SV_#CURELCIUCG - texte adăugate

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe


- Cuget, deci exist! (Cogito ergo sum)