Maria.filipoiu - creaţii proprii

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe | Translations |

maria.filipoiuProfil de scriitor MARIA FILIPOIU

Născută la 8.09.1954, cu numele de POPA MARIA, în Sat. Văvăluci din Com. Bozioru, Jud. Buzău, a urmat Sc.elementară și gimnazială în localitatea natală, studii liceale la „Colegiul Național Dimitrie Cantemir" din București și studii postliceale la „Grup Școlar Tehnico-Sanitar Fundeni" din București, lucrând în domeniul medical până la pensionare.
Ca scriitor etnolog, poet, epigramist, memorialist și folclorist a scris, până în prezent - 2020: 7 cărți de poezii, poeme, omagii și memorii în versuri, tradiții creștine și ritualuri Populare, proverbe și zicători, sonete…
A semnat 5 antologii de coordonator, a fost premiată la peste 35 concursuri literare, este coautor în peste 100 volume colective și antologii pe diverse teme la edituri din toată țara.
Este publicist și colaborator în peste 50 de site-uri și reviste literare scrise și online, din țară și diaspora română.
Este membru în : Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Românua, Uniunea Scriitorilor de Limba Română, Liga Scriitorilor Români, Uniunea Internațională a Religiilot, Cenaclu Literar „Cetatea lui Bucur" din București și redactor la 3 reviste de artă și cultură.

Maria Filipoiu

- - - - - - - - - - -