunii, fără de care nu există talent. - Maria Filipoiu/ citat despre Geniu. * Pasiunea este spiritul ingenuu din zestrea testamentară a Divinității în zapisul sorții, ce înnobilează sufletul omului cu aura creativității spre tezaurizare culturală.” / citat despre Geniu *Geniul este simbolul nebuniei constructive. - Maria Filipoiu/ citat despre Geniu *Genialitatea este dovada vieții pe calea eternității” - Maria Filipoiu/ citat despre Geniu *Nu există geniu fără nebunie, cum nu e viață fără moarte. - Maria Filipoiu/ citat despre Geniu *Genialitatea este similară cu originalitatea, iar factorul definitoriu este talentul intrinsec.” / citat despre Geniu „Genială este creativitatea – capacitatea de a crea prin înzestrare divină, ca transcendere din Memoria Universală în spiritul uman aureolat cu veșmântul haric, imaterial.” - Maria Filipoiu / citat despre Geniu CITATE DESPRE GENIU / autori - clasici universali „Geniul este talentul de a inventa ceea ce nu poate fi nici predat, nici învăţat.” „Geniul este dispoziția înnăscută a spiritului uman prin care natura dă artei regulile sale.” (Immanuel Kant) „Forţa de a inventa, iată geniul!” (Eugene Delacrois) „Genialitatea este perseverenţă divină.” (Woodrow Wilson) „Geniul, în zdreanţă sau în veşminte aurite, tot geniu rămâne!” (Mihai Eminescu)

- *218) Alergăm grăbiți prin timp,/ cu amintiri brăzdate-n chip/ și ne identificăm,/ când cu ochii deschiși visăm. - Maria Filipoiu/ citate despre timp

- *217) Timpul vieții îl călăuzește spre idealul visat pe cel care îl prețuiește. Prețuiește timpul! - Maria Filipoiu/ citate despre timp

- *216) *Graiul este cântecul sufletul în copacul neamului, când țara își aniversează limba maternă. Maria Filipoiu / citate despre limba maternă

- *215) Viața este grea și are reguli nescrise, dar stricte. Pentru cine o complică, devine dureroasă. - Maria Filipoiu / Despre viață

- * 214) Menirea omului în destinul pământesc este materializarea darurilor spirituale din lada de zestre a Divinității, spre înmulțirea talantului divin. - Maria Filipoiu / despre credință

- *213) Tradița este identitatea sufletească a neamului care a creat-o. Maria Filipoiu / despre tradiție

- *212. Fericiți sunt acei care se apropie de duhurile sfinților, că fericirea sufletească bucură ceata îngerilor.” - Maria Filipoiu / despre credință

- *211 Caracterul omului este ca aluatul de pâine. Calitatea ingredientelor contează. / Maria Filipoiu - despre caracter

- *210) Răul de n-ar fi existat,/ Cum am fi știut de bine?/ Îndrăgit și adorat, / Binele-n răsplată vine! Maria Filipoiu / despre rău și bine

- *209) În balanța timpului pune rău și bine,/ Dar caută resursele bune în tine. Maria Filipoiu - despre rău și bine

- *208) Valoarea omului se află în caracter,/ Nu în bogăția, de care-n cer e lefter. Maria Filipoiu - despre caracter

- *207) Izbânda vieții este în caracter puternic/ Și-n spiritul ce are temperament războinic. Maria Filipoiu - despre caracter

- *206) Cât trăiești, să fii om de caracter,/ Neștiind când te rătăcești în eter. Maria Filipoiu - despre caracter

- *205) Caracterul este fața nevăzută a sufletului/ Care îl înveșmântează în veșnicia lui. Maria Filipoiu - despre caracter

- *204) Să nu te știe nimeni că ți-a fost sau ți-e bine, / Că îți poartă dușmănie și o vei duce greu! / Sunt caractere care nu au niciun Dumnezeu, / Nici frică de păcate în sufletul din sine. Maria Filipoiu - despre caracter

- *203) Dragostea de limba vorbită este respectul pentru tezaurul moștenit în istoria literară și contribuția la creșterea valorii lui. (Maria Filipoiu / citate despre limba maternă

- 202) *A vorbi despre limba română este ca o spovedanie a sufletului la Altarul Patriei, pentru a mărturisi atitudinea față de truditorii care au cultivat pe ogorul neamului, dragostea de graiul românesc. (Maria Filipoiu / citate despre limba maternă)

- *201) Te iubesc limbă vorbită, / La fel ca viața-mi trăită/ Și îți voi cânta dorul etern/ Prin veșnicie în grai matern! (Maria Filipoiu / citate despre limba maternă)

- *200) *Graiul este cântecul sufletul în copacul neamului. Dragi români, iubiți limba maternă! (Maria Filipoiu / citate despre limba maternă)

- *199) Limba maternă este identitatea lingvistică a fiecărei națiuni și moștenirea graiului matern, transmisă din generație în generație, ca valoare patrimonială. - Maria Filipoiu / despre limba maternă

- *198) Comoară spirituală este limba maternă, pe care o moștenesc fiii de la părinți, precum națiunea de la o generație la alta. Maria Filipoiu / despre limba maternă

- *CONTINUARE - II // *197 Limba vorbită e dulce ca mierea. Dar când e stâlcită, amară-i ca fierea. *31 August -Ziua Limbii Române *Maria Filipoiu / despre limba maternă

- *Postare modificată din „31 CITATE despre PRIETENIE (331-262) ***corectate și adăugate: Prietenia în 35 de citate – Maria Filipoiu *1. Prietenia este ca dragostea. Amândouă dainuie în cele mai vitrege și precare condiții de supraviețuire umană, esențială fiind compatibilitatea sufletească. *2. Prietenia este cel mai lung drum, de la chip la suflet, pe care omul îl parcurge singur. *3. Prietenul adevărat valorează mai mult decât un car plin cu bani. *4. Prietenia dușmanului este la fel de riscantă ca dușmănia prietenului. Amândouă sunt stăpânite de sentimentul invidiei. *5. De cele mai multe ori, sentimentul prieteniei, menit să aibă viață eternă, sfârșește în faza incipientă sau prematură, ca pruncul nemoșit. *6. Prieten este cel care îți spune defectele, nu cel care te apreciază doar pentru calități. Un prieten loial îți îndrumă pașii pe drumul cel bun, nu spre cel care te duce în prăpastie. *7. Prietenia omului și valoarea lucrului se văd prin rezistența lor în timp. *8. Sufletul prietenului este precum oglindă în care te privești. Astfel reușești să vezi: loialitatea sau lașitatea, bunătatea sau pizma, dezinteresul sau scopul. *9. Prietenia se aseamănă cu timpul. Odată pierdute, nu mai pot fi recuperate niciodată. 10. Prietenii și cărțile au valoare în conținutul spiritual, nu în cel vestimentar. „Aparențele sunt înșelătoare, adeseori. 11. Prietenii care vor companie numai pentru distracție, nu și pentru nevoie, confundă sentimentul prieteniei cu cel al interesului. 12. Drumul prieteniei este măsurat în dimensiunea faptelor de ajutorare. 13. Prietenul adevărat îți vine în ajutor la suferință și neputință, nu doar la petrecere și bucurie. 14. Prietenia, ca onoarea și demnitatea. Nu se bat cu bâta, ci cu vorba. 15. Prietenia este pentru om, precum e pământul pentru pom. Rodește numai dacă este locul fertil. 16. Prietenia se sfârșește, în cele mai multe cazuri, acolo unde începe competiția. 17. Dușmanii de moarte ai prieteniei sunt: invidia, egoismul, succesul și minciuna. 18. În prietenie, ca în viață, mai multe sunt lacrimile de tristețe, decât cele de fericire. 19. Prietenia cea mai valoroasă este cea născută dintr-o faptă caritabilă. 20. Când prietenia se consolidează pe interes, se numește negustorie. 21. Prietenia este bucuria faptelor bune și critica celor rele. 22. Cei mai fideli prieteni ai actorilor sunt spectatorii, iar scriitorii își află prietenii printre cititori. 23. Prietenia este ca iubirea. Se bazează pe sinceritate, adevăr și dreptate. 24. Prietenul sincer se bucură de fericirea ta și îi plânge sufletul de necazurile tale. 25. Prietenia este lumina conștiinței prin întunericul nepăsării și pacea din războiul cu vicisitudinile vieții. 26. Prieten adevărat este cel care te ajută fără să-ți promită cu fățărnicie. 27. Prietenia este floarea sincerității din Eden și hrană spirituală pe masa omeniei. 28. Să te ferească Dumnezeu de prietenul care iubește obiectivul prieteniei! 29. Prietenia este virtutea în care se regăsesc: modestia, răbdarea, compasiunea, sinceritatea și loialitatea. 30. Renunță la prietenul care te bârfește și nu lega prietenie cu dușmanul dușmanului tău. Spinii cresc oriude, fără să fie plantați. „Că din vultur vultur naște, din stejar stejar răsare!" - Vasile Alecsandri 31. Cel mai sincer și loaial prieten al omului este propriul suflet. Sfătuindu-se cu el, va lua cele mai bune hotărâri, întotdeauna. 32. Testul prieteniei este concludent la nevoie. „Prietenul bun la nevoie se cunoaște.” 33. Decât să crezi într-un prieten fals, mai bine rămâi cu singurul prieten devotat - sufletul tău. 34. Pentru prietenie nu este nevoie de școală, ci de mărinimia sufletească. 35. Prietenia este incompatibilă cu: minciuna, trădarea, lașitatea și dezumanizarea.

- *196) Rătăcitor prin labirintul vieții este cel fără părinți, ca sufletul rătăcit de credință pe cărările veșniciei. Maria Filipoiu/ despre părinți

- *195) Cine are un bătrân, să-l prețuiască! Învățăturile lui sunt lecții din experiența vieții. Maria Filipoiu / Despre părinți

- *194) Cinstiți-i pe părinți, ca pe părinții părinților și nu uitați, de ziua lor să-i omagiați! Lor le datorăm existența, iar valoarea copiilor deveniți adulți se vede în educația primită de la cei care le-au dat viață. – Maria Filipoiu / Despre Părinți

- *193) Părinții sunt liantul cărămizilor la temelia familiei. Maria Filipoiu / Despre părinți

- *** PROLOG (vol citate): Deviza învingătorului// Luptă-te să ai ceea ce vrei!/ Roagă-te mereu pentru sănătate!/ Pe cei apropiați, iubește-i!/ Mulțumește-I Domnului pentru toate!

- *192) Cartea este farul minții prin lumea misterelor. / Maria Filipoiu / Citate despre cărți

- 191) Cel mai bun prieten al omului este cartea. Nu-l trădează și nu-l părăsește, atâta timp, cât iubirea este reciprocă. / Maria Filipoiu / Citate despre cărți

- 190) Cartea este ca popasul unui vis pe câmpia gândurilor înflorite. Maria Filipoiu / Citate despre cărţi

- *189) Cine pornește singur/ Să dobândească dreptate, / Mereu e învins, sigur, / De cel cu imunitate. Maria Filipoiu / citate despre dreptate

- *188) Cel care ține în mână/ Har din pârghia puterii,/ Nu poate să pună frână / În patima coruperii. Maria Filipoiu / citate despre dreptate

- *187) Când cel năpăstuit vede / Raza în steaua dreptății, / Spiritul pe veci se pierde / Pe calea eternității. Maria Filipoiu / citate despre dreptate

- *186) Alergând necontenit / După laurii dreptății, / Te trezești înzăpezit / De viscolul judecății. Maria Filipoiu / citate despre dreptate

- *185) Adeseori sunt încurcate/ Cărări în labirintul vieții,/ De cei ce nu iubesc dreptate / Ci coșmarurile tristeții. Maria Filipoiu / citate despre dreptate

- * 184) Despre dreptatea cea sfântă,/ Doar cel cu sufletul curat,/ Cu glasul inimii cântă,/ De Domnul binecuvântat. Maria Filipoiu / citate despre dreptate

- *183) Spiritul eliberat din cătușele justiției oarbe se numește Libertate. Maia Filipoiu / despre libertate

- * 182) Libertatea este puterea lăuntrică a omului nedreptățit în căutarea libertății. Maria Filipoiu / despre libertate

- *181) Când spiritul este eliberat din cenzura cuvântului se naște Libertatea libertății! Maria Filipoiu / despre libertate

- * 180) Dintre toate poverile vieții, dorul de libertate este cel mai greu de dus. Maria Filipoiu/ despre libertate

- * 179) Plecată din lumea vremelnică în Împărăția lui Dumnezeu, alături de Fiul ei Iisus Hristos, înconjurată de toate entitățile Cerurilor, Maica Domnului rămâne nădejdea și mijlocitoarea întregului neamul creștinesc, în tămăduirea de boli, scoaterea din necazuri și mântuirea în veacul veacului. Maria Filipoiu / cugetare despre Maica Domnului

- *178) *Credința este taina rugăciunii și făclia sufletului pe calea dintre naștere și moarte. Maria Filipoiu / citat despre credință

- *177) * Împăratul Universului a luat chipul Dudului Sfânt, S-a pogorât pe Pământ și S-a întruchipat, și din Maria Fecioară S-a făcut Om - Iisus Hristos, spre mântuirea neamului creștinesc. - Maria Filipoiu / citat despre Maica Domnului

- * 176) Credința este taina rugăciunii și făclia sufletului pe calea dintre naștere și moarte. Maria Filipoiu / citat despre credință

- * 175) *Rugăciunea către Maica Domnului este scară spirituală către Dumnezeu. Maria Filipoiu / citat despre Maica Domnului

- * 174) Prin Sfânta Născătoare de Dumnezeu - Maica Domnului - omul îl va vedea pe Mântuitorul sufletului. Maria Filipoiu/ citat despre Maica Domnului

- * 173) „Cine Îl va păstra pe Dumnezeu în sufletul său, va fi ocrotit de Maica Domnului și-i va fi alăturea mereu, cu iubirea de Maică Preacurată, pentru că mama nu-și părăsește fiul nicio clipă.” (Maria Filipoiu / despre Maica Domnului)

- *172) Nu râvni la fericirea celui rupt de realitate. Decât să trăiești în iluzii deșarte, mai bine realitatea cu sănătate! Maria Filipoiu/citat despre fericire

- *171) Fericirea este spațiu și timp de la vis la realitate. Maria Filipoiu/citat despre fericire

- *170) Fericirea este spațiu și timp de la vis la realitate. Maria Filipoiu/citat despre fericire

- *169) Fericirea este lumina din fiecare clipă a vieții. Trebuie doar să deschidem fereastra sufletului pentru a lăsa lumina să intre în el. - Maria Filipoiu/citat despre fericire

- *168) Fericirea este izbânda speranței și bucuria unui neprevăzut, care surprinde omul în mod plăcut. Maria Filipoiu/citat despre fericire

