Pitagora - texte adăugate

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe | Translations |


- Doar legându-ţi sufletul de o carte scrisă, de un vers transcedental timpului sau altele asemenea, doar acesta este modul de a-ţi da o şansă la nemurire.