În spatele porților întredeschise (fragment) - Lucia Eniu



13 iunie 1922

211.De pe front - Radu Dan Alexandru



Scena întîi:

Am alg, am! - narcispurice



//.../Sara/ pe deal/Buciumul sună...//

În spatele porților întredeschise (fragment) - Lucia Eniu



Scena 7

Despre frumosul poetic - marin.mihalache



Frumosul poetic înalță intelectul uman deasupra preceptelor impuse dogmatic de determinismul scientist, dincolo de limitele binare ale logicii, ale gândirii[...]

Corespondența cu Eminescu - Veronica Micle



Domnul Eminescu,

Corespondența cu Eminescu - Veronica Micle



Mitule Băet iubit și drăgălaș,

Șarpe - narcispurice



De scrii, în vers, cu spume ce: din coadă, or să sune nu înseamnă că ești șarpele cu clopoței ori vipera cornută!

A, zi - narcispurice



Încremenire; nici Soare nu răsare, nici Lună nu moare; zidire!

Pe buze de râpă - narcispurice



în copilărie, am avut și visuri împlinite!

Jurnalistica - Timpul, 30 decembrie 1879 - Mihai Eminescu



„Binele public“ ne-aduce știrea că plecarea d-lui Boerescu la Berlin nu are de scop regularea definitivă a cestiunii așa-zisei răscumpărări, ci încheiarea[...]

Jurnalistica - Timpul, 21 decembrie 1879 - Mihai Eminescu



De câteva zile se petrec în secțiunile Senatului niște lucruri cari trebuiesc să facă și pe cei mai puțin pesimiști dintre români a dispera de viitorul acestei[...]

Jurnalistica - Timpul, 20 decembrie 1879 - Mihai Eminescu



„Presa“ de sâmbăta trecută se supără grozav pentru câteva adevăruri zise în Cameră ctitorului său, vestitului d. Boerescu, de către d-nii Maiorescu și[...]

Jurnalistica - Timpul, 19 decembrie 1879 - Mihai Eminescu



În discutarea proiectului de maiorat pentru pământurile țărănești am dori — deși nu sperăm — să fim scutiți de întâmpinări de fraze ideologice și de[...]

Jurnalistica - Timpul, 16 decembrie 1879 - Mihai Eminescu



Voim să ne spunem părerea asupra ultimelor fenomene din publicistică și Parlament, mai cu seamă însă asupra împrejurării cum presa guvernamentală, dând chestia[...]

Jurnalistica - Timpul, 15 decembrie 1879 - Mihai Eminescu



În țara noastră nu mulți dintre bărbații politici se bucură de o reputație neatinsă. Veștejirea numelui celor mai mulți dintre oamenii noștri de stat se[...]

Jurnalistica, Timpul, 13 decembrie 1879 - Mihai Eminescu



Ascuțirea cestiunilor curat interne în cestiuni internaționale e pretutindene o dovadă de slăbiciune a statului. Astfel vedem corpul glorioasei odinioară Turcii[...]

Jurnalistică, Timpul, 6 decembrie 1879 - Mihai Eminescu



Proiectul al doilea al cabinetului conservator, care avea de scop răscumpărarea integrală a căilor acționarilor, e asemenea cu totul deosebit de proiectul actualului[...]

Jurnalistică - Timpul, 5 decembrie 1879 - Mihai Eminescu



Și zi glorie, mărire, neatârnare, strălucite foloase materiale și morale, o nouă eră economică erau ascunse în răscumpărare?

Unitatea de vederi în cabinetul actual - Mihai Eminescu



Nefiind oameni de ceartă și necăutând sfada cu lumânarea, ca turcul care aștepta să-i calce cineva pe colțul ișlicului ca să-l ia la harță, întrebăm numai[...]

Jurnalistica lui Eminescu - Timpul, 1 decembrie 1879 - Mihai Eminescu



S-apropie începutul sfârșitului.

Articol publicat în „Timpul“, 27 martie, 1879 - Mihai Eminescu



Alaltăieri, luni dimineaţa, la 9 ore, un individ a descărcat de patru ori un revolver asupra împăratului Rusiei, pe cînd M. Sa se primbla pe jos. Împăratul n-a[...]

În spatele porților întredeschise (fragment) - Lucia Eniu



Scena 4

În spatele porților întredeschise (fragment) - Lucia Eniu



28 iulie 1922

209.Cum îți cade în mîini o carte - Radu Dan Alexandru



CUM ÎȚI CADE ÎN MÎINI O CARTE