- *167) Fericirea este strigătul de bucurie a sufletului. Maria Filipoiu / citat despre fericire

- *166) Poate spune că a avut o viață fericită, cel care declară la sfârșitul ei: : „De-aș mai trăi o viață, aș lua totul de la capăt.” Nu-mi amintesc să fii auzit pe cineva. Maria Filipoiu/ despre fericire

- *165) Fericirea înseamnă confortul de sănătate și cel financiar, care generează starea de bine a ta și a celor apropiați sufletului: familia, rudele, prietenii. Nu poți fi fericit, când unul din cei dragi trece printr-o perioadă critică, nici când îți drămuiești banii pentru a supraviețui. *30 martie - Ziua Internațională a Fericirii Maria Filipoiu/ despre fericire

- *164) Cel care e vaccinat/ de o gripă mai banală,/ din viață e lichidat/ de pandemie letală./ Maria Filipoiu: catren-citat/ despre pandemie)

- *163) Virusul greu de tratat/ în a sufletului casă/ fără voie a intrat / și nu mai vrea să iasă./ Maria Filipoiu: catren-citat/ despre pandemie)

- *163) Virusul devastator/ de oameni în suferință,/ le răpește viitor, / moartea pronunțând sentință./ (Maria Filipoiu: catren-citat/ despre pandemie)

- *162) Cititorule iubit, dacă-ți place poezia, la lectură te invit să alungăm… Pandemia. (Maria Filipoiu: catren-citat/ despre pandemie)

- *161) Cartea e abandonată de cel care n-o iubește, dar a luat-o de fațadă, că… un bun cititor este! (Maria Filipoiu: catren-citat/ despre cărți)

- *160) Viața e generoasă/ în arghezian vis,/ zicând „Carte frumoasă/, cinste cui te-a scris!” (Maria Filipoiu: citat-catren/ despre cărți)

- *159) Salvează-ți gând de la moarte,/ cu al memoriei transfer/ ca un curcubeu pe carte,/ ce leagă Pământul de cer! (Maria Filipoiu: catren-citat/ despre cărți)

- *158) Cartea-i popas de gândire cu a timpului jertfire, când devine amintire prețuită prin citire. (Maria Filipoiu: catren-citat / despre cărți)

- *157) Se cunoaște cartea bună,/ după gânduri exprimate./ Citind pe nerăsuflate, / nu poți lăsa din mână. (Maria Filipoiu: catren-citat/ despre cărți)

- *156) În viață lasă-ți roadele iubirii/ spre a lumii dăinuire/ și scrie misterul gândirii/ pe-o pagină de trăire./ (Maria Filipoiu: catren-citat/ despte cărți)

- *155) La necaz sau bucurie/ ducând viața mai departe,/ pune gându-n poezie/ și idealul în carte. (Maria Filipoiu: catren-citat despre cărți)

- *144) Ai grijă condeier-cugetător, Când îți așezi gândiri în carte Să le creezi luminos viitor Pe-o cale de eternitate. (Maria Filipoiu: catren-citat/ despre cărți)

- *143) Cartea este prieten ideal,/ nu trădează și nici nu contrazice./ Îți poartă viața pe-al timpului val,/ cu vise prozaice și lirice. (Maria Filipoiu: catren-citat / despre cărți)

- *142) Din mulţimile de cărţi cumpărate,/ doar de împătimiţi vor fi citite./ Pe rafturi aşteaptă depozitate,/ cu dragoste să fie răsfoite./ (Maria Filipoiu: catren-citat/ despre cărți)

- *141) Nu căuta dreptatea în „Litera și Spiritul Legii”. Acolo se tranzacționează nedreptatea, mai scumpă decât la orice Casă de Licitație. ( Maria Filipoiu/ despre dreptate)

- * 140) Dreptatea este oarbă și șchioapă, pentru care nu există remediu, nici leac. ( Maria Filipoiu/ despre dreptate)

- *139) Cei care pășesc pe Calea Rătăcită au șanse mai mari să ajungă la capătul celălalt, decât majoritatea aflați pe Calea Dreptății. ( Maria Filipoiu/ despre dreptate)

- *138) Trăiește-ți viața în credința străbună, de sărbători cu cei dragi să fii împreună! / Maria Filipoiu - despre credință

- *137) Credința este scara pe care duhul din om urcă la Dumnezeu. Maria Filipoiu - despre credință

- *136) *După cum este benefic și plăcut sărutul, ziua lui ar trebui să fie zilnic. Maria Filipoiu / despre sărut

- *135) Singurătatea este cel mai sincer și fidel prieten. Când toți te părăsesc, ea îți pansează rănile sufletești și te ajută să-ți împlinești idealuri. Maria Filipoiu/ despre singurătate

- *134) Singurătate este cel mai bun sfetnic al omului, în situații dificile. În compania ei găsește soluția perfectă la orice problemă. Maria Filipoiu / despre singurătate

- *133) Când moartea răpește sufletul din trup, întunecă lumina vieții și îngheață privirea singurătății. Maria Filipoiu// despre singurătate.

- *132) Singurătatea este muza oricărei arte, spre veșnicirea clipei. Maria Filipoiu / despre singurătate

- *131) Cel mai bun aliat al omului este singurătatea. În compania ei vine în lume și doar în compania ei se întoarce în lumea spiritelor. Maria Filipoiu / despre singurătate

- * 130) Terapia prin sărut nu costă bani, ci sentimente, care sunt la îndemâna oricui. Maria Filipoiu/ despre sărut

- * 129) Sărutul este darul iubirii și al vieții, deoarece „unde dragoste nu e, nimic nu e”. - Maria Filipoiu / despre sărut

- * 128) Sărutul este darul înjumătățit al iubirii, pentru îndrăgostiții care golesc pocalul fericirii. - Maria Filipoiu / despre sărut

- * 127) Sărutul este simbolul tranziției între iubirea castă și dragostea idilică. - Maria Filipoiu/ despre sărut

- * 126) Ștefan cel Mare este sfântul-voievod român care a marcat istoria Moldovei. Niciun înscăunat al neamului românesc nu a dus în lume ecoul atâtor glorii, dintr-o perioadă zbuciumată a istoriei. Maria Filipoiu / despre eroism

- * 125) * Păstrând credința în tradiție și fantezia în mitilologie, omul rămâne conectat la existența reală și imaginară. - Maria Filipoiu / despre credință

- *124) Dumnezeu este Creatorul Universului, iar omul este cea mai importantă operă Lui. Dumnezeu este Calea Adevărul și Viața. - Maria Filipoiu / despre credință

- 123) Am învățat să înving durerea, să maschez suferința și să nu o spun străinilor, oricât mi-a fost de greu. Sinceritatea se ascunde într-un colț al sufletului, de ochii lumii și nu iese decât pentru întâmpinarea adevărului. Maria Filipoiu / despre sinceritate

- 122) Democrația este puterea poporului la liberă exprimare și acțiune în litera și spiritul legii, dar spiritul vieții nu ține cont de legi, ci de religie, devansând democrația și promovând autocrația - liberul arbitru. /despre credință (Maria Filipoiu)

- 121) Rugăciunile părinților sunt lecțiile sufletului în fața lui Dumnezeu - Maria Filipoiu/ despre credința

- 120) Păstrând credința în tradiție și fantezia în mitilologie, omul rămâne conectat la existența reală și imaginară. - Maria Filipoiu / despre credință

- 119) Prin credință omul înaintează în iubire până Dumnezeu. - Maria Filipoiu/ despre credință

- *118) Dorul este mare belea,/ de când și-a pierdut perechea./ Tânjește după iubire/ să scape de pătimire./ Se visează lângă zâne,/ dar tot singur-cuc rămâne. - Maria Filipoiu / despre dor

- *117) *În viață vin valuri mereu/ și crucea e mai grea pe cale,/ dar când îl chemi pe Dumnezeu,/ salvează barca vieții tale. - Maria Filipoiu / despre credință

- *116) Rugăciunea este dialectul de exprimare a omului în relația cu Dumnezeu. La Dumnezeu este primită rugăciunea care este însuflețită cu Sfântul Duh, atunci când e rostită. . - MariaFilipoiu / despre credința

- *115) Dumnezeu vine în sufletu celui care Îl cheamă cu inima și Îi deschide ușa sufletului cu cheia Sfintei Treimi - Crucea. (Maria Filipoiu / despre credință)

- *114) Cine merge prin viaţă fără Dumnezeu, nu găseşte calea spre Rai. Dumnezeu este lumina vieţii pe Pământ şi a sufletului pe calea eternităţii- Maria Filipoiu / despre credinţă

- *113) Dialogul cu Dumnezeu este confesiunea sufletului la ceas de rugăciune, fără cuvinte, dar care este înțeleasă în orice limbă ar fi grăită. - Maria Filipoiu/ despre credință

- *112) Poartă-L pe Dumnezeu în suflet și te va ajuta când ai căzut, te va sprijini când ești neputincios și te va îndârji când ți-ai pierdut speranța. - Maria Filipoiu / despre credință

- *111) *Familia este izvorul bucuriei pentru sufletele pruncilor însetate de iubire sacră, ca în lăcașul „Cina cea de Taină”, așteptând ofrande spirituale și binecuvântare divină. - Maria Filipoiu / despre familie

- * 110) Prețuiește familia așa cum merită. Ea te-a ajutat să crești și să evoluezi, te-a iubit și te-a făcut fericit mai mult ca toți prietenii pe care i-ai prețuit și omenit. Din patul suferinței numai familia te ajută să te ridici, te hrănește când ți-e foame și îți dă o cană de apă când nu poți să-ți mai iei singur. - Maria Filipoiu / despre familie

- 109) Mântuitorul Hristos a pătimit și a fost răstignit pentru păcatele lumii, dar a înviat și S-a înălțat la Împărăția lui Dumnezeu, să stea de-a dreapta Tatălui, pentru cei ce cred în Sfânta Treime. - Maria Filipoiu / despre credință

- 108) Iisus Hristos a pătimit și a fost răstignit pentru păcatele lumii, dar a înviat și S-a înălțat la Împărăția lui Dumnezeu, să stea de-a dreapta Tatălui, pentru cei ce cred în Sfânta Treime. - Maria Filipoiu / despre credință

- 107) Cine îl poartă pe Dumnezeu în sufletul său, niciodată nu este singur. - Maria Filipoiu / despre singurătate

- 106) Credinţa este Calea către Lumina veşnică. - Maria Filipoiu / despre credinţă

- 105) Despre artă nu poate vorbi mai mult decât instrumentul prin care este realizată. - Maria Filipoiu / despre artă (15 aprilie - Ziua mondială a Artei)

- 104) Timpul poate schimba lucrurile, dar esența lor rămâne în Memoria Universală. - Maria Filipoiu / despre timp

- 103) „Viața este cel mai prețios dar de la Dumnezeu pentru om. Ce reușește să facă omul cu ea, reprezintă răsplata lui când se întoarce la Creatorul de vieți.” (Maria Filipoiu - despre viață)

- 102) Războiul este duelul dintre viaţă şi moarte pe scena politicii, din teatrul tragediei sângeroase. - Maria Filipoiu - despre Război

- 101) În vreme de război, poetul răsădește laurii păcii în brazda cuvântului, din care să culeagă roadele veșniciei în cultura istoriei literare. - Maria Filipoiu / despre Război și Pace

- 100) Scriitorul e spirit ce vine dintr-un azil de bătrâni, să povestească lecția eternității.” *3 martie - Ziua Mondială a Scriitorului - Maria Filipoiu / despre scriitor

- 99) Visele sunt clipe de viaţă, retrăite în lumea cerească. Strânge-le ca într-un buchet floral, leagă-le cu beteala inimii şi aşează-le în altarul sufletesc, să te însoţească pe calea veşniciei. - Maria Filipoiu / despre vise.

- 98) Poezia este metamorfozarea dorului în cuvânt, să-l cânte: vântul, valul, inima și poetul. - Maria Filipoiu / despre poezie

- 97) Când scriitorul pe ogorul cuvântului ară, în brazdă e însămânțată pulbere stelară. - Maria Filipoiu / Despre poezie

- 96) "Poezia este spiritul inocenţei cu aripi de înger." - Maria Filipoiu / Despre Poezie

- 95) Mereu am renăscut în poezie Și am întinerit de-a ei iubire, Ca florile ce oferă jertfire, În veșnice petale de pe ie. (21 martie -Ziua Internațională a Poeziei) - Maria Filipoiu / Catren despre poezie

- 94) Prin poezie, spiritul poetic rămâne veșnic tânăr și nemuritor. - Maria Filipoiu / Despre poezie (21 martie - Ziua Mondială a Poeziei)

- 93) Mama este lumina vieții și eternitatea iubirii. – Maria Filipoiu / despre mamă

- 92) Problemele vieții își au rezolvarea în suflet. Cine nu găsește răspunsuri în propriul suflet să caute în sufletul mamei. Prin el vorbește Învățătorul omenirii. – Maria Filipoiu / despre mamă

- 91) Problemele vieții își au rezolvarea în suflet. Cine nu găsește răspunsuri în propriul suflet să caute în sufletul mamei. Prin el vorbește Învățătorul omenirii. – Maria Filipoiu / despre mamă

- 90) Îngerul păzitor care însoțește copilul oricând și oriunde se numește Mama – Maria Filipoiu / despre mamă

- 89) Pe copil îl ține mama de mână doar câțiva ani, dar îl poartă legat de suflet pentru totdeauna. – Maria Filipoiu / despre mamă și fiu

- 88) Ferice de fiul care privește viața prin ochii mamei și cunoaște imensitatea iubirii a celei care i-a dăruit trup din chipul ei și suflet din spiritul său! – Maria Filipoiu / despre mamă și fiu

- 87) Cea mai sfântă icoană este a mamei, la care se închină copilul orfan, la orice vârstă biologică ar fi. – Maria Filipoiu / despre mamă

- 86) Dumnezeu a însuflețit chipul femeii în cer, pentru a duce prunci pe cărările vieții pământești. – Maria Filipoiu / despre femeia-mamă

- 85) Mama este icoana din sufletul copilului, care îl veghează noaptea și ziua, întreaga viață. – Maria Filipoiu / despre mamă

- 84) Mama este anotimpul perpetuu, al dragostei de neamul omenesc. – Maria Filipoiu / despre mamă

- 83) Mama este îngerul păzitor al copilului și peste granița dintre copil și adult. – Maria Filipoiu / despre mamă

- 82) Mama este o legendă vie. Vine să aducă viaţă şi se-ntoarce-n veşnicie. – Maria Filipoiu / despre mamă

- 81) Sufletul mamei râde în bucuria copilului și inima îi plânge în suspinul lui. - Maria Filipoiu/ despre mamă

- 80) Mama este rădăcina arborelui genealogic, udată de izvorul dragostei. - Maria Filipoiu / despre mamă

- 79) Mama este prototipul creatorului de vieți și eternitatea lumii pe planeta Pământ. - Maria Filipoiu / despre mamă

- 78) Din mamă s-a născut dragostea pentru fiii omenirii și speranța pe calea nemuririi. - Maria Filipoiu / despre mamă

- 77) Mama este primul cuvânt și cel mai înălțător din câte sunt pe Pământ. - Maria Filipoiu / despre mamă

- 76) Dumnezeu i-a dat suflet omului, dar pentru a-i purta de grijă a creat mama. - Maria Filipoiu / Despre mamă

- 75) Scriitorul este mesagerul cuvântului ce prinde viață în mugurii gândurilor însuflețite. - Maria Filipoiu/ Despre scriitor

- 74) Hrana îndestulătoare a scriitorului este inspirația. Nu există un gust mai plăcut al condeierului ca cel al cuvântului așternut pe hârtia imaculată, spre tainica sațietate a sufletul împlinit! 3 martie - Ziua Mondială a Scriitorului. Maria Filipoiu / Despre scriitor și arta scrisului.

