Maria.filipoiu - creaţii proprii

Creaţii proprii | Poeziile altor autori | Texte | Proverbe | Translations |

maria.filipoiuProfil de scriitor MARIA FILIPOIU

Născută la 8.09.1954, cu numele de POPA MARIA, în Sat. Văvăluci din Com. Bozioru, Jud. Buzău, a urmat Sc.elementară și gimnazială în localitatea natală, studii liceale la „Colegiul Național Dimitrie Cantemir" din București și studii postliceale la „Grup Școlar Tehnico-Sanitar Fundeni" din București, lucrând în domeniul medical până la pensionare. Ca scriitor etnolog, poet, epigramist, memorialist și folclorist a scris 6 cărți de poezii, poeme, omagii și memorii în versuri, tradiții creștine și ritualuri Populare, proverbe și zicători, sonete…
A semnat două antologii de coordonator, a fost premiată la mai multe concursuri literare și este coautor în peste 60 de volume colective și antologii pe diverse teme la edituri din toată țara. Este publicist și colaborator în peste 20 de site-uri și reviste literare scrise și online, din țară și diaspora română.
Din anul 2015 este membru în Liga Scriitorilor Români, înscrisă la Cenaclu Literar „Cetatea lui Bucur" din București.

Maria Filipoiu

- - - - - - - - - - -