Mihaela Albu - creaţii proprii

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe | Translations |

Mihaela AlbuMIHAELA ALBU – poetă, prozatoare, critic și istoric literar, profesor univ. dr. la Universitatea din Craiova (1975-2010), la Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Jurnalism, București (2010-2012), iar între 1999 şi 2004 - visiting professor la Universitatea Columbia (New York). Este membră a Uniunii Scriitorilor din România, a Uniunii Ziariştilor Profesionişti, a Asociației de Literatură Generală și Comparată (ALGCR), președinta Asociației Culturale internaționale „Carmina Balcanica”, director fondator al revistei internaţionale de cultură şi spiritualitate sud-est europeană Carmina Balcanica, al revistei dedicate exilului românesc Antilethe şi redactor-şef la revista Lumină lină din New York. În Statele Unite a lucrat ca redactor la ziarul Lumea liberă şi a deținut pagina literară la Romanian Journal (ambele din New York), colaborând totodată cu articole la Meridianul Românesc și Ziua USA.
În mediul academic, a participat la numeroase colocvii internaționale în țară și în străinătate cu comunicări sau conducând workshopuri pe teme de literatură.
A publicat peste 20 de volume de critică și istorie literară, 7 vol. de poezii (Armoarul cu poeme, Ed.
Timpul, 2019, Timpul din ceasuri. Ed. Aius, 2017; Catharsis. Lumină înlumită, Poezia, Ed. TipoMoldova, 2011, Poems, Ed. Libra, Bucureşti & Humanitas (Montreal), 2006; Ca o dragoste târzie … Poezii, Ed. Ramuri, 2005; Între două porți. Poeme, Ed. H&H Promotion, New York, 2002), un vol de proză scurtă (Je ne regrette rien, Ed. H & H Promotion, NY și Eikon, 2012 - ediție ilingvă – română, engleză.
Premii și diplome (selectiv):

Premiu acordat de Uniunea Ziariştilor Profesionişti (UZP) pentru revistele Antilethe și Carmina Balcanica, 2019; Premiul special „Restitutio” acordat de USR, filiala Iași, pentru vol. Eseistica unui fost Săgetător. Vintilă Horia, Ed. Aius, 2016; Titlul de Poet al Iaşului în cadrul Festivalului Poezia la Iaşi mai 2015.
Premiu de excelență la „Zilele Eminescu”, Drobeta Turnu-Severin – Herculane, ianuarie 2017; Premiul pentru monografia Ion Biberi la Festivalul european „Sensul iubirii”, Drobeta Turnu-Severin, 2016; Premiul pentru critică literară „Dan Alexandru Condeescu” în cadrul Galelor Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi Editurilor din România (APLER) pe 2011 pentru vol. În labirintul cărţilor, Ed.Aius, 2010; Diplomă de excelenţă – Uniunea Ziariştilor Profesionişti pentru volumele: Presa literară din exil I, Timpul, Iaşi, 2010 şi pentru Reviste literare ale exilului românesc – Luceafărul (Paris, 1948-1949) – o restituire, Ed. Ideea europeană, Bucureşti, 2009 (în colaborarecu Dan Anghelescu); Premiul „Ethos românesc” pentru „promovarea culturii române” la Salonul Internaţional de carte, Iaşi, octombrie 2007; Diploma de excelenţă pentru promovarea literaturii din diaspora, Festivalul „Duiliu Zamfirescu”, Focşani, iunie 2007

- - - - - - - - - - -