- 73) Știind că nu mai poți face nimic pentru ziua de ieri, nu aștepta vremea de mâne să faci ceea ce poți isprăvi astăzi, care va deveni un ieri ferecat de timp. - Maria Filipoiu / Despre Timp

- 72) Cu o floare nu se face primăvară, nici natura - mama florilor - nu se trezește la viață fără bagheta magică a primăverii. - Maria Filipoiu / despre Primăvară

- 71) Fericirea este aparentă în realitatea consecventă. Doar inspirația o evidențiază, când omul cu ochii deschiși visează. - Maria Filipoiu / Despre fericire

- 70) Nu aştepta a doua copilărie, pentru a trăi ceea ce ai ratat în prima! Când adultul dă în mintea copiilor, joaca lui este patologică, motiv de plâns pentru cei dragi, nu de râs. - Maria Filipoiu / Despre Copilărie

- 69) Dreptate socială constă în eliberarea omului de orice formă de exploatare şi asuprire şi confirarea egalităţii sociale ca cea mai înaltă virtute. - Maria Filipoiu / Despre dreptatea socială. (20 februarie - Ziua Dreptăţii Sociale)

- 68) Dreptatea este echitatea juridică prin care se recunoaşte dreptul fiecăruia asupra bunurilor materiale şi spirituale, pe care le deţine. - Maria Filipoiu / Despre Dreptatea Socială. (20 februarie - Ziua Dreptăţii Sociale)

- 67) Limba maternă este instrumentul didactic și pedagogic prin care sunt instruiți și educați toți membrii unei comunități sociale de aceeași etnie. – Maria Filipoiu / Despre Limba maternă (21 februarie - Ziua Mondială a Limbii Materne)

- 66) Migranţii poartă în suflet graiul matern şi în buzunar o mână de ţărână din ogorul gliei, să nu-şi uite rădăcinile. - Maria Filipoiu / Despre Limba maternă (21 februarie - Ziua Mondială a Limbii Materne)

- 65) Limba română este cântecul de leagăn al străbunilor mei. La mulți ani, frați români! - Maria Filipoiu/ Despre Limba maternă (21 februarie - Ziua Mondială a Limbii materne)

- 64) Limba maternă este identitatea lingvistică a fiecărei națiuni și moștenirea graiului matern, transmisă din generație în generație, ca valoare patrimonială. - Maria Filipoiu / Despre Limba maternă. ( 21 februarie- Ziua Mondială a Limbii materne)

- 63) Dreptatea și Adevărul sunt fiii aceleiași mame - Eternitatea (aforism) - Maria Filipoiu / Despre Adevăr și Dreptate (20 februarie - Ziua Dreptății Sociale)

- 62) În acelaşi context, numai una este dreptate, restul sunt versiuni speculate, în care adevărul este spus pe jumătate. - Maria Filipoiu (aforism) / Despre Dreptate și Adevăr

- 61) Dreptatea este spiritul luminos al adevărului, așa cum minciuna este întunericul păcatului. - Maria Filipoiu (fabulă)/ Despre Dreptate, Adevăr și Minciună

- 60) * Zis-a Domnul „Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura.” - Matei 5, 6 Evanghelistul Matei face referire la dreptatea din Împărăția cerească, dar pământenii au o dilemă: Până la Dumnezeu nu-i mănâncă sfinții? - Maria Filipoiu (fabulă aforistică) / Despre Dreptatea divină

- 59) Din mocirla ipocriziei, dreptatea iese la suprafață ca ceara deasupra apei. - Maria Filipoiu / (aforisme 50-59) Despre Dreptate și Ipocrizie

- 58) Dreptatea este prietenul adevărului și dușmanul minciunii. - Maria Filipoiu / Despre Dreptate, Adevăr și Minciună

- 57) Dreptatea este prea scumpă pentru banii săracului. - Maria Filipoiu / Despre Dreptate

- 56) Dreptatea este victoria adevărului în lupta cu minciuna. - Maria Filipoiu / Despre Dreptate, Adevăr şi Minciună.

- 55) Cine urăște dreptatea este aliatul minciunii. - Maria Filipoiu / Despre Dreptate și Minciună

- 54) Cine luptă prea mult pentru dreptate, moare fără lumina ei. - Maria Filipoiu / Despre Dreptate

- 53) Dreptatea intră cu fruntea sus la judecătorie, dar iese cu capul spart. - Maria Filipoiu / Despre Dreptate.

- 52) Dreptatea este ruda săracă a justițiarului. - Maria Filipoiu / Despre Dreptate

- 51) Dreptatea este săracă și curată, pentru că strâmbătatea nu are măsură, nici detergenți pentru mizeria morală. - Maria Filipoiu / Despre Dreptate și Strâmbătate..

- 50) Toți luptăm pentru dreptate, dar putini de ea au parte! - Maria Filipoiu / Despre Dreptate

- 49) Nu lăsa lucrul de azi pentru altă dată, că timpul nu așteaptă! - Maria Filipoiu / Despre Timp

- 48) Arta nu este opera creatorului, ci valoarea din ochii privitorului. - Maria Filipoiu / Despre Artă

- 47) Arta este spiritul care învinge Timpul si sfidează Moartea. - Maria Filipoiu / Despre Timp, Artă și Moarte

- 46) Modestia artistului este scara prostului. - Maria Filipoiu / Despre Modestie și Prostie

- 45) Timpul este autoritatea din Univers, care certifică Viața și Moartea pe Pământ. - Maria Filipoiu / Despre Timp, Viață și Moarte

- 44) Arta este chipul sufletului îngenuncheat la rugăciune. Acesta este vizibil și strălucește, când Duhul Sfânt îl sfințește. Când sufletul nu e binecuvântat, creația rămâne în anonimat. - Maria Filipoiu / Despre Suflet și Creație

- 43) Omenia este cea mai nobilă însușire a omului, dar e greu de păstrat constata ei. - Maria Filipoiu /Despre Omenie

- 42) Fraternizarea este tributul omeniei. Ajută-l pe aproapele tău, suferă pentru tristețea lui și bucură-te când îți dăruiește din bogăția spirituală. Doamne, ajută-le confraților mei! - Maria Filipoiu / Despre Omenie

- 41) Când vrei să faci un lucru, găsești o unealtă să-l desăvârșești, iar când îți lipsește voința, ai mereu la îndemână o scuză. - Maria Filipoiu / Despre Voință

- 40) Cine a învățat, știe să citească, dar numai cine înțelege, își dezvoltă imaginația și poate să scrie. - Maria Filipoiu / Despre Învățătură

- 39) Orice copil vine pe lume, cu zestrea divină: două aripi, o cheie și o ancoră. Aripile îl ajută să-și ia zborul în viață, cu cheia deschide ușa norocului și ancora o folosește pentru a poposi de pe valurile vieții în loc prielnic sufletului său. - Maria Filipoiu / Despre Viață, Noroc și suflet.

- 38) Omul este ca ghiocelul. Suportă povara grea din necazul glacial, visând la mângâierile candide ale Soarelui, iar când simte dragostea de viață, nimic nu-i mai stă în față să-i îmbrățișeze razele magice. - Maria FILIPOIU / Despre dragoste și viață.

- 37) Prietenia este floarea sufletului, care înflorește în grădina sincerității! - Maria Filipoiu / Despre suflet, prietenie și sinceritate

- 36. Poporul român se face auzit, când neamul său este unit! - Maria Filipoiu / despre Unirea Principatelor

- 35. În lumea ta rămâi nemuritor, / Luceafăr pe aripi plutitoare! / Să răsari în soarta românilor / Cu timpul și viața trecătoare! - Maria Filipoiu / despre Eminescu

- 34. Rugăciunea este dialectul sufletului de exprimare a omului în relația cu Dumnezeu. – Maria Filipoiu / Despre credință

- 33. „În mijlocul iernilor înghețate am învățat că există în mine o vară fară putință de învins.” Albert Camus *** În iernile copilăriei, când abia găseam ceva să-mi amăgesc foamea, mă săturam de frig. În iernile bătrâneții mă încălzesc la flacăra amintirilor șă pot alunga frigul din oase! - Maria Filipoiu / Despre Ierni și Idealuri

- *32. Istoria a fost, este și va fi memoria conștiinței naționale. Nicio faptă istorică sau socială, care nu este consemnată în istorie, nu este viabilă, pentru că istoria este vița neamului, înrădăcinată în ogorul patriei și udată cu sângele eroilor și cu lacrimile străbunilor ce-au stăruit în vremuri de suferință, plătind tribut jertfelnic. - Maria Filipoiu / Citate despre Istorie

- 31. Omul profund credincios,/ Pentru sufletul său bun / Va primi de la Hristos, / Un dar sfânt de Moș Crăciun - Maria Filipoiu / Despre Credință

- 30. Timpul te înțelepțește, / Dacă știi să-l folosești./ Despre tine amintește, / Când lut sub o cruce ești. - Maria Filipoiu/ Despre Timp

- 29. Cât ești tânăr și poți să muncești,/ Învață, banii să-i chivernisești! / Nu te grăbi să îi risipești, / Că viața e grea, când îmbătrânești! // Maria Filipoiu - Despre bani

- 28. Daca cred ca exista Dumnezeu si El nu exista, n-am pierdut nimic. Dar daca nu cred ca exista si El exista cu adevarat, atunci am pierdut totul.” – Blaise Pascal // În viață, cea mai importantă relație, înainte de părinții care ți-au dat viața și de copiii pe care i-ai însuflețit, este relația cu Dumnezeu. - Maria Filipoiu / Despre Dumnezeu

- 27. „Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veşnic prin ceea ce dăruim.” - Douglas M. Lawson… * Arată azi ce este omenia și mâine vei dobândi veșnicia. - Maria Filipoiu // Despre Omenie și Veșnicie

- 26. Identitatea națională a omului este înrădăcinată în istoria națiunii lui. „Un popor care nu îşi cunoaşte istoria este ca un copil care nu îşi cunoaşte părinţii.” - Nicolae Iorga *** Identitatea națională a omului este înrădăcinată în istoria națiunii lui. - Maria Filipoiu / Despre Istorie și Identitate.

- 25. „Poezia este copilul care rămâne în sufletul adolescentului, al omului matur şi al bătrânilor, peste durere, dezamăgire şi suferință.” - Tudor Arghezi * * *Cuvântul însuflețit este spiritul neadormit al Condeierului care nu cunoaște șomaj sufletesc. - Maria Filipoiu / Despre Spiritul Condeierului

- 24. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire.” - Ioan: 4; 8 * * * Cartea dobândește sufletul unui Creator aflat în travaliul Cuvântului. - Maria Filipoiu / Despre Creație și Iubire

- 23. Timpul va scoate la lumină ceea ce este ascuns; va tăinui și va ascunde ceea ce azi strălucește cu putere." - Horațiu * * *Cel mai prețios cadou pe care Dumnezeu îl face omului este Lumina din Timpul vieții. Ea îi luminează speranțele în care sălășluiesc amintirile și visurile. - Maria Filipoiu / Despre Timp și Viață

- 22. „Nimic nu-i leagă mai mult pe oameni, decât conștiința unui trecut comun.” - Eugen Lovinescu * * * Oamenii rămân uniți în idealuri și destine, până când moartea îngroapă memoria zilei de mâine. - Maria Filipoiu / Despre Destin și Moarte

- 21. „Cei morţi continuă să trăiască şi pe pământ, în amintirea celor vii, prin faptele lor bune.“ - Traian Dorz *** Să nu te rătăcești de cei pe care ii iubești în timpul vieții, lasă o fărâmă de suflet fiecăruia și te vor însoți pe calea eternității, uniți în spirit. - Maria Filipoiu / Despre Timp

- 20. „Dacă vrei să dobândești puterea de a suporta viața, fii gata să accepți moartea.” - Sigismund Freud * * *Oamenii dăinuie în conștiința publică și după trecerea lor în neființă, atâta timp cât nu sunt alungați din memorie în moartea conștiinței. - Maria Filipoiu / Despre Viață și Moarte

- 19. „Timpul trece prea încet pentru cel care așteaptă și prea repede pentru cel temător. El este prea lung pentru cel îndurerat și prea scurt pentru cel fericit. Dar pentru cel care iubește, timpul devine nesfârșit!” ― Henry Van Dyke *** Călătoria prin timp a oricărui pământean începe la nașterea lui, când viața îi aprinde candela în ochii, și se încheie la moarte, când spiritul acesteia stinge stinge lumina vieții! - Maria Filipoiu / Despre Timp

- 18. Modestia, simplitatea și inteligența sunt atributele omului înțelept, iar înțelepciunea vine din ancestral. - Maria Filipoiu / Despre Înțelepciune. *** „Cea mai înverșunată luptă este cu tine însuți; te afli în ambele tabere.” - Voltaire

- 17. Fericiți sunt aceia care găsesc drumul care îi apropie de duhurile sfinților! Sfântul Duh iluminează sufletele creștinilor aflați pe Calea Domnului să-și poată duce crucea credinței! - Maria Filipoiu / Despre Sfințenie *** „Un sfânt poate fi analfabet, dar e superior unui geniu, fiindcă ideea de sfințenie e legată de ideea de minune. Un sfânt poate face o minune. Geniul face isprăvi, nu minuni. Lumea e ancorată în cultul genialității ca slăvire a progresului în afară. Or, cu cât suntem mai avansați, științific și material, cu atât suntem mai departe de esența reală a lumii de sfințenie.” - Petre Țuțea. 

