Teodorburnar - creaţii proprii

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe | Translations |

teodorburnarPoet, aforist şi jurnalist, n. 1986. A primit premiul Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România pe anul 2018 pentru reviste. În 2019, a fost laureat cu Premiul de Debut "Al. Macedonski - Prima Verba" al Editurii Scrisul Românesc, secţiunea Poezie, pentru volumul "Exerciţii de liber arbitru" (2020, Scrisul Românesc).

- - - - - - - - - - -