Yeahwohl - texte adăugate

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe | Translations |


- "Poezia nu-i decât instrumentul unui funebru narcisism." Emil Cioran