- 17. Pandemia COVID-19 avertizează omenirea că Pământul a fost otrăvit, iar Omul s-a molipsit de maladia virusului ucigaș. - Maria Filipoiu / Despre Pandemia COVID-19 ***

- 16. Medicina este arta de a săvârși miracole. - Maria Filipoiu / Despre Sănătate

- 15. Era informațională îi acaparează omului: atenția, timpul și sentimentele, până când devine sărac ori lipsit de acestea, având caracter robotic. Iluzia de putere în rețele sociale îl face vulnerabil în fața provocărilor vieții, îl duce la însingurare și dezechilibru psihic. - Maria Filipoiu / Despre Viață

- 14.Medicii, asistenții medicali și farmaciștii sunt vectori al sănătății trupești și sufletești. - Maria Filipoiu / Despre Sănătate

- 13. Medicamentul este factorul adjuvant al sănătății, în cazul deteriorării ei. - Maria Filipoiu / Despre Sănătate

- 12. Adevărata fericire își are rădăcinile în sufletul fiecăruia și este floarea care înmiresmează câmpia gândului, menită să rodească în anotimpul iubirii . Din germenele iubirii răsare floarea fericirii. - Maria Filipoiu / Despre Fericire

- 11. Fericirea e starea de mulțumire sufletească, pe care o ascunde omul în propriul suflet, nimeni să nu -i tulbure bucuria. - Maria Filipoiu / Despre Fericire

- * 10. „Oamenii pot îndura orice pierdere materială, dar când pierd iubirea și puterea de a zâmbi, au pierdut totul. - Maria Filipoiu / Despre Iubire

- 9. *Inima este simbolul iubirii și ceasul vieții care cronometrează evoluția omului prin anotimpurile sufletești. - Maria Filipoiu / Despre Iubire

- 8.*Cele mai prețioase lucruri nu se pot vedea, fiind păstrate în suflet, protejate de intemperiile vremii și nu se depreciază niciodată. Ele țin de umanitate, afectivitate, devotament și dăruire sufletească. - Maria Filipoiu / Despre Suflet

- Cap. DESPRE CREDINȚĂ 7 * Crucea Domnului este Mântuirea omenirii, semnul biruinței și al cinstirii tuturor sfinților. * Crucea Sfântă leagă Cerul de Pământ și pe Dumnezeu de inimile creștinilor. * Crucea este semnul credinței, cu Jertfa Mântuitorului prin răstignirea Lui și Învierii din morți. * Crucea reprezintă simbolul creștinismului din Altarul Jertfei lui Iisus Hristos - Mântuitorul lumii. * Sfânta Cruce este semnul închinării, pornește din frunte (simbolul Tatălui - Dumnezeu din cer), care trimite către Pământ (Fiul - Răstignit și Înviat pe Pământ) și ultima componentă a Sfintei Treimi (Sfântului Duh întruchipat în porumbel), spre slavă și cinstire - în numele Tatălul și Fiului și Sfântului Duh, Amin! * Crucea semnifică puterea credinței asupra spiritului rău, ca simbol al Vieții și al Morții - Nașterea Domnului Hristos, Răstignirea și Învierea Lui. * Crucea este simbolul Trinității creștine, care însoțește sufletul omului de la cer la Pământ, îl călăuzește pe drumul vieții, până la moarte, lasă semnul trecerii prin aceasta, cu numele inscripționat pe crucea mormântului și se întoarce cu sufletul la Dumnezeu. - Maria Filipoiu

- ************************************************************************************************ * * * MARIA FILIPOIU * * * RAMURI DE CUGETĂRI - Vol. II / PERSEIDELE MEMORIEI - citate în rouă de gând **********************************************************************************************

- Motto: „MEMORIA PERSEIDELOR 365 - un citat pe zi, // Manuscris pentru publicat. * * * În viața omului nu este important câte drumuri a făcut, nici cât de lungi sau anevoioase au fost, ci este esențial ce se poate citi în urmele lui. - Maria Filipoiu / Despre Virtute

- CITATE DESPRE RUGĂCIUNE - Maria Filipoiu * * * 362. Rugăciunea este ecoul sufletului la confesiunea către Dumnezeu. - Maria Filipoiu * * * 363. Rugăciunea din sufletul smerit este scară spirituală către Împărăția lui Dumnezeu. * * * 364. Candela arde numai dacă are ulei, așa cum rugăciunea este auzită de Dumnezeu, când este rostită de suflet. * * * 365. Credința în Mântuitorul omenirii e drumul spre altarul sfințit de moaștele mucenicilor, bătătorit de metaniile credincioșilor și luminat de făclia Duhului Sfânt, la ceas de închinăciune și rugăciune.

- *31 de CITATE DESPRE PRIETENIE (331-361) // Modificate în: „PRIETENIA în 35 de CITATE - Maria Filipoiu

- CITATE DESPRE MITURI - Maria Filipoiu 328. Mitul este cea mai veche realitate, originea care stă la baza evoluției ființelor, lucrurilor și fenomenelor. * * * 329. O națiune este bogată spirutual prin tradiții, credințe populate și mituri, transmise prin generații. * * * 330. Miturile sunt reminiscențe ale zeităților dintr-o civilizație antică, din care „evadează" în răstimpuri istorice, pentru revigorare spirituală. * * *

- 327. Religia reprezintă dialectul comun al spiritualității dintre creația divină și rațiunea existențială a omenirii. - Maria Filipoiu / Despre Religie

- 326. Rugăciunea este chemarea spiritului care a săvârșit minuni în altarul sufletesc, pentru binecuvântarea lucrurilor și faptelor ce urmează a fi înfăptuite. Amprenta energetică a spiritului poate să lumineze pe calea gândului și prin bezna minții. - Maria Filipoiu / Despre Rugăciune

- CITATE DESPRE CREDINȚĂ - Maria Filipoiu * * * 322. Poartă-L pe Dumnezeu în sufletul tău și nu vei fi singur niciodată!/ El este prietenul care nu trădează și nu te părăsește în momente critice. * * * 323. Cel mai devotat aliat al omului rămâne Dumnezeu, fără de care nu ar fi existat. Cu Duhul Sfânt îl călăuzește pe drumul vieții, din prima până în ultima clipă, îi ascultă necazuri și rugăciuni, prin care îi oferă ajutor spiritual. Tot ce poate primi Dumnezeu de la om este credința neîndoielnică, la schimb asigurându-i veșnicia. * * * 324. Dumnezeu fără omul necredincios rămâne Ziditorul Cerului și al Pământului. Omul fără Dumnezeu este „oaia rătăcită de turma Sa.” * * * 325. Puterea credinței divine este spiritul care te ajută să crezi în ceea ce nu vezi și să ți se pară cunoscut ceea ce nu ai văzut. * * *

- 321. Drapelul Național este inima prin care circulă sângele eroilor patriei. - Maria Filipoiu / Despre Drapel * * *

- 320. Eroii sunt sfinți răstigniți pe altarul patriei și nemuritorii neamului în vecii vecilor. - Maria Filipoiu / Despre Eroi * * *

- CITATE DESPRE LIMBA MATERNĂ - Maria Filipoiu 306. Limba maternă este identitatea gândului, prin care omul își exprimă ideile, sentimentele, cugetările și impresiile în comunitatea socială, spirituală și profesională pe parcursul întregii vieți și în care ia decizii privind dezvoltarea competențelor de afirmare personală. * * * 307. Limba este legătura de neam, de patrie, de pământ. / Copilul care își pierde limba maternă, își pierde și mama - identitatea din zestrea dumnezeiască. * * * 308. Limba maternă este disciplina prin intermediul căreia se asimilează toate cunoștințele celorlalte discipline. * * * 309. Limba este grafia semnelor prin care membrii aceluiaşi popor se recunosc și generează sentimente de fraternitate, ce îi leagă în relații de colaborare, ca frați ai aceleiași mame - limba maternă. * * * 310. Limba maternă este arta vorbirii care dezvoltă logica desăvârșirii artistice în actul creativ. * * * 311. Limba este dialectul din sufletul neamului, unde se întâlnesc idei, sentimente și cugetări, pentru coabitare și rezonare spirituală. * * * 312. Limba este altarul în jurul căruia se adună conaționalii, pentru a primi împreună - Euharistia - taina sfântă a credinței moștenită odată cu limba maternă. * * * 313. A vorbi despre limba română este ca o spovedanie a sufletului în fața altarului Patriei, pentru a mărturisi atitudinea față de truditorii care au cultivat dragostea de graiul românesc pe ogorul neamului. * * * 314. Dragostea de limba vorbită este respectul pentru tezaurul moștenit în istoria literară și contribuția la creșterea valorii lui. * * * 315. Graiul este sufletul neamului și rădăcinile strămoșilor pe pământul patriei. * * * 316. Limba maternă este identitatea de grai a fiecărui cetățean, iar cititul este sportul minții care îmbogățește vocabularul pentru vorbirea corectă. * * * 317. Limba maternă reprezintă leagănul vieții, în care omul ascultă cântecele de iubire și de dor, doinele de jale din baladele poporului și ritualurile bocitoarelor la despărțirea de lumea celor vii, dar cele mai răsunătoare cântări sunt colindele, cântecele patriotice și cântările biblice. * * * 318. Limba maternă este instrumentul didactic și pedagogic prin care sunt instruiți și educați toți membrii unei comunități sociale de aceeași etnie. * * * 319. Îmi iubesc toți frații de limbă maternă și nem,/ De când nectarul cuvintelor din cărți culegeam! 320 Ecoul limbii materne este sufletul ființei care ființează și după ce dispar cei ce au însuflețit-o. * * * 321 Limba maternă este brazdă în ogorul culturii literare, în care străbunii au înrădăcinat mlădițe din arborele identității naționale. * * * 322 Limba maternă este comoara spirituală pe care o moștenesc copiii de la părinți și națiunea de la o generație la alta. * * * 323 Limba maternă este ecoul din conștiința poporului român pentru tezaurizarea valorilor naționale, materiale și spirituale, pentru conservare și îmbogățire cu noi valențe în procesul creativ, artistic și cultural, la nivel național și internațional. * * * 324 Limba vorbită e dulce ca mierea, dar când e stâlcită, amară-i ca fierea. * * * 325 Îmi iubesc limbă vorbită/ Ca pe viața mea trăită/ Și îi voi cânta dorul etern/ Prin veșnicie în grai matern! * * * 326. Dacă nu citești la tip, mai târziu va fi inutil.   Ori nu vei mai înțelege, ori din ce-ai citit, nimic nu se-alege.

- 305. Muncește la tinerețe să odihnești la bătrânețe!/ Chivernisește banii cât poți să muncești, să ai și când îmbătrânești! - Maria Filipoiu // Despre Înțelepciune

- 304. Bătrânețea este vremea secerișului pe ogorul vieții. - Maria Filipoiu // Despre Viață și Bătrânețe

- 303. Omule, în viață, frumos și bun te-a adus Dumnezeu,/ doar tu să ai grijă, să nu te schimbi în rău!/ Cine se rătăcește de Calea divină, să aprindă flacăra credinței în suflet, spre a fi reperat de Sfântul Duh, menit să-l călăuzească pe drumul bun . - Maria Filipoiu // Despre Credință

- 302. Dragostea nu costă nimic, dar valoarea ei este inestimabilă./ Spuneți-le, dragi copii,/ Oriunde vă veți afla,/ Ca respect în orice zi:/ -Mamă, sărut mâna ta!/ Iar tatălui, cât va fi:/ -Tăicuță, sărut mâna! - Maria Filipoiu // Despre Iubire șu Credință

- 301. Bătrânețea frânge aripile copilăriei, îi răpește vigoarea tinereții, dar îi dăruiește sufletului smerit, puritatea și sfiala sfinților. - Maria Filipoiu // Despre Credință

- 300. Rugăciunea din sufletul smerit este scară înălțătoare către Împărăția lui Dumnezeu. / Maria Filipoiu - Despre Credință

- 299. Rugăciunea este ecoul sufletului în confesiunea către Dumnezeu. / Maria Filipoiu - Despre Credință

- 298. Credința este făclia rugăciunii pe calea dintre naștere și moarte. / Maria Filipoiu - Despre Credință

- 297. Vocea inimii este ecoul iubirii - poruncă dumnezeiască: „ Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți" (Matei 22,39) Mt. 22, 39) / Despre Iubire

- 296. Iubirea îți pune aripi să zbori de fericire, până te prăbușești de trădare, unde și speranța moare. - Maria Filipoiu / Despre Iubire și Trădare

- 295. Omul vine pe lume cu propriul cod genetic. Menirea sorții este să-l urmeze întocmai. - Maria Filipoiu // Despre Soartă

- 294. Viața și Iubirea sunt într-o interdependență indistructibilă, precum inima și sufletul. Când una suferă, cealaltă lăcrimează. Iubirea procrează Viața și umple sufletul de har. - Maria Filipoiu / Despre Viață și Iubire

- 293. Fii blând și omenos cu cei năpăstuiți, și vei fi răsplătit de Domnul Hristos! Smerește-te și în fața sufletului tău, să fii binecuvântat de Dumnezeu! (Maria Filipoiu) „Domnul înalță pe cei blânzi și smerește pe păcătoși.” (Psalmi: 146,6) // Despre Credință și Virtuți

- 292. Identitatea religioasă a omului este tot atât de importantă ca dea etnică, lingvistică și culturală, zestre moștenită și comoară spirituală. - Maria Filipoiu // Despre Religie (Credință) și Cultură

- 291. Când te rogi la Dumnezeu, fii smerit ca un fiu în fața părintelui care ți-a dat viață, iar Maicii Domnului când îi ceri ajutorul, stai în genunchi, asemenea mamei care se roagă pentru bunele fiului în fiecare seară și dimineață. - Maria Filipoiu // Despre Credință

- 290. Rugăciunea nu este doar o lecție repetată la sărbătoare, ci strădania pelerinului, cea de toate zilele prin viața trecătoare. - Maria Filipoiu // Despre Credință

- 289. Ura duce la gâlceavă și dezbinare, iar iubirea îi acoperă defectele, spre neglijare și uitare. - Maria Filipoiu // Despre Iubire și Ură

- 288. Credința este scara sufletului spre veșnicie, când este orfan de trupul ce i-a fost solie în destin de pribegie. - Maria Filipoiu // Despre Credință.

