Marin.mihalache - texte adăugate

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe | Translations


Împărăția Cuvântului - marin.mihalache

Despre frumosul sacru - marin.mihalache

Despre frumosul poetic - marin.mihalache

Teopoesis - marin.mihalache

Despre rostirea poetică - marin.mihalache

Despre limbajul poetic - marin.mihalache

Paradigma meta-modernă - marin.mihalache

Exodul Intelectual - marin.mihalache

Principiul Antropic - marin.mihalache

Teopoesis - marin.mihalache

Un Poet Creștin Modern: T.S. Eliot - marin.mihalache

Disocieri Culturale - marin.mihalache

Singularitatea Tehnologică - marin.mihalache

De ce Este Arta Contemporană Atât de Inacesibilă? - marin.mihalache

Etosul Poeziei Moderne - marin.mihalache

Minunea din cuvinte - marin.mihalache

Transcendenţa poetică - marin.mihalache

Despre poezia sacră - marin.mihalache

Amurgul Zeilor - marin.mihalache

Ce este adevărul? - marin.mihalache

Intelectualii și Credința - marin.mihalache

Mirajul fericirii - marin.mihalache

Omul machiavelic - marin.mihalache

Mântuirea prin poezie - marin.mihalache

Despre ispitele desacralizării artei - marin.mihalache

Geneza Poeziei Creștine - marin.mihalache

Vocația și misiunea poeziei - marin.mihalache