- 287. Însorită să-ți fie viața prin vremea ce vine,/ ca pilda de fapte bune/ și de înțelepciune,/ cât Pământul pe el te ține! - Maria Filipoiu // Despre Credință

- 286. Puterea credinței poate muta munții din loc și întoarce râul spre matca lui. – Maria Filipoiu // Despre Credință

- 285. Credința în Mântuitorul omenirii se află pe drumul dintre sufletul creștin și altarul sfințit de moaștele mucenicilor, bătătorit de metaniile credincioșilor și luminat de făclia Duhului Sfânt, la ceas de închinăciune și rugăciune. - Maria Filipoiu //Despre Credință

- 284. Rădăcinile credinței hrănesc omul să crească, iar ramurile ei îl duc mai aproape de cer. - Maria Filipoiu // Despre Crdință

- 283. Candela arde numai dacă are ulei, așa cum rugăciunea este auzită de Dumnezeu, doar când este rostită de suflet. – Maria Filipoiu // Despre Credință

- 282. Iubirea este rodul bunătății în copacul vieții, iar cine, din el va gusta, va ști aroma fericirii. - Maria Filipoiu // Despre Iubire și Fericire

- 281. Cine stie să citească printre rânduri, va reuși să vadă înțelesuri și dincolo de cuvinte. Cartea este lumina din memoria scriitorului răsfrântă pe cerul din ochii cititorului. - Maria Filipoiu - Despre Carte și Memorie

- 280. Credința în Dumnezeu este darul primit odată cu viața, pentru a însoți omul pe tot drumul în destinul pământesc. Legătura dintre om și Dumnezeu este indestructibilă, ca cea dintre inimă și suflet (spirit). Cine alungă credința din viața sa, trăiește ca și cum ar fi murit și va fi orfan de Tatăl-Dumnezeu - Calea, Adevărul și Viața. // Despre Credință și Viață

- 279. Credința este făclia rugăciunii pe calea dintre naștere și moarte. - Maria Filipoiu // Despre Credință și Rugăciune

- 278. Postul este procesiunea sufletească în smerenie, pentru însuflețirea Rugăciunii. - Maria Filipoiu // Despre Credință

- 277. Rugăciunea este curcubeul cuvintelor care leagă cerul de Pământ și pe Dumnezeu de om. - Maria Filipoiu // Despre Credință

- 276. Nivelul de civilizație al bărbatului se vede în atitudinea lui față de femeie. - Maria Filipoiu/ Despre Om și Omenie

- 276. Invidia este rugina sufletului și pecinginea trupului./ Roade sufletul până la anihilare și corpul până la dezumanizare./ Așa s-a scris zicala „Om fără suflet.” - Maria Filipoiu // Despre Invidie și Suflet

- 275. Fericit e cel cu multe datorii! / De grija lor nici nu poate muri. - Maria Filipoiu // Despre Fericire și Tristețe

- 274. Prin Sfânta Născătoare de Dumnezeu, omul îl va vedea pe Mântuitorul sufletului. - Maria Filipoiu // Despre Credință

- 273. Omul este ca o stâncă. Numai timpul il depreciază. - Maria Filipoiu // Despre Om și Viață

- 272. Pentru că nu poți ști cât trăiești, învață să-ți conduci viața cum dorești! - Maria Filipoiu // Despre Viață

- 271. Memoria vine din înțelepciune, care derivă din credință și generează morala, fără de care omenirea nu poate exista. - Maria Filipoiu / Despre înțelepciune, Morală și Credință

- 270. Fă bine celorlalți, iar dacă nu poți, să nu faci rău!/ Fapta săvârșită, la fel va fi răsplătită. - Maria Filipoiu / Despre Bine și Rău

- 269. Bătrânețea îi frânge omului aripile copilăriei, îi răpește vigoarea tinereții, dar îi dăruiește puritatea și sfiala sfinților” - Maria Filipoiu / Despre Părinți

- 268. Modestia este dar divin care umple sufletul de bogății spirituale: mulțumirea de sine, ce îl face fericit cu puțin, fără a râvni mari bogății materiale, și pacea sufletească, după care tânjesc bogații lumii - veșnic nemulțumiți, indiferent câtă avere ar avea. - Maria Filipoiu / Despre Modestie și Bogăție

- 267. Înțelepciunea este făclie pe calea omeniei. Numai prin înțelepciune, omul poate dobândi virtuțile divine: răbdarea de a-i asculta pe prieteni și dușmani, compasiunea pentru cei cei aflați la necaz, ajutorul necesar celor sărmani, iubirea pentru familie și patriotismul pentru patrie. - Maria Filipoiu // Despre Înțelepciune și Omenie

- 266. Povară-n viață de dus/ pe al Golgotei urcuș,/ nu e să îți duci sufletul plin,/ ci golit de-al iubirii senin. - Maria Filipoiu // Despre Viață și Iubire

- 265. În ultimul „Apus de Soare",/ surprins de Barbu Delavrancea,/ a plecat Ștefan cel Mare,/ spre a sfinți istoria. - Maria Filipoiu / Despre Eroism și Istorie

- 264 Democrația este puterea poporului la liberă exprimare și acțiune în litera și spiritul legii. - Maria Filipoiu // Despre Democrație

- 263 Miturile sunt reminiscențe ale zeităților dintr-o civilizație antică, din care „evadează" în răstimpuri istorice, pentru revigorare spirituală. - Maria Filipoiu / Despre Mituri

- 262. Iubirea este taina ce leagă trupul de suflet, cerul de pământ și viața de moarte. Fără viață nu există iubire și însăși viața este rodul iar iubirii. - Maria Filipoiu / Despre Iubire și Viață

- 261. Credința este scara pe care duhul din om urcă la Dumnezeu. - Maria Filipoiu / Despre Credință

- 260. Eroii sunt sfinți răstigniți pe altarul patriei și nemuritorii neamului în vecii vecilor. - Omagii tuturor! - Maria Filipoiu / Despre Credință și Patriotism

- 259. Cea mai profundă, necondiționată și veșnică iubire este cea dintre chip și suflet. Nimic din ce poftește sufletul nu-i poate refuza chipul. - Maria Filipoiu / Despre Iubire și Suflet

- 258. Sfântul Duh te ajută izbutești în toată lucrearea cea bună. - Trimite-mi, Doamne, pe Îngerul păzitor, să nu cad pradă ispitelor! - (Maria Filipoiu / Despre Credință

- 257. Cheamă-L pe Dumnezeu în sufletul tău, spre a-ți fi alături în orice clipă, dar mai ales în călătorii.- Maria Filipoiu / Despre Credință

- 256. Nimeni n-a fost sfânt pe Pământ, doar în cer, după ce a decedat și a fost canonizat, dar sfințenia începe din timpul vieții și se încheie pe tărâmul eternității. - Maria Filipoiu / Despre Credință

- 255. O națiune este bogată spirutual prin tradiții, credință și mituri, transmise prin generații. - Maria Filipoiu / Despre Mituri

- 254. Mitul este cea mai veche realitate, originea care stă la baza evoluției ființelor, lucrurilor și fenomenelor. - Maria Filipoiu / Despre Mituri

- 253. Bunicii sunt ucenicii Domnului în modelarea omului. Ei dăinuie în tolba cu amintiri a nepoților ca lumina Soarelui în zorii zilei. - . Maria Filipoiu / Despre Părinți și Copii

- 252. Cinstiți-i pe părinți și pe părinții părinților și nu uitați, de ziua lor să-i omagiați! Lor le datorăm existența, iar valoarea copiilor deveniți adulți se vede în educația primită de la părinți. - Maria Filipoiu / Despre Părinți și Copii

- 251. Împăratul Universului a luat chipul Dudului Sfânt, S-a pogorât pe Pământ și S-a întruchipat, și din Maria Fecioară S-a făcut Om - Iisus Hristos, spre mântuirea neamului creștinesc. - Maria filipoiu / Despre Credință

- 250. Cine se rătăcește de Calea divină, să aprindă flacăra credinței în suflet, spre a fi reperat de Sfântul Duh, menit să-l călăuzească pe drumul bun . - Maria Filipoiu // Despre Credință

- 249. Omule, în viață, frumos și bun te-a adus Dumnezeu, doar tu să ai grijă, să nu te schimbi în rău!. - Maria Filipoiu // Despre Credință

- 248. Sfințenia este amprenta Divinității pe chipul al cărui suflet a urcat pe scara credinței până la Împărăția lui Dumnezeu. - Maria Filipoiu // Despre Credință și Sfințenie

- 247. Viața este calea iubirii, pavată cu speranța împlinirii, iar moartea e prăpastia despărțirii de viață și speranța. - Maria Filipoiu // Despre Viață și Moarte

- 246. Viața-i scurtă și plăcută, să-i savurezi orice clipă. / Moartea este prefăcută, răpind suflete în pripă. - Maria Filipoiu // Despre Viață și Moarte

- 245. Credința este farul conștiinței pe labirintul vieții. Când se stinge lumina lui, sufletul rătăcește orb prin pustiul veșniciei. - Maria Filipoiu / Despre Credință și Viață

- 244. Viața este drumul cel mai imprevizibil și sinuos al omului Începe la naștere, fără ca omul să-i cunoască celălat capăt - Taina lui Dumnezeu. Maria Filipoiu // Despre Viațâ

- 243. Crucea este simbolul Trinității creștine, care însoțește sufletul omului de la cer la Pământ, îl călăuzește pe drumul vieții, până la moarte, lasă semnul trecerii prin aceasta, cu numele inscripționat pe crucea mormântului și se întoarce cu sufletul la Dumnezeu. - Maria Filipoiu

- 242. Crucea semnifică puterea credinței asupra spiritului rău, ca simbol al Vieții și al Morții - Nașterea Domnului Hristos, Răstignirea și Învierea Lui. - Maria Filipoiu // Despre Cruce și Credință

- 241. Sfânta Cruce este semnul închinării, pornește din frunte (simbolul Tatălui - Dumnezeu din cer), care trimite către Pământ (Fiul - Răstignit și Înviat pe Pământ) și ultima componentă a Sfintei Treimi (Sfântului Duh întruchipat în porumbel), spre slavă și cinstire - în numele Tatălul și Fiului și Sfântului Duh, Amin! - Maria Filipoiu // Despre Cruce și Credință

- 240. * Crucea reprezintă simbolul creștinismului din Altarul Jertfei lui Iisus Hristos - Mântuitorul lumii. - Maria Filipoiu// Despre Cruce și Credință

- 239. Crucea este semnul credinței, cu Jertfa Mântuitorului prin răstignirea Lui și Învierii din morți. - Maria Filipoiu // Despre Cruce și Credință

- 238. Crucea Sfântă leagă Cerul de Pământ și pe Dumnezeu de inimile creștinilor. - Maria Filipoiu // Despre Cruce și Credință

- 237. Crucea Domnului este mântuirea omenirii, semnul biruinței, al rugăciunii și al cinstirii tuturor sfinților. - Maria Filipoiu // Despre Cruce și Credință

- 236. Nu râvni la lucrul nemuncit, că te face nefericit, când pe nedrept ți-l însușești și mai mult decât valoarea lui păgubești. Dumnezeu face dreptate fără tribunal și acte. - Maria Filipoiu / Despre Muncă și Dreptate

- 235. Averea de mare valoare aduce ură și dezbinare între cei care o moștenesc, în timp ce truditorii putrezesc.Unde lipsește omenia, prisosește dușmănia. - Maria Filipoiu // Despre Valori și Omenie

- 234. Perfecțiunea în artă a atins-o numai Dumnezeu. Maeștrii artei din toate timpurile sunt ucenicii Lui, fideli în actul creației, când sufletul îngenunchează în lecția comuniunii spirituale - rugăciunea. - Maria Filipoiu // Despre Artă și Creație

- 233. Când te rogi pentru însănătoșire, îndreaptă-ți mâinile unite către cer, iar Dumnezeu va întinde mila tămăduitoare spre cel suferind. - Maria Filipoiu // Despre Credință și Dumnezeu

- 232. Cele mai frumoase lucruri sunt cele văzute sau atinse, ci acelea mângâiate de privirea sufletului. - Maria Filipoiu // Despre Frumusețe și Suflet

- 231. Banii nemunciți nu au valoare și nu stau în buzunare, nici măreția nu are onoare, când e afișată la drumul mare. - Maria Filipoiu / Despre Bani și Onoare

- 230. Prețul muncii este corect prin valoarea produsului, nu prin timpul efectuării lui. Lucrul meșterit cu pasiune are valoare de artă. - Maria Filipoiu // Despre Muncă și Artă

- 229. Iubește să fii fericit, nu dorind să primești cu aceeași măsură, și vei fi răsplătit înzecit. - Maria Filipoiu // Despre Iubire

- 228. Iubirea este ca floarea cea mai prețioasă din grădina sufletului, pe care ne-a dăruit-o Dumnezeu să o udăm cu lacrimile tristeții din plânsul inimii și roua ochilor din momentele fericite. - Maria Filipoiu // Despre Iubire

- 227. Domnul este peste tot, dar Îl văd numai cei care știu să-L caute cu ochii sufletului.” - Maria Filipoiu // Despre Dumnezeu și Credință // *„Pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi.” - Ioan: 14-9.

- 226. Mulți sunt cei care vor să stea la masă cu Hristos, dar puțini au stat la picioarele Lui. - Maria Filipoiu // Despre Dumnezeu și Credință

- 225. Dumnezeu este cu toți care Îl cheamă cu inima și Îi deschid ușa sufletului. - Maria Filipoiu // Despre Dumnezeu și Credință

- 224. Tradițiile și folclorul sunt parte identitară a neamului în decursul timpului. - Maria Filipoiu / Despre Credință și Tradiții

- 223. Arta nu se datorează geniului, ci experienței cultivate zi de zi, cu dragostea inimii pe ogorul pasiunii. - Maria Filipoiu // Despre Artă

- 222. Cel mai lung drum este Drumul Robilor. Începe de pe planeta Pământ și continuă în Galaxia Lira, dar nimeni nu va ajunge la capătul celălalt, niciodată. - Maria Filipoiu / Despre Univers

- 221 Viața pe Pământ este Soare, apă și iubire. Nici o plantă nu crește fără aceste daruri divine și nici un om, fărăă ele, pe lume nu vine. - Maria Filipoiu // Despre Iubire și Viață

- 220. Poezia este arta descrisă cu penelul gândului pe șevaletul timpului. - Maria Filipoiu // Despre Poezie și Artă

- 219. Iubirea și omenia sunt virtuți care au în esența lor, voința, puterea și credința. - Maria Filipoiu // Despre Iubire și Omenie

- 218. Deosebirea dintre sfinți și oamenii de rând se află în sacrificiile din timpul vieții. Sfinții își dedică întreaga viață credinței în Hristos și își sacrifică banii, sănătatea și chiar viața pentru Dumnezeu, iar muritorii de rând își sacrifică viața pentru bani, cerșind Divinității sănătate pentru a munci și a câștiga cât mai mulți bani. - Maria Filipoiu // Despre Sfinți și Credință

- 217. Cartea este magia Domului în gândul ucenicului condeier, prin fluxul energetic din Memoria universală. - Maria Filipoiu // Despre Carte și Creatorul ei.

- 216. Sufletul înaripează speranța pentru zborul necontenit, până la izbândă sau până la moarte. - Maria Filipoiu // Despre Speranță

- 215. Libertatea se câștigă greu, dar se pierde ușor. / Elanul și sacrificiul celui care a luptat pentru deziderat sunt compensate prin abnegația celor care îi trasează drumul existenței. - Maria Filipoiu // Despre Libertate

- 214. Măreția care străbate veșnicia este gloria faptelor din timpul vieții pământene. - Maria Filipoiu  / Despre Veșnicie și Măreție

- 213. Singurii oameni care nu se tem de moarte, ci moartea se teme de puterea credinței lor, sunt sfinții.” - Maria Filipoiu // Despre Har și Credință

- 212 Înțelepciunea este ca rodul copacului: înmugurește pe ramurile materne, își trage seva din rădăcinile străvechi, înflorește și rodește conform informației genetice moștenite. „Omul se cunoaște după fapte, ca pomul după roade.” - Maria Filipoiu // Despre Înțelepciune

- 211. Viața este matematica ce așteaptă răspunsuri la cele mai dificile probleme și numai cel perseverent, care dă răspunsuri corecte, poate fi promovat. Nu se acceptă absențe, care aduc repetenția, în acest caz fiind imposibilă repetarea. - Maria Filipoiu // Despre Viața și Școala vieții.

- 210 Nu contează cât de lung este drumul vieții tale, important este cea ce se poate citi în urmele lăsate pe el. - Maria Filipoiu // Despre Viață

- 209. Realitatea este proba maturității în examenele vieții, în care este punctată experiența personală. - Maria Filipoiu // Despre Realitate și Viață

- 208. Fiecare zi reprezintă o filă din cartea vieții, cu o lecție aparte și întrebări la care poate răspunde însuși pedagogul Viața. - Maria Filipoiu // Despre Viață

- 207. Să devii erou înseamnă să porți în ranița de război, arma ucigașă sau să duci în tolba conștiinței riscul sacrificiului suprem. - Maria Filipoiu // Despre Erou și eroism

- 206. Frumusețea Vieții este în răsăritul și apusul Soarelui, cerul albastru al zilei și cel înstelat al nopții, natura în transformare și paleta ei coloristică, trilurile păsărilor și freamătul apelor. - Maria Filipoiu // Despre Viață, Frumusețe și Narură

- 205. Drumul cel mai bătătorit și singurul fără riscuri este cel de la om la Dumnezeu. - Maria Filipoiu // Despre Dumnezeu și Calea Lui

- 204. Numai cine a trecut prin răul Iadului poate recunoaște binele Raiului, atunci când îl întâlnește, așa cum nu poate ști gustul mierii, dacă nu consumat un aliment sărat, acru sau amar, cel puțin o dată. - Maria Filipoiu // Despre Iad și Rai, Bine și Rău.

- 203. Fericirea se vede în zâmbetul privirii și în lumina de pe chipul celui dominat de acest sentiment. - Maria Filipoiu // Despre Fericire

- 202. Să fii victorios, e musat să pornești la război. Cine nu luptă, nu câștigă, dar nu toți care participă la bătălie sunt victorioși. Îți trebuie și un dram de noroc. - Maria Filipoiu // Despre Luptă, Victorie și Noroc

- 201. Gloria luptătorului se află în intensitatea acțiunii, nu în prezența nominală care schimbă lucrul sau situația. Voința și implicarea sunt atributele care generează succesul sau eșecul, alături de adevăr și dreptate. - Maria Filipoiu // Despre Luptă, Glorie, Adevăr și Dreptate

- 200. Fericirea este starea euforică, generată de, binele aflat într-o interdependență cu frumusețea și iubirea. - Maria Filipoiu // Despre Fericire, Iubire și Frumusețe.

- 199. Fericirea are dimensiunea binelui, a frumuseții și a iubirii. - Maria Filipoiu // Despre Fericire și Iubire

- 198. Puterea celui care iubește este colosală, asemeni cu cea a poetului, „că nu e om să n-o fi scris o poezie, măcar o dată în viața lui”. - Maria Filipoiu // Despre Iubire, Poet și Poezie

- 197. Nefericirea este supraestimarea unei situații care a generat suferință sau necaz într-un anumit context. Pesimiștii sunt cu mult mai nefericiți decât optimiștii care trec prin aceeași situație. - Maria Filipoiu // Despre Nefericire și Pesimism

- 196. Viața creatorului poate fi limitată sau nesfârșită, după valoarea creație care coexistă în și pentru ceilalți. - Maria Filipoiu // Despre Creație și Creator

- 195. Puterea voinței este mecanismul care învârte roata ce face să se miște lucrurile în Univers./ Evoluția și progresul se datorează dinamismului energetic în perpetuum mobile. - Maria Filipoiu / / Despre Voință și evoluție

- 194. Credința este miracolul care salvează omul din pericolul adânc precum oceanul și înalt până la cer. - Maria Filipoiu // Despre Credință

- 193. Timpul de ieri e amintirea de azi și memoria viitorului de mâine în visul vieții. - Maria Filipoiu // Despre timp și viață

- 192. Se spune că încrederea este în cuvântul dat, dar „vorba zboară” și se risipește esența. Încrezător poți fi doar în Dumnezeu. El nu îți promite nimic și nu te dezamăgește niciodată. // Despre Încredere/ Credință

- 191. Dimensiunea răului făcut cuiva este percepută exact, doar când acel rău se răsfrânge asupra ta, întrucât nimic din ce ai înfăptuit nu rămâne fără răsplată. // Despre Faptă și Răsplată

- 190. Educația este victoria Sufletului pe frontul dintre voință și neputință. // Despre Suflet și Educație

- 189. Prioritățile omului sunt de două categorii: ale trupului, cele materiale și ale sufletului, necesităti spirituale. - Maria Filipoiu // Despre Suflet și Trup

- 188. Omul înzestrat cu bogății spirituale este cel mai fericit. Ele nu se depreciază și sunt ușor de dus, deoarece încap în suflet. - Maria Filipoiu // Despre Fericire

- 187. Cel mai fericit om este cel care se mulțumește cu puțin. Pentru puțin nu e dușmănit, nici tâlhărit și somnul îi este tihnit. - Maria Filipoiu // Despre Fericire

- 186. În competițiile vieții, când câștigi, ești aplaudat și de străini, iar când pierzi, nu te mai recunosc nici prietenii. - Maria Filipoiu // despre Viață

- 185. Cel mai lung și anevoios drum al omului este către propriul suflet. Maria Filipoiu // Despre Suflet

- 184. Nu te grăbi să alergi prea repede pe traiectoria timpului! Vei fi prea obosit când ajungi la capătul ei și nu vei mai avea resurse energetice, de-a parcurge veșnicia. Maria Filipoiu // Despre Timp și Veșnicie.

- 183. Timpul este flacăra speranței în maratonul cunoașterii către orizontul credinței. Maria Filipoiu // Despre Timp, Speranță și Credință

- 182. Timpul este partenerul Vieții și rivalul Morții în evoluția omenirii. Maria Filipoiu // Despre Timp, Viață și Moarte.

- 181. Timpul este farul Vieții prin eternitatea Morții. - Maria Filipoiu // Despre Timp, Viață și Moarte

- 180. Timpul este scară de înălțare spirituală, care trebuie urcată treaptă cu treaptă de fiecare om, de-a nu se prăbuși în abisul neștiinței sau uitării. Maria Filipoiu // Despre Timp și Om

- 179. Timpul este darul divin al Creatorului oferit omului, pentru a-l împărți judicios faptelor și trăirilor, spre a culege roadele acestora și a le duce Proniei în ofrande spirituale. - Maria Filipoiu // Despre Timp și Dumnezeu

- 178. Timpul este mijlocul de locomoție, care plimbă sufletul la toate adresele predestinate. pe planeta Pământ, iar când umbra lui intră în mormânt, îl însoțește în lumea duhurilor. - Maria Filipoiu // Despre Timp și Suflet.

- 177. Timpul este distanța (întotdeauna diferită), dintre naștere și moarte, vis și realitate, iubire și dezamăgire, speranță și deznădejde, început și sfârșit, instantanee pe care le parcurge omul în destinul pământesc. - Maria Filipoiu // Despre Timp

- 176. Prin gara Vieții circulă trenul Timpului în două sensuri. Din prezent duce oamenii și faptele lor spre trecut, pentru a le metamorfoza în amintiri, iar în sensul către viitor duce visuri și speranțe, pe care le transformă în coșmaruri sau realizări. - Maria Filipoiu // Despre Timp și Viață

- 175. Pe aripile vieții, toți trecem prin imperiul Timpului, Important este ce putem alege din oferta generoasă și cu ce îl răsplătim prin efortul personal, atunci când ieșim din hotarele lui. - Maria Filipoiu // Despre Timp și Viață

- 174. Timpul este sigurul tren care oprește în gara vieții, pentru călătorii cu bagaje spirituale: visuri și coșmaruri, idealuri și drame, bucurii și tristeți. - Maria Filipoiu //Despre Timp și Viață

- 173. Timpul este balanța sufletului în care sunt sunt cântărite faptele omului în vama Domnului. Maria Filipoiu // Despre Timp

- 172. Timpul este cea mai scumpă monedă dintotdeauna. Cu ea stabilește valoarea vieții omenești. Maria Filipoiu // Despre Timp

- 171. Timpul este singurul hoț pe care nu îl poate prinde nimeini, pentru recuperarea prejudiciului - zilele omului. Maria Filipoiu// Despre Timp

- 170. Copilăria este vacanța nesfârșită a sufletului, în orice anotimp și la orice vârstă a omului. - Maria Filipoiu // Despre Copilărie

- 169. Sărutul este cheia care deschide casa în care locuiește iubirea. - Maria Filipoiu // Despre Iubire

- 168. Prietenia este floarea care înflorește în grădina sufletului - Edenul, dar poate fi culeasă doar de cei care știu lecția compasiunii. Maria Filipoiu // Despre Rai și Iad

- 167. Democrația este puterea poporului la liberă exprimare și acțiune în litera și spiritul legii. - Maria Filipoiu // Despre Democrație

- 166. În ultimul „Apus de Soare",/ surprins de Barbu Delavrancea,/ a plecat Ștefan cel Mare,/ spre a sfinți istoria. - Maria Filipoiu // Despre Ștefan cel Mare

- 165. MAXIME ȘI CUGETĂRI * Postul este revărsarea bunei cuviințe și a smereniei din altarul sufletesc în taina rugăciunii. - Maria Filipoiu // Despre Credință, Post și Rugăciune

- 164. MAXIME ȘI CUGETĂRI * Adevărul este unul singur, curat ca lacrima pruncului, când este întreg, nu fragmentat sau spus pe jumătate. - Matia Filipoiu // Despre Adevăr

- 163. MAXIME ȘI CUGETĂRI * Ura este crematoriul iubirilor eșuate, trădate sau neconsumate. - Maria Filipoiu // Despre Ură și Iubire

- 162. ​​​​​​​Păstrând credința în tradiție și fantezia în mitilologie, omul rămâne conectat la existența reală și imaginară. - Maria Filipoiu  // Despre Credință, Tradiție și Mitologie

- 161. Dumnezeu este Creatorul Universului, iar omul este cea mai importantă operă Lui. Dumnezeu este Calea Adevărul și Viața. - Maria Filipoiu // Despre Dumnezeu, Credință, Adevăr și Viață

- 160. În viața omului nu este important câte drumuri a făcut, nici cât de lungi sau de anevoioase au fost, ci contează ce se poate citi în urmele lui. - Maria Filipoiu // Despre Viață și Om

- 159. În viața omului nu este important câte drumuri a făcut, nici cât de lungi sau de anevoioase au fost, ci contează ce scrie în urmele pașilor lui.” - Maria Filipoiu // Despre Viață și Om

- 158. Călătorind prin timp, omul se dezbracă de chip și aleargă prin veșnicie să închege vreo prietenie cu semenii în chip de îngeri. - Maria Filipoiu // Despre Timp

- 157. Timpul este cel mai vârstnic partener al Vieții. Îi aduce dragostea în inelul aurit din razele Soarelui și cununa Primăverii în plete, îi este devotat prin Vara iluziilor și strâng împreună roadele Toamnei, dar o metamorfozează prin Iarna eternității, pentru un nou mariaj. - Maria Filipoiu // Despre Timp și Viață

- 156. Portul popular românesc este identitatea etnologică a poporului geto-daco-roman. Ia românească reprezintă memoria străbunilor, purtată în decursul vremurilor la evenimentele ceremonioase (nunți, botezuri, hore), la evenimente culturale și la muncile agricole, considerat de UNESCO - brand de țară, inclus în Patrimoniu Național. - Maria Filipoiu // Despre Identitate Națională și Portul Popular

- 155. Fiecare om se crede buricul Universului. Tragedia vieții este că ne maturizăm târziu, îmbătrânim prea repede și nu concepem moartea niciodată. - Maria Filipoiu // Despre Viață și Moarte

- 154. Omagiind Drapelul Național, cinstim Eroii Patriei Naționalismul este pulsul poporului în spiritul patriotic. - Maria Filipoiu // Despre Patrie și Drapelul Național

- 153. Drapelul Național este inima prin care circulă sângele eroilor patriei. (26 Iunie - Ziua Drapelului Național al României) - Maria Filipoiu // Despre Patrie și Drapelul Național

- 152. Bogăția reprezintă roadele din cultura muncii, coapte la lumina și căldura conștiinței. Nu e pâine fără muncă nici hoție fără rușine. - Maria Filipoiu // Despre Muncă și Conștiință

- 151. Secretul performanței este antrenamentul. Cine muncește cu râvnă, dar fără interes, va fi întâmpinat de succes. - Maria Filipoiu / Despre Muncă și Succes

- 150. Fericirea este izbânda speranței din magia spirituală, când puterea voinței este la intensitate maximă. / Nu aștepta de la nimeni, ceea ce poți face singur! - Maria Filipoiu // Despre Fericire

- 149. Soarta e cum ți-o dă Domnul, Norocul și-l face omul! Divinitatea propune, Omul dispune! - Maria Filipoiu //Despre Soartă și Noroc

- 148. Menirea vieții tale este să trăiești mai mult pentru ceilalți, decât pentru tine, așa cum: izvoarele curg pentru însetați, pomii rodesc pentru înfometați și florile înfloresc spre bucuria tuturor. Iubirea pentru ceilalți este o lege nescrisă a naturii, în care nimic și nimeni nu există doar pentru binele propriu. - Maria Filipoiu // Despre Viață și Iubire

- 147. Dăruiește lui Dumnezeu, o clipă de iubire în fiecare zi, iar El te va răsplăti cu iubirea Sa, nemărginită, pentru totdeauna. - Maria Filipoiu //Despre Iubire și Credință

- 146. Să treci mai ușor peste greutățile vieții poartă pe Calea Timpului: Speranța în suflet, zâmbetul pe chip și puterea credinței în minte. Poposește, când ai obosit, pe aripa timpului infinit. Poți ajunge unde ți-ai dorit. - Maria Filipoiu / Despre Timp, Speranță și credință.

- 145. Zâmbetul este miracol terapeutic în suferința emoțională, face chipul mai frumos și sufletul generos. Zâmbind, întinerești și faci loc în suflet pentru buna-dispoziție. - Maria Filipoiu // Despre Zâmbet și Sănătate

- 144. Optimismul este leacul care nu costă bani sau alte resurse materiale, nu traumatizează și nu are efecte secundare. Tonusul psihic revigorează imunitatea, reduce stress-ul, previne depresia. prelungește viața și o face mai luminoasă. Pentru pesimiști nu există schemă terapeutică. - Maria. Filipoiu // despre Sănătate, Optimism și Pesimism

- 143. Nu cere omului ce n-are, că nimeni nu poate oferi mai mult decât posedă! Regula vieții este că fiecare primește ceea ce merită. - Maria Filipoiu // Despre Viață șiCaracter

- 142. Trăiește după principiile proprii, nu după istoria vieții altora! Pentru deciziile luate vei fi singurul răspunzător. Fizionomia oamenilor este individuală, iar corectitudinea sau dualitatea comportamentală sunt particularități individuale. - Maria Filipoiu // Despre Fizionomie și Caracter

- 141. Năzuința e un dor, fericirea este dar, iar când nu se întâlnesc, însingurate mor în sufletul temerar. - Maria Filipoiu // Despre Năzuință (Dorință) și Fericire

- 140. Nu iubi să fii iubit, ci să te simți fericit! Când nu ești apreciat și la fel recompensat, nu e locul potrivit lângă cel divinizat. - Maria Filipoiu // Despre Iubire și Fericire

- 139. Prietenul devotat se bucură mai mult când dăruiește sau ajută, decât atunci când primește daruri. Ajutorul oferit este prețul prieteniei. - Maria Filipoiu // despre Prietenie

- 138. Trăiește frumos prin ceea ce ai reușit să realizezi în cinste și corectitudine! / Lucrul cel mai valoros este al celui ce i-a fost proiectant și făptuitor. - Maria Filipoiu // Despre Cinste și Corectitudine

- 137. Nutrește-ți demnitatea cu spiritul corectitudinii și nu te lăsa doborât de adversarii care vor să te transforme în ostaticul ipocriziei, de care sunt dominați! Viața este câmpul de bătălie al spiritelor rele, care obțin victorii cu armele vicleniei. - Maria Filipoiu / Despre Demnitate și Ipocrizie

- 136. Nu tăia aripile unui copil cu sabia absurdității de adult! Aripile tale vor fi zdrobite de Îngerul protector dăruit de Dumnezeu ființelor inocente. - Maria Filipoiu // Despre Copil și Adult

- 135. Viclenia se ascunde în caracterul dual, evită lumina și caută întunericul pentru a-și duce la capăt lucrările necinstite. Cinstea nu suportă întunericul, ci dăinuie în lumină și libertate, fiind virtutea încununată de Zeul Dreptății. - Maria Filipoiu // Despre Viclenie, Cinste și Dreptate

- 134. Din patrie fă-ți mamă/ și din cărți să-ți faci prieteni! / De vor avea ce moșteni,/ nu uită cum te cheamă, - Maria Filipoiu / Despre Patrie și Prieteni.

- 133. Eminescu este în cer și pe Pământ, poetul cât Universul: o stea, o planetă, un crater, toate îi poartă numele. Pentru că Eminescu este poetul din care și Dumnezeu citește și se minunează de câtă dumnezeire este în dulcele grai românesc, numele lui ar trebui învățat încă din pruncie, ca un sfânt - Sfântul Poeziei. Maria Filipoiu // Despre Eminescu

- 132. Românismul eminescian este cea mai înaltă treaptă a demnității umane și patriotismului național, Eminescu fiind cel mai mare reper cultural, ales pentru Ziua Culturii Naționale - 15 ianuarie, nașterea poetului Mihai Eminescu. Maria Filipoiu // Despre Eminescu

- 131. Eminescu poate fi considerat a treia entitate a Trinității culturale române - Sfântul Eminescu al literaturii, care a sfințit România și Poezia. - Maria Filipoiu // Despre Eminescu

- 130. Eminescu este geniul poeziei, care a învins timpul și moartea, devenind nemuritor prin opera sa și ocupând un loc în Constelația Universului. - Maria Filipoiu // Despre Eminescu și Eminescianism

- 129. Viața este calea cu sens unic. Pășești pe ea la braț cu timpul și ieși cu infinitul. - Despre Viață

- 128. Investind talentul / în suflet și minte, / îți scrii testamentul / pe zări infinite. - Maria Filipoiu // Despre Talent / Creație

- 127. Strânge valori în suflet, / ca pe flori în buchet / și du-le în altar,/ pe-al vremii sanctuar! - Maria Filipoiu // Despre Suflet și Valoare.

- 126. Îmi rog suflet întomnat / să se întoarcă tiptill / în univers de copil, / de zei binecuvântat. - Maria Filipoiu // Despre Copilărie

- 125. Eminescu este lacrima poeziei în oceanul cuvintelor însuflețite. - Maria Filipoiu // Despre Eminescu și Eminescianism

- 124. Frumusețea cea mai prețioasă nu este a chipului omenesc, ci a sufletului în care sălășluiește, dar nu este vizibilă, fiind recunoscută în virtuți. Prin simplitate, compasiune, răbdare, și iertare se ajunge la rădăcinile existenței originare și nedegradabile în timp. - Maria Filipoiu // Despre Frumusețe și Virtuți

- 123. Spiritul românilor îndrăgostiți, transfigurat în Luceafărul poeziei, scutură norii de rouă sentimentală pe florile pasiunii la întâlnirile amoroase, menite să-i amețească pe înamorați în preludiul dragostei. - Maria Filipoiu // Despre Eminescu și Eminescianism

- 122. Poetul Mihai Eminescu este glasul Divinității și lumina Cuvântului în moștenirea poporului român. - Maria Filipoiu // Despre Eminescu și Eminescianism

- 121. Eminescu este darul lui Dumnezeu pentru poporul român și Luceafărul poeților pe calea Timpului către Regatul Eternității. - Maria Filipoiu // Despre Eminescu și Eminescianism

- 120. Viciile corupției și lăcomiei pot fi stârpite de cei care se dau îndărăt de la parandărăt. - Maria Filipoiu // Despre Lăcomie și Corupție

- 119. Valoarea condeierului este admirația cititorului răsfrântă în oglinda Timpului. - Maria Filipoiu // Despre Scriitor și Scriitură.

- 118. Arta scrisului este dezbrăcarea gândului sub privirile cititorului. - Despre Arta scrisului

- 117. Să câștigi victoria în lupta vieții pentru viitor, trebuie, întâi să învingi trecutul. Timpul și soarta aparțin memoriei universale, care nu uită și nu iartă. - Maria Filipoiu // Despre Timp, Viață și Soartă

- 116. Când muncești, n-ai timp să te plictisești, nici să lenevești, ci ai ocazia să te îmbogățești. - Maria Filipoiu // Despre Muncă și Lene

- 115. Există două moduri de a-ți trăi viața: să nu crezi în miracole și să conștientizezi că chiar viața e un miracol, din care face parte și moartea. - Maria Filipoiu // Despre Viață și Moarte

- 114. Gustul amar al dezamăgirii nu-l îndulcește nici mierea. Vrând să-l eviți, respectă câteva reguli: / - Să nu ai așteptări de la nimeni! / - Fii încrezător doar în puterile tale! / - Fii sigur că cel mai fidel prieten este sufletul tău! Nu te trădează niciodată. / - Roagă-te numai la Dumnezeu! Te ajută fără să-ți promită. - Maria Filipoiu // Despre Fățărnicie și Prietenie

- 113. Să nu fii mereu nefericit, privește viața prin prisma realizărilor, nu prin ceața eșecurilor. Fericirea este izbânda năzuințelor tale, când ești călăuzit de spiritul datoriei împlinite. - Maria Filipoiu // Despre Fericire

- 112. Mai mulți din cei pe care îi consideri prieteni, din vorbă le curge miere, iar în suflet poată fiere, decât cei care duc sinceritatea „în gușă și-n căpușă”. Mai bine un adevăr dureros, decât o minciună mieroasă. - Maria Filipoiu // Despre Adevăr, Minciună și Fățărnicie

- 111. Fericirea este clipa de reverie, în care visul se contopește cu realitatea. - Maria Filipoiu // Despre Fericire

- 110. Succesul este cale dintre dorință și putință, când e străbătută cu sufletul la gură și gândul îngenuncheat în rugăciune. - Maria Filipoiu // Despre Succes

- 109. Visătorii își hrănesc spiritul cu arta creativă, iar gurmanzii preferă arta culinară. Amândouă se îmbină în sănătatea deplină. - Maria Filipoiu // Despre Artă

- 108. Când este duală, iubirea-i înșelătoare. / Iubești sa-ți fie bine și să fii iubit, / dar te doare în suflet, fiind umilit. / de cel adorat, ce-ți calcă amoru-n picioare. - Maria Filipoiu // Despre Iubire

- 107. Bine-i să adopți dreptatea, / când nu e de partea ta. / Vei dobândi libertatea, / ce te va elibera. - Maria Filipoiu // Despre Dreptate și Libertate

- 106. Înțelepciunea străveche spune: / Când ți-e bine să faci fapte bune, / de-a fi răsplătit în vremurile grele! / Că toți vom sfârși în oale și ulcele. - Maria Filipoiu // Despre Faptă și Răsplată

- 105. Caracterul e șlefuit/ de pedagogul iscusit, ce face pom să rodească/ în livadă părintească. - Maria Filipoiu // Despre Rodnicie

- 104. Din copacii fără roade,/ doar frunza uscată cade./ Din copaci cu roade îmbelșugate/ cad și pietre, după fructe aruncate. - Maria Filipoiu // Despre Rodnicie

- 103. Fericirea e ca visul de-o clipă, / ce vine discret și trece în pripă / lăsând loc tristeții ascunsă-n coșmar/ ce face noaptea grea și traiul amar. - Maria Filipoiu // Despre Fericire și Tristețe.

- 102. Puterea credinței divine este spiritul care te ajută să crezi în ceea ce nu vezi și să ți se pară cunoscut ceea ce nu ai văzut. - Maria Filipoiu // Despre Credință

- 102. Călăuzește-ți pașii prin fiecare zi cu Nădejdea ancorată în spiritul eroic, Dragostea pentru viață și Credința că „poți muta și munții din loc”, iar efectul psihologic te înaripează pe drumul gloriei, unde numai luptătorii pot să ajungă. - Maria Filipoiu // Despre Dragoste, Credință și Năzuință

- 101. Ia-ți speranța, răbdarea și credința în Dumnezeu ca repere pe drumul vieții, să nu nimerești în năvodul disperării, din care nici Duhul Sfânt nu te poate salva. - Maria Filipoiu // Despre Credință, Speranță și Răbdare

- 100. Rănile sufletului sunt cele mai adânci, pentru că nu se vindecă prin Medicina clasică, ci prin terapie magică, de vreun vraci iscusit - doctor de suflete. - Maria Filipoiu // Despre Suflet

- 99. Drumul către dreptate pornește din viața și se termină în tărâmul morții. - Maria Filipoiu // despre dreptate - Maria Filipoiu despre dreptate

- 98. Arata conține memoria creatorului în materia brută, care se materializează pe structura imaginară. - Maria Filipoiu // despre creație și creator

- 97. Unele dureri nu se pot spune, oricât ai vrea./  Ele ard ca rug pe suflet, cu ele arzând viața. - Maria Filipoiu // despre boală și sănătate

- 96. Viața și moartea/ merg împreună,/ dar nu mână-n mână,/ ci una sub alta. - Maria Filipoiu // despre viață și moarte

- 95. Omul fără iubire este ca locuința fără acoperiș. În ea plouă, ninge și intră toate intemperiile vremurilor. - Maria Filipoiu // despre iubire

- 94. Speranța este o virtute a luptătorului, fără de care nu există victorie. Numai cine nu se avântă în luptă, nu câștigă. - Maria Filipoiu // despre speranță

- 93. Cine suferă de invidie,/ găsește leacul în empatie/ și în dragoste frățească/ din chilia sufletească. - Maria Filipoiu // despre iubire

- 92. Nu lăsa în negura timpului,/ valori din lăcașul sufletului,/ să nu-l duci la Divinitate,/ golit de sacre nestemate! - Maria Filipoiu // despre timp

- 91. Cinstea e mare onoare/ și îi aduce favoare/ în tot lucrul meșteșugit, celui cu suflet însorit./ Dar  este chin pentru bolnav/ de lene chipul trândav- Maria Filipoiu // despre cinste

- 90. Să nu te lupți cu timpul, că rău va fi de tine/ și cine râde la urmă, va triumfa și mâine!/ Ținând pasul și ritmul cu el,/ îl poți avea prieten fidel. - Maria Filipoiu // despre timp

- 89. Timpul este prețios/ pentru om sârguincios,/ dar moare în al vremii năvod,/ la cel ce-i indolent și comod. - Maria Filipoiu // despre timp

- 88. Speculantul dă din coate,/ dar merituosul nu poate/ și își pierde loc în cârd,/ fără să-i mai vină rând. - Maria Filipoiu // despre cinste și corectitudine

- 87. Dumnezeu fără omul necredincios rămâne Ziditorul Cerului și al Pământului.   Omul fără Dumnezeu este „oaia rătăcită de turma Sa" - Maria Filipoiu // despre credință și devotament

- 86. Păstrându-l pe Dumnezeu în suflet, nu vei fi singur niciodată. El este prietenul care nu trădează și nu te părăsește în momente critice. - Maria Filipoiu // despre credință și devotament

- 85. Aliatul cel mai devotat omului rămâne Dumnezeu, fără de care nu ar fi existat. Cu Duhul Sfânt îl călăuzește pe drumul vieții, din prima până în ultima clipă, îi ascultă necazuri și rugăciuni, prin care îi oferă ajutor spiritual. Tot ce poate primi Dumnezeu de la om este credința neîndoielnică, la schimb asigurându-i veșnicia. - Maria Filipoiu // despre credință și devotament

- 84. Minciuna este chipul nedreptății înveșmântat în straie poleite și cu masca blândeții, mereu prezent în banca acuzaților, la Tribunalul Vieții, spre a întări puterea judecătorească în „Litera și Spiritul Legii”. - Maria Filipoiu // despre minciună și nedreptate

- 83. Adevărul e blamat,/ și umblă cu capul spart,/ iar dreptatea orbită rătăcește drumul,/ de praful ce-a fost aruncat cu duiumul,/ când justiția coruptă,/ din mită se înfruptă.. - Maria Filipoiu // Despre Adevăr și Dreptate (1)

- 82. Copilul este cea mai mare minunea a lumii și comoară însuflețită în vistieria părintească. - Maria Filipoiu // despre copii și părinți.

- 81, Binecuvântat este arborele vieții, / înrădăcinat în mame rodnice de prunci, / ca zile plăsmuite-n zorii dimineții, / să se adeverească dumnezeiești porunci. - Maria Filipoiu // despre mame și copii

- 80. Etern e sentimentul matern, ce leagă mama de fiu prin cordon ombilical, În el dăinuie spiritul vieții, ce trece de hotarul morții în sufletul veșnic. - Maria Filipoiu //Despre Mamă și Copil

- 79. Copilul este opera părintelui, apreciată sau ignorată de societatea înaltă. - Maria Filipoiu // despre părinți și copii

- 78. Orice mamă simte întotdeauna ce își dorește copilul său, fără ca acesta să-i ceară. Ea înțelege glasul inimii din pieptul copilului, oricât ar fi de mare ar fi distanța dintre ei. - Maria Filipoiu // despre mamă și copil

- 77. Părintele este primul primul pedagog al copilului. Mai întâi îl învață să vorbească, apoi îi predă câte o lecție de viață în fiecare zi, spre a supraviețui când el va dispărea din lumea celor vii. - Maria Filipoiu // despre părinți și copii.

- 76. Copilăria este călătoria în regatul basmelor, unde eroii rămân tineri, viteji și nemuritori. - Maria Filipoiu // despre copilărie

- 75. Creația este glasul transcendenței cu îndemnul din lecția Învățătorului. - Maria Filipoiu // despre creație și creator.

- 74. Spiritul este lăcașul în care se aude concertul pământului însuflețit. - Maria Filipoiu // despre suflet și pământ

- 73. Lumina terestră este reflexia celestă din ochii îngerilor. - Maria Filipoiu // despre îngeri și lumină

- 72. Lumea este filmul vieții privit prin ferestre de timp. - Maria Filipoiu // Despre Lume, Viață și Timp

- 71. Timpul terestrul este ritualul comemorării timpului astral. - Maria Filipoiu // despre timp

- 70. Scriitorul își caută cuvintele în fântâna inspirației, când plouă cu daruri divine. - Maria Filipoiu // despre creație

- 69. Visătorul caută la lumina zilei, înțelesuri din visul nopții. - Maria Filipoiu // despre vise

- 68. Despre artă nu poate vorbi autorul ei, mai mult decât instrumentul prin care este realizată. - Maria Filipoiu // despre creație și creator

- 67. Artistul este autorul lucrului sfințit de har divin, iar cel mai mare artist al tuturor timpurilor este Creatorul Cerului și al Pământului. - Maria Filipoiu // despre creație și creator   

- 66.   * Arta este amprenta Creatorului pe mâna ucenicului menit cu harul creației artistice. - Maria Filipoiu // despre creație și creator

- 65. Fiecare copil candidează pentru un loc în regatul fericirii și orice părinte e candidat la eternitate. Numai în relația copil-părinte, sentimentele sunt sfințite de Divinitate. - Maria Filipoiu // despre copii, părinți și credință.

- 64. Lucrurile materiale asigură bunăstarea copiilor, fără de care viața părinților devine săracă și pustie, oricât de multe bogății ar avea. Hrana spirituală este în egală măsură necesară copiilor, pentru a se dezvolta sănătoși, la fel ca cea materială. Nu înflorește nicio floare fără lumina și căldura Soarelui, oricât ar fi de îngrijită. - Maria Filipoiu // despre copii și părinți

- 63. Caracterul părintelui este oglinda fiului. Copilul învață mai mult din faptele părinților, decât din povețe menite să-l învețe. - Maria Filipoiu // despre copii și părinți

- 62. Copiii-n viața omului / sunt ca roadele pomului/ ce e sădit și ocrotit / precum chipul însuflețit. - Maria Filipoiu // despre copii

- 61. Poezia este muza din arta scrisului și rugăciunea spiritului înveșmântat în cuvânt. - Maria Filipoiu // despre artă și poezie

- 60. Copiii sunt florile iubirii, stropite cu roua ochilor de părinții iubitori, până devin, la timpul lor, părinți de flori. - Maria Filipoiu // despre copii și părinți

- 59. Cea mai mare bogăție din lume sunt copiii, mai mare decât toți banii și toată puterea de pe Pământ.  Ei sunt continuarea vieții pentru generațiile următoare și pentru lumea viitoare.    Binecuvântat e omul-părinte, care îi dedică cel mai mult timp din viața sa, copilului!  - Maria Filipoiu // despre copii

- 58. Copiii sunt ferestre de timp dintr-o lume către alta și ramurile vieții pe care înfloresc și rodesc sufletele. - Maria Filipoiu  // despre copiii

- 57. Dă-i glas cuvântului din idee să se aprindă ca foc din scânteie și-n el pune măiestrie, precum artistul în creație. Orice drum începe cu primul pas, iar cântecul se hrănește din glas. - Maria Filipoiu // despre creație

- 56. Roadele vieții cresc din rădăcinile iubirii în livada polenizată de fluturii fericirii. - Maria Filipoiu // despre iubire și fericire

- 55. Mărțișorul este simbol de dragoste și dor, împletit din firul legendei la răscruce de vremuri în care zânele măiastre și-au pus vraja eternității. - Maria Filipoiu // despre simbol și legendă

- 54. Omul credincios nu este singur niciodată. Îl are în suflet pe Dumnezeu - far călăuzitor pe drumul vieții și dincolo de hotarele ei. El îl ajută să vadă unde nu poate pătrunde lumina ochilor și să simtă amprenta spirituală pe suflet. - Maria Filipoiu // despre credința sfântă

- 53. Adună bogăție sufletească, / prin altă lume să te însoțească! / Iubirea de bani dispare cu chipul tău, / pe cea spirituală o duci la Dumnezeu. - Maria Filipoiu // despre bogăție și suflet

- 52. Cine îl cheamă pe Dumnezeu, împreunând mâinile si ridicând privirea spre cer, își face scară din rugăciune pentru suflet către Rai. - Maria Filipoiu // despre credință și rugăciune

- 51. Rugându-te Domnului Hristos, oricând și oriunde, și înălțând gândul de mulțumire spre Împărăția Sa, e ca și cum ar sta sufletul îngenuncheat la poarta dumnezeirii. - Maria Filipoiu // despre credință

- 50. Să crezi în Dumnezeu, nu te costă nimic, dar credința este prețul veșniciei. - Maria Filipoiu // despre credință

- 49. Timpul este maestrul care cerne grâul de neghină și valorile autentice de falsuri în clepsidra vremii. - Maria Filipoiu // despre timp și valori

- 48. Să nu îți irosești cuvintele cu cine nu te ascultă, / nici timpul cu cine nu merită, / Viața omului e mult prea scurtă / și nimeni, timp nu-i împrumută. - Maria Filipoiu // despre viață și timp

- 47. Lucrul făcut de mântuială îi pune valoarea la îndoială, celui ce l-a isprăvit, dar deloc nu l-a gândit. Prin timp are trăinicie, lucrul însuflețit cu măiestrie de meșterul iscusit, când suflet i-a dăruit. - Maria Filipoiu // despre valoare

- 46. Reușita în acțiune nu e întâmplătoare, ci este chintesența și insistența unui antrenament susținut pentru lucrul bine-făcut. - Maria Filipoiu // despre puterea voinței

- 45. Cea mai mare coridă din cele mai vechi timpuri este viața. În ea, luptătorii mor învinși, ori devin eroi nemuritori. - Maria Filipoiu // despre luptă și victorie.

- 44. Viața este cursa cea mai lungă din maratonul timpului. Victorioși sunt cei care ies din ea cu statutul de învingător. - Maria Filipoiu // despre viață și timp

- 43. Iubirea este pluridimensională, irațională și personală. Nu toți oamenii iubesc la fel de intens, iar forța rațiunii anihilează sentimentul iubirii. - Maria Filipoiu // despre iubire

- 42. Iubirea este în sufletul omului, frumosul în ochii privitorului și speranța în rugăciune. - Maria Filipoiu // despre iubire și speranță.

- 41. Natura își ocrotește viețuitoarele în inima pădurii, așa cum orice mamă își strânge puii la piept, în fața oricărui pericol. - Maria Filipoiu // despre natură

- 40. Ce poate fi mai dezgustător ca râsul prostului și mai trist decât aroganța sărăntocului îmbogățit? - Maria Filipoiu // despre prostie și aroganță

- 39. Pasiunea este umbra spiritului artistic din zestrea testamentară a Divinității transcrisă în zapisul sorții, ce înnobilează sufletul omului cu aura creativității spre tezaurizare culturală.” - Maria Filipoiu // despre pasiune

- 38. Medicamentul pentru toate traumele sufletești este Dumnezeu. Experimentul sunt eu - Maria Filipoiu // despre Dumnezeu

- 37. În suflet nu este durere mai mare, când lovitura vine din trădare. - Maria Filipoiu // despre trădare

- 36. Drumul către iad este pavat cu intenții bune, spune înțelepciunea populară. Drumul vieții este presărat cu flori de spini, pentru cei sortiți să-l parcurgă desculți în cruciadă pentru pacea sufletească. - Maria Filipoiu // despre soartă și pace

- 35. Biserica cea mai iubită de Dumnezeu, ca loc de comuniune spirituală, de taină și rugăciune este sufletul credinciosului. - Maria Filipoiu // despre suflet

- 34. Credința în Dumnezeu și în taina rugăciunii este misterul religiei prin care e salvată omenirea de la dispariție. În simbolul Sfintei Cruci e biruința vieții asupra morții. - Maria Filipoiu // despre credință și religie

- 33. Păstrând natura curată, mierea în prisacă va fi îmbelșugată. - Maria Filipoiu / despre miere și natură.

- 32. Vorba dulce, mult aduce, când n-are ipocrizie. Mierea este hrană dulce, chiar când e din păpădie. - Maria Filipoiu // despre miere, vorbă și ipocrizie

- 31. Femeile ca și albinele duc miere în gură zarva-n înțepătură. - Maria Filipoiu // despre albine, miere și femei

- 30. Nu toate muștele fac miere, majoritatea doar bâzâie și fac mizerie . - Maria Filipoiu // despre albine și miere

- 29. Albinele sunt barometrul vieții pe Pământ și vraciul tămăduitor al bolilor generate de carența vitaminelor. - Maria Filipoiu // despre albine

- 28. Sângele patrioților români a udat pământul țăriii în vremuri vitrege, pentru independența și demnitatea României, fiind exemple de vitejie pentru urmașii neamului.- Maria Filipoiu // despre eroism

- 27. Pictura este expresia în imagini și culori a pictorului. - Maria Filipoiu // despre pictor și pictură

- 26. Omul este norocos,/ dacă e și sănătos./ Suferința întristează/ și drumul vieții scurtează. - Maria Filipoiu // despre sănătate

- 25. Muzeul este moștenirea istorică de la străbuni, în care este conservată identitatea și originea valorilor neamului. - Maria Filipoiu // despre istorie

- 24. Familia este izvorul bucuriei pentru sufletele pruncilor, însetate de iubire și lăcașul pentru „Cina cea de Taină”, ce-i hrănește cu ofrande spirituale, din binecuvântare divină. - Maria Filipoiu // despre familie și iubire

- 23. Cât va exista omenirea, familia reprezintă temelia vieții în așezământul dumnezeiesc - Biserica - spre dăinuire și înălțare spirituală. - Maria Filipoiu // despre familie

- 22. Să ceri sufletului să-i închidă ușa dorului este ca și cum i-ai cere Soarelui să nu mai răsară. - Maria Filipoiu // despre dor

- 21. Dorul este mare belea, / de când și-a pierdut perechea. / Tânjește după iubire/ să scape de pătimire./ Se visează lângă zâne,/ dar tot singur-cuc rămâne. - Maria Filipoiu // despre dor

- 20. Frumusețea sufletească este mai prețioasă decât cea fizică./  Nu se depreciază și este nemuritoare! - Maria Filipoiu // despre frumusețe

- 19. Ai grijă pe cine porți în suflet să nu ți-l rănească!/ Doctorii de suflete sunt foarte rari. - Maria Filipoiu // despre suflet

- 18. Cel mai înălțător sentiment și cea mai mare virtute este iubirea! - Maria Filipoiu // despre iubire

- 17. Iubește cu inima și din suflet fă-ți izvor/ să fii sărbătoare în inimile tuturor! - Maria Filipoiu // despre iubire

- 16. Dintre toate poverile vieții, dorul de libertate este cel mai greu de dus. - Maria Filipoiu // despre dor

- 15. Când spiritul este eliberat din cenzura cuvântului se naște Libertatea libertății! - Maria Filipoiu // Despre Libertatea cuvântului

- 14. Dintre toate necunoscutele, cel mai greu de anticipat este destinul. Zâmbește ca un prunc mângâiat de Soarele primăverii, zburdă cu tinerii prin iluziile verii, dansează sprinten pe strugurii toamnei, până ajunge lacrimile amintirilor pe coliva morților. - Maria Filipoiu // Despre Destin, Viață și Moarte

- 13. Pământul este planeta vieții, dar în cursa globalizării tehnologice devine un cimitir cât imperiul morții. - Maria Filipoiu // Despre Viață și Moarte

- 12. Când omul încetează să mai fie copil, începe să moară! - Maria Filipoiu // Despre Copilărie

- 11. Când scriitorul pe ogorul cuvântului ară, în brazdă e însămânțată pulbere stelară. - Maria Filipoiu // Despre Scriitor și Scriitură

- 10. Limba maternă este identitatea de grai a fiecărui cetățean, ce chemă spiritul la sportul minții care îmbogățește vocabularul pentru vorbirea corectă. - Maria Filipoiu // Despre Limba maternă și Graiul vorbit.

- 9. Poezia este lacrima condeierului pe papirusul Timpului, când plânge suflet creativ. - Maria Filipoiu // Despre Poezie

- 8. Toți câinii hămesiți de foame / latră-n campanie electorală,/ că de candidații la ciolane/ rămân cu burata… și mai goală! - Maria Filipoiu // Electorală - Alegeri Locale/ 5. 06.2016)

- 7. Cea mai mare avere a lumii sunt copiii, mai mare decât toți banii din lume și decât toate valorile de pe Pământ. - Maria Filipoiu // Despre Bogăție și Copii

- 6. Copilul este ghemul de vise al părinților, ce împletește veșmintele speranței. - Maria Filipoiu // Despre Copii, Părinți și Speranțe

- 5. Bucurie scriitorului este reveria cititorului. Cititorul privește în sufletul scriitorului prin fereastra Timpului. - Maria Filipoiu // Despre Scriitor și Cititor.

- 4. O lectură bună e ca vinul învechit, de consumatori prețuit. Cu cât mai mult se învechește, valoarea calității crește. - Maria Filipoiu // Despre Valoare

- 3. Cel mai frumos joc al adultului este „Jocul de-a copilăria”. - Maria Filpoiu //Despre Copilărie

- 2 Omul este original prin virtuți, care nu poartă mască. E bine de știut că spiritul schilod și întunecat își ascunde hidoșenia sub măști: minciuna, invidia, trufia, dușmănia și alte măști.. - Maria Filipoiu // Despre și Măști sufletești.

- 1. Când vrei să cunoști pe cineva, privește-i sufletul. Sufletul meu e în gândul scris. - Maria Filipoiu // Despre Suflet și Gând